Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n kuluttajansuojasäännöt: Airbnb sitoutuu noudattamaan Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksia

Bryssel 20. syyskuuta 2018

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuisen kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään ehtoihinsa tarpeelliset muutokset ja parantamaan hintojen ilmoittamista.

Yrityksellä on vuoden 2018 loppuun asti aikaa tehdä muutokset kaikkiin sen verkkosivuilla oleviin EU-kielten versioihin.

Kuluttaja-asioista vastaavan EU-komissaari Věra Jourován mukaan verkkotoimijat ovat mullistaneet tapamme matkustaa, etsiä majoitusta ja lomailla. ”Niiden on kuitenkin myös noudatettava sääntöjä ja kannettava vastuunsa, kun asiat eivät suju. EU:ssa kuluttajilla on oikeuksia sekä verkossa että sen ulkopuolella. Olen tyytyväinen siihen, että Airbnb on halukas toteuttamaan tarpeelliset muutokset varmistaakseen täyden avoimuuden ja sen, että kuluttajat ymmärtävät, mistä maksavat. Tämä toimenpide on osa laajempaa pyrkimystä parantaa kuluttajansuojaa verkossa. Siksi ehdotimme vahvistettuja kuluttajansuojasääntöjä Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeessa muutama kuukausi sitten”, toteaa Jourová.

Hinnoittelun avoimuus ja muut sopimattomat kaupalliset menettelyt

Airbnb on sitoutunut esittämään varausten kokonaishinnan, johon sisältyvät ylimääräiset maksut, kuten palvelu- ja siivouskulut. Kun lopullista hintaa ei ole mahdollista laskea etukäteen, Airbnb on sitoutunut ilmoittamaan kuluttajalle selkeästi, että lisämaksuja saatetaan periä.

Airbnb on lisäksi sitoutunut osoittamaan selkeästi, onko kyseessä yksityisen vai ammattimaisen majoittajan tarjous, koska niihin sovellettavat kuluttajansuojasäännöt poikkeavat toisistaan.

Selkeytetyt ehdot ja lainvastaisten ehtojen poistaminen

Airbnb on sitoutunut muuttamaan palveluehtojaan niin, että ne vastaavat EU:n kuluttajansuojasääntöjä:

  • On selvää, että kuluttajat voivat käyttää kaikkia saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ja erityisesti oikeutta nostaa majoittajaa vastaan kanne, joka koskee henkilökohtaista tai muuta vahinkoa.
  • Airbnb selventää kuluttajille, että heillä on oikeus haastaa Airbnb tuomioistuimeen omassa asuinvaltiossaan.
  • Airbnb:n on ilmoitettava kuluttajille sopimuksen purkamisesta tai sisällön poistamisesta ja tarjottava kuluttajille mahdollisuus muutoksenhakuun ja tarvittaessa korvauksiin.

Seuraavat vaiheet

Yrityksen odotetaan viimeistelevän ehdotuksensa ja toteuttavan muutokset kaikkiin EU:n ja ETA-alueen kieliversioihin joulukuun 2018 loppuun mennessä. Jos sääntöjä ei noudateta, kuluttajaviranomaiset voivat turvautua pakkotoimiin.

Tausta

Airbnb esitti kokouksessa komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten kanssa muutokset, jotka se tekee ehtoihin, palveluihin ja hintojen ilmoittamiseen.

Kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto on tehnyt yhteisen arvion (yhteinen kanta) Airbnb:n liiketoimintatavoista. Työtä koordinoivat Norjan kuluttajaviranomaiset (Forbrukertilsynet). Viranomaiset antoivat Airbnb:lle aikaa elokuun loppuun ehdottaa yksityiskohtaisia ratkaisuja siihen, kuinka se saattaa toimintansa EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseksi (ks. lehdistötiedote). Euroopan komissio toimi asiassa välittäjänä.

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla asetuksella kansalliset kuluttajaviranomaiset liitetään Euroopan laajuiseksi täytäntöönpanoverkostoksi. Yhden EU-maan viranomainen voi pyytää verkoston kautta apua toisen EU-maan viranomaisilta EU:n kuluttajansuojasääntöjen rajat ylittävän rikkomisen lopettamiseksi.

Yhteistyö voidaan käynnistää useiden eri alojen kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanoa varten. Näitä ovat muun muassa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi, kuluttajien oikeuksia koskeva direktiivi ja kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi.

Lisätietoja

Lehdistötiedote Airbnb:n täytäntöönpanotoimen käynnistämisestä (heinäkuu 2018)

Kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston yhteinen kanta

Lisätietoa kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanotoimista

 

IP/18/5809

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar