Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s konsumentskyddslagstiftning: Airbnb åtar sig att följa kraven från Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter

Bryssel den 20 september 2018

Efter uppmaningen från Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter i juli har Airbnb nu åtagit sig att göra nödvändiga förändringar av sina användarvillkor och förbättra prispresentationen.

Företaget ska införa dessa ändringar på sin webbplats före utgången av december 2018 på alla EU-språk.

Věra Jourová, EU-kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, säger: – Nätaktörerna har revolutionerat det sätt på vilket vi reser, hittar någonstans att bo och upplever våra semestrar. Men de måste också följa reglerna och ta ansvar när saker går dåligt. Men konsumenterna i EU åtnjuter rättigheter både offline och online. Jag välkomnar Airbnbs beredvillighet att göra nödvändiga ändringar för att säkerställa fullständig transparens och förståelse för vad konsumenterna betalar för. Denna åtgärd är en del av en större satsning för starkare konsumentskydd på nätet. Det är därför som vi för ett par månader sedan föreslog en stärkt konsumentskyddslagstiftning enligt en ”ny giv för konsumenterna”.

Pristransparens och andra otillbörliga affärsmetoder

Airbnb har åtagit sig att lägga fram det totala priset för bokningar, inklusive extra avgifter, såsom avgifter för tjänster och städning. Om det inte är möjligt att beräkna det slutliga priset i förväg har företaget åtagit sig att klart och tydligt informera konsumenten om att ytterligare avgifter kan komma att läggas till.

Dessutom har Airbnb åtagit sig att tydligt ange om erbjudandet lämnas av en privat eller en professionell värd, eftersom konsumentskyddslagstiftningen skiljer sig åt mellan dessa.

Förtydligade användarvillkor och avlägsnande av olagliga användarvillkor

Airbnb har också åtagit sig att införa ett antal ändringar i fråga om tjänster för att anpassa dem till EU:s konsumentskyddsregler:

  • Det kommer att framgå tydligt att konsumenterna kan använda alla tillgängliga rättsmedel och särskilt deras rätt att väcka talan mot en värd vid personlig skada eller annan skada.
  • Airbnb ska göra det klart för konsumenterna att de är berättigade att väcka talan mot Airbnb vid domstolarna i sina hemvistländer.
  • Airbnb måste informera konsumenterna när det beslutar att säga upp ett kontrakt eller ta bort innehåll och kommer att ge konsumenterna rätt att överklaga beslutet och rätt till ersättning om så är lämpligt.

Nästa steg

Företaget förväntas slutföra sina förslag senast före utgången av december 2018 och gå vidare med genomförandet av ändringarna på alla språk inom EU/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I händelse av bristande efterlevnad kan konsumentskyddsmyndigheterna besluta att tillämpa verkställighetsåtgärder.

Bakgrund

Vid ett möte med kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter lade Airbnb fram ändringarna av sina användarvillkor och det sätt på vilket det presenterar prisinformation.

Nätverket för konsumentskyddssamarbete genomförde en bedömning (gemensam ståndpunkt) av Airbnbs affärsmetoder som samordnades av den norska konsumentmyndigheten (Forbrukertilsynet). Myndigheterna uppmanade Airbnb att före utgången av augusti föreslå detaljerade lösningar på hur det kan anpassa sitt beteende till EU:s konsumentskyddslagstiftning (se pressmeddelande). Denna åtgärd stöddes av Europeiska kommissionen.

Genom EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete kopplas nationella konsumentskyddsmyndigheter samman i ett europeiskt tillsynsnätverk. På grundval av detta regelverk kan en myndighet i ett EU-land begära hjälp från sin motpart i ett annat EU-land för att stoppa gränsöverskridande överträdelser av EU:s konsumentskyddslagstiftning.

Samarbetet kan aktiveras för att verkställa olika delar av EU:s konsumentskyddslagstiftning som t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om konsumenträttigheter eller direktivet om oskäliga avtalsvillkor.

Läs mer

Pressmeddelande om inledningen av Airbnb verkställighetsåtgärder (juli http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_en.htm2018)

Den gemensamma ståndpunkten från myndigheterna i nätverket för konsumentskyddssamarbete

Mer information om verkställighetsåtgärder inom ramen för konsumentskydd

 

IP/18/5809

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar