Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

ALV: EU:n jäsenvaltiot menettävät edelleen lähes 150 miljardin euron tulot

Bryssel 21. syyskuuta 2018

EU-maat menettivät arvonlisäverotuloja vuonna 2016 lähes 150 miljardin euron edestä. Tieto käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta uudesta tutkimuksesta.

Jäsenvaltiot ovat pyrkineet monenlaisin toimenpitein tehostamaan alv:n kantamista. Nyt julkaistut luvut kuitenkin osoittavat, että EU:n nykyisen alv-järjestelmän uudistaminen sekä EU:n tason yhteistyön tehostaminen ovat tarpeen, jotta jäsenmaat saavat alv-kertymän kokonaan valtiontalouden käyttöön.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici antaa jäsenvaltioille tunnustusta niiden alv:n kantamisen tehostamista koskevasta työstä, mutta muistuttaa, että parantamisen varaa on edelleen. ”Ei käy päinsä, että valtioilta jää joka vuosi rahaa saamatta 150 miljardin euron verran, varsinkin kun tiedämme, että summasta 50 miljardia päätyy rikollisille, huijareille ja todennäköisesti jopa terroristeille. Merkittävä käänne parempaan tapahtuu vasta, kun vuosi sitten esittämämme alv-uudistus hyväksytään. Kehotankin nyt jäsenvaltioita ryhtymään toimiin lopullisen alv-järjestelmän hyväksymiseksi jo ennen vuoden 2019 eurovaaleja.

Alv-vajeeksi kutsutaan ennakoidun arvonlisäverokertymän ja todellisuudessa kerätyn summan välistä erotusta. Alv-vaje pieneni nimellisarvoisesti vuonna 2016 10,5 miljardia euroa kaikkiaan 147,1 miljardiin euroon. Samalla vajeen osuus koko alv-kertymästä laski edellisvuoden 13,2 prosentista 12,3 prosenttiin. Yksittäiset jäsenvaltiot onnistuivat vajeen umpeen kuromisessa vaihtelevassa määrin. Alv-vaje pieneni 22 jäsenvaltiossa: parhaiten edistyivät Bulgaria, Latvia, Kypros ja Alankomaat, joissa kaikissa alv-vajetta saatiin vähennettyä yli viisi prosenttiyksikköä. Vaje kuitenkin kasvoi kuudessa jäsenvaltiossa eli Romaniassa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Virossa ja Ranskassa.

Arvonlisäveron kantamisessa ja EU:n tason hallinnoinnissa on edistytty huomattavasti. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin aika ottaa seuraava askel ja sopia mahdollisimman pian komission viime vuonna esittämästä, huomattavasti laajemmasta uudistuksesta, jolla puututaan alv-petoksiin EU:n järjestelmässä. Uudistuksella parannettaisiin ja nykyaikaistettaisiin järjestelmää sekä valtioiden että yritysten näkökulmasta. Uusi järjestelmä olisi vankempi ja yritysten kannalta yksinkertaisempi.

Tausta

Alv-vajetta koskeva tutkimus rahoitetaan EU:n talousarviosta. Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä sekä unionille että jäsenvaltioille, sillä arvonlisäverotulot muodostavat merkittävän osan molempien tuloista. Tutkimuksessa käytetään ylhäältä alaspäin suuntautuvaa menetelmää, jossa alv-vajeen suuruutta arvioidaan kansantalouden tilinpidon tietojen pohjalta.

Vuoden 2018 raportissa analysoidaan ensimmäistä kertaa laajasti myös vaikutuksia, jotka aiheutuvat eräistä ulkoisista tekijöistä, kuten talouden tuotantorakenteesta ja työttömyydestä, sekä suoraan verohallintoon kuuluvista seikoista, kuten verohallinnon koosta ja IT-kuluista. Jälkimmäisen merkitys on erityisen suuri, sillä IT-investointien kasvattamisella saadaan yleensä alv-vajetta vähennettyä, kuten komission jäsenvaltioille hiljattain tekemissä suosituksissa todetaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja on kohdassa Usein kysyttyä.

Koko raportiin ja tietokoosteeseen voi tututustua täällä.

VIDEO: Komissaari Moscovici kertoo alv-petosten vastaisesta työstä

IP/18/5787

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar