Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2018 – A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyelet szigorítása a banki és pénzügyi ágazat stabilitása érdekében

Strasbourg, 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12-én, az Unió helyzetéről szóló beszéde alkalmával Jean-Claude Juncker elnök kijelentette: „Az európaiak olyan Unióra számítanak, amely megvédi őket. Ma olyan intézkedéseket terjesztünk elő, amelyek lehetővé teszik, hogy határokon átnyúlóan hatékony küzdelmet folytassunk a pénzmosás ellen.”

SOTEU banner

Az Európai Bizottság ma javaslatot terjeszt elő abból a célból, hogy tovább erősítse az uniós pénzügyi intézmények felügyeletét a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás jelentette fenyegetések hatékonyabb kezelése érdekében.  

Noha az EU pénzmosás elleni szabályai szigorúak, az egyes uniós bankokban a közelmúltban lezajlott pénzmosási esetek aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket a szabályokat nem mindig felügyelik és érvényesítik Unió-szerte hatékonyan. Ez nemcsak az európai pénzügyi ágazat integritását és hírnevét veszélyezteti, hanem befolyásolhatja konkrét bankok pénzügyi stabilitását is. A bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítésére irányuló szélesebb erőfeszítések részeként az Európai Bizottság ezért ma javaslatot terjeszt elő az Európai Bankhatóság (EBH) létrehozásáról szóló rendelet módosítására, amellyel megerősítené az EBH szerepét a pénzügyi szektor pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletében. Ez része a pénzügyi intézmények prudenciális és pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletét szabályozó uniós keret megerősítését célzó átfogó stratégiának, amelyet a Bizottság egy közleményben ismertet. Ezek az intézkedések hozzájárulnak majd az uniós pénzügyi rendszer integritásának előmozdításához, a pénzügyi stabilitás biztosításához és a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni védelemhez. 

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „Az európai bankuniónak a legmagasabb szintű integritáson kell alapulnia. A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós felügyelet gyakran nem kellően eredményes. A mai javaslattal lehetővé tesszük, hogy az Európai Bankhatóság biztosítsa a különböző felügyeleti hatóságok együttműködését és információcseréjét és azt, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos szabályokat Unió-szerte hatékonyan érvényesítsék. Az EBH jogosult lesz arra is, hogy kérje a szabályok feltételezhető megsértésének kivizsgálását és egyetlen kapcsolattartó pontként irányítsa a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködést a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos ügyekben a pénzügyi szektorban.” 

Vĕra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket mondta: Európa világviszonylatban a legszigorúbb pénzmosás elleni szabályokkal rendelkezik. Azonban a közelmúltban a bankszektorban napvilágra került esetek rávilágítottak arra, hogy e szabályok betartását nem mindig felügyelik és érvényesítik minden tagállamban ugyanolyan magas színvonalon. Rendszerünk csak annyira erős, mint a leggyengébb tagja. Manapság, amikor a pénz egyetlen kattintással határokon át mozgatható, proaktív és gyorsan reagáló felügyeletet kell biztosítanunk. A ma javasolt változtatások biztosítani fogják a szabályok Unió-szerte egységes érvényesítését.” 

Az Európai Bankhatóság szerepének megerősítése  

A Bizottság javaslata szerint a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos, a pénzügyi szektort érintő hatásköröket az Európai Bankhatóságnál kell összevonni és meg kell erősíteni megbízatását a pénzmosás jelentette kockázatok valamennyi érintett hatóság általi hatékony és következetes felügyeletének, valamint az érintett hatóságok közötti együttműködésnek és információmegosztásnak a biztosításához. 

A módosított rendelet:

  • biztosítja a pénzmosás elleni szabályok megsértésének következetes kivizsgálását: az EBH kérést intézhet a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó nemzeti hatóságokhoz, hogy vizsgálják ki az esetleges jelentős szabálysértéseket és felkérheti őket, hogy mérlegeljék célzott intézkedések – például szankciók – bevezetését;

  • előírja, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó nemzeti hatóságok tartsák be az uniós szabályokat és megfelelően működjenek együtt a prudenciális felügyeleti hatóságokkal. Megerősíti az EBH meglévő hatásköreit, hogy – amennyiben a nemzeti hatóságok nem tesznek intézkedést – végső eszközként közvetlenül az egyes pénzügyi ágazatbeli gazdasági szereplőkre vonatkozó határozatokat hozhasson;

  • egységes előírások, a nemzeti felügyeleti hatóságok rendszeres felülvizsgálata és kockázatértékelések révén javítja a felügyelet minőségét;

  • lehetővé teszi a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kockázatokra és tendenciákra vonatkozó információk gyűjtését és előmozdítja az információknak a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti cseréjét (adatközpont);

  • elősegíti az Unión kívüli országokkal határokon átnyúló ügyekben folytatott együttműködést;

  • új állandó bizottságot hoz létre a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó nemzeti hatóságok részvételével. 

A meglévő felügyeleti eszközök teljes körű kihasználása 

A Bizottság emellett ismerteti a prudenciális felügyeleti hatóságok és a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó hatóságok közötti információcsere és együttműködés javítását célzó stratégiát. Felkéri az európai felügyeleti hatóságokat, mindenekelőtt az EBH-t, hogy fogadjanak el iránymutatásokat, amelyek segítséget nyújtanak a prudenciális felügyeleti hatóságoknak ahhoz, hogy beillesszék a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos szempontokat az általuk alkalmazott különböző eszközökbe és biztosítsák a felügyeleti konvergenciát. 

A Bizottság felkéri továbbá az Európai Központi Bankot, hogy – az ötödik pénzmosási irányelvben előírtaknak megfelelően – 2019. január 10-ig kössön az információcserére vonatkozó többoldalú egyetértési megállapodást a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó hatóságokkal.

Következő lépések 

Az Európai Bankhatóság szerepének megerősítését célzó mai javaslat a következő lépésben az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Ezeket a célzott módosításokat figyelembe veszik majd a Bizottság által 2017 szeptemberében elfogadott, az európai felügyeleti hatóságokról szóló rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó, az európai felügyeleti hatóságok kapacitásának a konvergens és hatékony pénzügyi felügyelet biztosítása céljából történő megerősítésére irányuló bizottsági javaslatról jelenleg folytatott vitában. A Bizottság arra ösztönzi az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb jussanak megállapodásra a szóban forgó javaslatokról. 

Háttér-információk 

A Juncker-Bizottság kiemelt feladatnak tekinti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet, amely a bankunió és a tőkepiaci unió keretében folytatott kockázatcsökkentésre vonatkozó ütemterv szerves része. A 2017 júniusa óta hatályos negyedik, és a 2018. július 9-e óta hatályos és 2020. januári határidővel átültetendő ötödik pénzmosási irányelv elfogadása jelentős mértékben megerősítette az Unió szabályozási keretét, többek között a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó hatóságok és a prudenciális felügyeleti hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a negyedik pénzmosási irányelv megfelelő végrehajtását, és szükség esetén kötelezettségszegési eljárást kezdeményez. 

A megerősített jogi keret ellenére az egyes európai bankokban a közelmúltban lezajlott pénzmosási esetek aggodalomra adnak okot a pénzügyi intézményekre vonatkozó prudenciális és pénzmosás elleni szabályok közötti kapcsolat tekintetében. 

Ezeket az aggályokat megerősítette a Tanács, a pénzügyminiszterek, és legutóbb Mário Centeno, az eurócsoport elnöke Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez címzett 2018. június 25-i levelében. A 2018. június 19-én kiadott francia-német mesebergi nyilatkozat és ütemterv szintén kiemeli ezt a problémát. 

Az Európai Bizottság 2018 májusában munkacsoportot hozott létre az európai felügyeleti hatóságok, az Európai Központi Bank, továbbá a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó bizottság elnökének részvételével, hogy megvitassák a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó hatóságok és a prudenciális felügyeleti hatóságok közötti zökkenőmentes együttműködést biztosító lehetséges uniós intézkedéseket. 

További információk 

MEMO

Az Unió helyzete 2018:

Gazdasági témájú aloldal

 

IP/18/5724

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar