Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mervärdesskatt: Enligt nya siffror förlorar EU-medlemsstaterna fortfarande intäkter på nästan 150 miljarder euro

Bryssel den 21 september 2018

EU-länderna förlorade nästan 150 miljarder euro i uteblivna mervärdesskatteintäkter under 2016, enligt en ny undersökning som Europeiska kommissionen offentliggör i dag.

Det så kallade mervärdesskattegapet visar skillnaden mellan de förväntade mervärdesskatteintäkterna och det belopp som faktiskt betalas in. Samtidigt som medlemsstaterna har gjort mycket för att förbättra uppbörden av mervärdesskatt visar dagens siffror att reformen av EU:s nuvarande mervärdesskattesystem i kombination med bättre samarbete på EU-nivå behövs för att medlemsstaterna fullt ut ska kunna nyttja mervärdesskatteintäkterna i sina budgetar.

Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: – Medlemsstaterna har förbättrat uppbörden av mervärdesskatt inom EU. Detta måste erkännas och lovordas. Men en förlust på 150 miljarder euro per år för de nationella budgetarna är fortfarande oacceptabelt, särskilt när 50 miljarder euro av detta belopp går till brottslingar, bedragare och förmodligen också till terrorister. En väsentlig förbättring kommer bara att vara möjlig om vi antar den reform av mervärdesskattesystemet som vi föreslog förra året. Jag uppmanar medlemsstaterna att gå vidare med det slutgiltiga mervärdesskattesystemet före valen till Europaparlamentet 2019.

Nominellt minskade mervärdesskattegapet med 10,5 miljarder euro till 147,1 miljarder euro 2016, vilket är en minskning till 12,3 % av de totala mervärdesskatteintäkterna, jämfört med 13,2 % året innan. Det finns fortfarande väsentliga skillnader mellan enskilda medlemsstaters resultat: Mervärdesskattegapet minskade i 22 medlemsstater där Bulgarien, Lettland, Cypern och Nederländerna uppvisade goda resultat, med en minskning på mer än fem procentenheter i mervärdesskatteförluster. Mervärdesskattegapet ökade dock i sex medlemsstater: Rumänien, Finland, Förenade kungariket, Irland, Estland och Frankrike.

Även om stora framsteg har gjorts för att förbättra uppbörd och förvaltning av mervärdesskatt på EU-nivå bör medlemsstaterna nu gå vidare och så snart som möjligt enas om den mycket mer omfattande reformen för att minska mervärdesskattebedrägerier i EU-systemet, som kommissionen föreslog förra året. Målet är att modernisera och förbättra systemet för både myndigheter och företag, göra systemet mer robust och enklare att tillämpa för företagen.

Bakgrund

Undersökningen om mervärdesskattegapet finansieras av EU-budgeten och resultaten är relevanta både för unionen och medlemsstaterna, eftersom mervärdesskatt utgör ett viktigt bidrag till unionens och medlemsstaternas budgetar. I undersökningen tillämpas en ”uppifrån och ned”-metod med hjälp av nationalräkenskapsdata för att framställa uppskattningar av mervärdesskattegapen.

För första gången innehåller 2018 års rapport en bredare analys av effekten av vissa yttre faktorer såsom ekonomins produktiva struktur och arbetslöshet samt de som direkt kontrolleras av skattemyndigheterna, till exempel storleken på skatteförvaltningen och it-utgifter. Denna aspekt är särskilt viktig, eftersom investeringar i it vanligtvis leder till en minskning av mervärdesskattegapet som anges i de rekommendationer som kommissionen tidigare lämnat till medlemsstaterna.

Länkar

Svar på vanliga frågor

Den fullständiga rapporten och ett faktablad finns tillgängliga här.

Videoklipp: Kommissionsledamot Pierre Moscovici om bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier

IP/18/5787

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar