Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES vartotojų apsaugos taisyklės. „Airbnb“ įsipareigojo laikytis Europos Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų reikalavimų

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 20 d.

Po Europos Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų liepos mėn. pateikto raginimo „Airbnb“ dabar įsipareigojo atlikti būtinus savo sąlygų pakeitimus ir geriau nurodyti kainas.

Bendrovė turi įgyvendinti šiuos pakeitimus visose savo interneto svetainės versijose ES kalbomis iki 2018 m. pabaigos.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Věra Jourová: „Internetu veiklą vykdantys rinkos dalyviai radikaliai pakeitė mūsų keliavimo ir būsto paieškos bei atostogų leidimo būdą. Tačiau jie taip pat turi visapusiškai laikytis taisyklių ir prisiimti atsakomybę, kai kyla problemų. Vis dėlto ES vartotojai turi teisių ir internete, ir ne internete. Džiaugiuosi „Airbnb“ geranoriškumu imtis būtinų pokyčių, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas ir kad vartotojai aiškiai suprastų, už ką jie moka. Ši priemonė yra platesnio masto pastangų labiau apsaugoti vartotojus internete dalis. Todėl prieš kelis mėnesius pasiūlėme griežtesnes vartotojų apsaugos taisykles priėmę Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį.“

Kainų skaidrumas ir kita nesąžininga komercinė veikla

„Airbnb“ įsipareigojo pateikti visą užsakymo kainą, įskaitant papildomus mokesčius, pavyzdžiui, už aptarnavimą ir valymą. Jei galutinės kainos iš anksto apskaičiuoti neįmanoma, ji įsipareigojo vartotoją aiškiai informuoti, kad gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

„Airbnb“ taip pat įsipareigojo aiškiai nurodyti, ar pasiūlymą teikia privatus, ar profesionaliai tuo užsiimantis asmuo, kadangi abiem atvejais vartotojų apsaugos taisyklės skiriasi.

Aiškesnės sąlygos ir neteisėtų sąlygų pašalinimas

„Airbnb“ įsipareigojo atlikti įvairius paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, kad jos atitiktų ES vartotojų apsaugos taisykles:

  • bus aišku, kad vartotojai gali naudotis visomis numatytomis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma teise paduoti šeimininką į teismą, jei jis padarė asmeninės ar kitokios žalos;
  • „Airbnb“ aiškiai vartotojams nurodys, kad jie turi teisę pareikšti ieškinį prieš „Airbnb“ šalies, kurioje jie gyvena, teismuose;
  • „Airbnb“ turės pranešti vartotojams, jei ji nuspręs nutraukti sutartį arba pašalinti turinį, ir pasiūlys jiems teisę pateikti skundą ir, atitinkamais atvejais, teisę į kompensaciją.

Tolesni veiksmai

Tikimasi, kad bendrovė baigs rengti pasiūlymus ir įgyvendins pakeitimus visose savo interneto svetainės versijose ES ir Europos ekonominės erdvės kalbomis iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos. Jei reikalavimų būtų nesilaikoma, vartotojų apsaugos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių.

Pagrindiniai faktai

„Airbnb“ pristatė savo sąlygų ir informacijos apie kainas pateikimo pakeitimus per susitikimą su Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų atstovais.

Koordinuojant Norvegijos vartotojų apsaugos institucijai (Forbrukertilsynet), Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas atliko „Airbnb“ verslo praktikos vertinimą (bendra pozicija). Valdžios institucijos paragino „Airbnb“ iki rugpjūčio mėn. pabaigos pasiūlyti išsamius sprendimus, kaip ji užtikrins savo veiksmų atitiktį ES vartotojų apsaugos teisės aktams (žr. pranešimą spaudai). Šį darbą padėjo atlikti Europos Komisija.

ES reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos yra sujungtos į europinį teisių gynimo tinklą. Naudodamasi šiuo tinklu vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis pagalbos į kitos ES šalies atitinkamą instituciją, kad būtų sustabdytas tarpvalstybinis ES vartotojų apsaugos teisės akto pažeidimas.

Bendradarbiaujama gali būti siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos įvairių sričių vartotojų apsaugos taisyklės, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, Vartotojų teisių direktyva arba Nesąžiningų sutarties sąlygų direktyva.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai dėl vykdymo užtikrinimo veiksmų, kurių imtasi dėl „Airbnb“ (2018 m. liepos mėn.)

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo institucijų bendros pozicijos laiškas

Daugiau informacijos apie vartotojų teisių vykdymo užtikrinimo veiksmus

 

IP/18/5809

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar