Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreerib algatuse „Lõpp ELi rahaliste vahenditega seotud pettustele ja nende kuritarvitamisele“

Brüssel, 19. september 2018

Volinike kolleegium otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp ELi rahaliste vahenditega seotud pettustele ja nende kuritarvitamisele“.

Kavandatavas kodanikualgatuses kutsutakse liidu finantshuvide kaitsmiseks üles kohaldama tõhusamaid kontrolle ja rangemaid sanktsioone neis liikmesriikides, mis ei osale Euroopa Prokuratuuri töös.

Kolleegiumi otsuses märgitakse, et toetusavalduse andjad peaksid olema teadlikud, et nad toetavad ettepanekuid, mille puhul ei tehta liikmesriikide vahel vahet vaid selle alusel, kas nad osalevad Euroopa Prokuratuuri töös või mitte. Seda seetõttu, et aluslepingute kohaselt ei tohi õigusaktid liikmesriikide vahel vahet teha vaid selle alusel, kas nad osalevad tõhustatud koostöös või mitte. Vaatamata sellele on eristamine võimalik siis, kui see on objektiivselt põhjendatud, näiteks kui on tegemist liidu finantshuvide kaitse erinevate tasanditega.

Komisjoni otsus algatus registreerida puudutab üksnes ettepaneku õiguslikku vastuvõetavust. Komisjon ei ole selles etapis algatuse sisu analüüsinud.

Algatus registreeritakse 27. septembril 2018. Algatuse korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama oma edasise tegevuse üle kolme kuu jooksul. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse tegemise võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillist kohaldatava kodanikualgatuse määrusega, millega rakendatakse aluslepingu sätteid, said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Euroopa kodanikualgatuse määruse kohaselt peavad algatused vastama järgmistele tingimustele: kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama õigusakti ettepaneku; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp ELi rahaliste vahenditega seotud pettustele ja nende kuritarvitamisele“ (Stop fraud and abuse of EU funds) terviktekst (link toimib 27. septembrist)

Muud Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Euroopa kodanikualgatuse määrus

Euroopa kodanikualgatuse foorum

IP/18/5810

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar