Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Правила на ЕС за защита на потребителите: Airbnb поема ангажимент да изпълни исканията на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС

Брюксел, 20 септември 2018 r.

В отговор на призива, отправен през юли от Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, Airbnb поема ангажимент да направи необходимите промени в своите правила и да подобри представянето на цените на своята платформа.

Дружеството трябва да въведе тези промени на своя уебсайт до края на декември 2018 г. за всички езикови версии на езици на ЕС.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Онлайн платформите промениха коренно начина, по който пътуваме, намираме място за настаняване и прекарваме ваканциите си. Те обаче трябва също така изцяло да спазват правилата и да поемат отговорност, ако нещо се обърка. Потребителите на ЕС имат права както офлайн, така и онлайн. Приветствам готовността на Airbnb да направи необходимите промени, за да осигури пълна прозрачност и разбиране на това, за което потребителите плащат. Това действие е част от по-мащабно усилие за подобряване на защитата на потребителите в интернет. Ето защо преди няколко месеца в рамките на „новия търговски механизъм за потребителите“ предложихме по-строги правила за защита на потребителите.

Прозрачност на цените и други нелоялни търговски практики

Airbnb пое ангажимент да представя общата цена на резервациите, включително допълнителните такси, като например таксите за обслужване и почистване. Когато не е възможно крайната цена да се изчисли предварително, платформата ще информира потребителя, че може да има допълнителни такси.

Също така Airbnb се ангажира да посочва ясно дали дадена оферта е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

По-ясни условия и премахване на незаконните условия

Airbnb пое ангажимент за поредица от промени в своите условия за ползване на услугата, за да ги приведе в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите:

  • ще бъде ясно, че потребителите могат да се възползват от всички налични средства за правна защита, и по-конкретно от правото си да предявят иск срещу домакин, в случай че пострадат или претърпят други вреди;
  • Airbnb ще посочва ясно на потребителите, че те имат право да заведат дело срещу платформата в съдилищата в своята страна на пребиваване;
  • Airbnb ще трябва да информира потребителите, когато реши да прекрати даден договор или да премахне съдържание, и ще им предоставя право на обжалване и на обезщетение, ако е уместно.

Следващи стъпки

Очаква се дружеството да финализира своите предложения и до края на декември 2018 г. да въведе промените за всички езикови версии на езици на ЕС/Европейското икономическо пространство. В случай на неизпълнение, органите за защита на потребителите могат да решат да прибягнат до принудителни мерки.

Контекст

По време на среща с Комисията и органите за защита на потребителите в ЕС Airbnb представи промените в условията за ползване и начина, по който ще се представя информацията за цените.

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка (обща позиция) на бизнес практиките на Airbnb, координирана от норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet). Органите призоваха Airbnb да предложи до края на август подробни решения за привеждане на практиките си в съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите (вж. съобщение за медиите). Европейската комисия подпомогна това действие.

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Въз основа на тази рамка национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от такъв орган в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството може да бъде задействано за изпълнението на различни законови актове на ЕС в областта на защитата на потребителите, като например Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата относно правата на потребителите или Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно началото на действия за налагане на спазването на законодателството, насочени към Airbnb (юли 2018 г.)

Обща позиция на органите от мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите

Повече информация относно действията за налагане на спазването на законодателството в областта на защитата на потребителите

 

IP/18/5809

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar