Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2018.: Stroži nadzor u području sprečavanja pranja novca za stabilniji bankarski i financijski sektor

Strasbourg, 12. rujna 2018.

U svojem govoru o stanju Unije 12. rujna 2018. predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: „Europljani očekuju da ih Unija štiti. Danas predlažemo mjere koje će nam omogućiti učinkovitiju prekograničnu borbu protiv pranja novca."

Natpis SOTEU-a

Europska komisija danas je predložila dodatno jačanje nadzora financijskih institucija EU-a radi učinkovitijeg odgovora na prijetnje povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma.  

Iako EU ima čvrsta pravila za sprečavanje pranja novca, nedavni slučajevi pranja novca u nekim bankama u EU-u povod su zabrinutosti da se ta pravila u cijelom EU-u ne nadziru i ne provode jednako učinkovito. Posljedica toga nije samo nastanak rizika za cjelovitost i ugled europskog financijskog sektora, nego i mogući utjecaj na financijsku stabilnost određenih banaka. Stoga je Europska komisija u okviru širih napora za dovršetak bankarske unije i unije tržišta kapitala danas predložila izmjenu Uredbe o osnivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) kako bi ojačala ulogu EBA-e u nadzoru sprečavanja pranja novca u financijskom sektoru. Riječ je o dijelu opće strategije jačanja okvira EU-a za bonitetni nadzor i nadzor sprečavanja pranja novca u financijskim institucijama, koju Komisija iznosi u Komunikaciji. Tim će se mjerama pridonijeti cjelovitosti financijskog sustava EU-a, osigurati financijska stabilnost i zaštita od financijskog kriminala. 

Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Europska bankarska unija mora se izgraditi na najvišim standardima integriteta. Nadzor sprječavanja pranja novca u EU-u često je zakazao. Danas omogućujemo Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo da osigura suradnju i međusobnu razmjenu informacija među različitim nadzornim tijelima i te da se pravila za sprječavanje pranja provode učinkovito u cijelom EU-u. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo imat će ovlasti zahtijevati pokretanje istrage o navodnim povredama pravila i postat će europski kontaktni centar za suradnju s međunarodnim partnerima u području sprečavanja pranja novca u financijskom sektoru.”

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová, izjavila je: „Europa ima najstroža pravila za sprečavanje pranja novca u svijetu. No nedavni slučajevi u bankarskom sektoru pokazali su da se ta pravila ne nadziru i ne provode po istim visokim standardima svugdje u EU-u. Naš je sustav čvrst onoliko koliko je čvrsta naša najslabija karika. Danas, kada se novac prebacuje preko granice klikom miša, moramo osigurati proaktivan i brz nadzor. Današnjim izmjenama osigurat ćemo ravnomjernu provedbu pravila u cijelom EU-u.”

Jačanje uloge Europskog nadzornog tijela za bankarstvo  

Komisija predlaže da se ovlasti u vezi sa sprečavanjem pranja novca u financijskom sektoru koncentriraju u Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo te da se njegov mandat ojača kako bi se zajamčilo da sva relevantna tijela učinkovito i usklađeno nadziru rizike od pranja novca te da sva relevantna tijela surađuju i razmjenjuju informacije. 

Izmjenom Uredbe:

  • osigurat će se dosljedna istraga povreda pravila za sprečavanje pranja novca: EBA će od nacionalnih nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca moći zatražiti da provedu istragu mogućih materijalnih povreda te od njih zatražiti da razmotre primjenu ciljanih mjera, primjerice sankcija.

  • osigurat će se da nacionalna nadzorna tijela za sprečavanje pranja novca poštuju pravila EU-a te da primjereno surađuju s bonitetnim nadzornim tijelima. Povećat će se postojeće ovlasti EBA-e tako da će EBA, u krajnjem slučaju ako nacionalna tijela ne budu djelovala, moći upućivati odluke izravno pojedinačnim subjektima u financijskom sektoru;

  • poboljšat će se kvaliteta nadzora primjenom zajedničkih standarda, periodičnim preispitivanjima nacionalnih nadzornih tijela i procjenama rizika;

  • omogućit će se prikupljanje informacija o rizicima i kretanjima u području sprečavanja pranja novca te poticati razmjena takvih informacija između nacionalnih nadzornih tijela (tzv. podatkovni centri);

  • olakšat će se suradnja među trećim zemljama u prekograničnim predmetima;

  • uspostavit će se novi stalni odbor u kojem će sudjelovati predstavnici nacionalnih nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca; 

Potpuno iskorištavanje postojećih nadzornih instrumenata 

Komisija predstavlja i strategiju za poboljšanje razmjene informacija i suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca. Poziva europska nadzorna tijela, a posebno EBA-u, da donesu smjernice za pomoć bonitetnim nadzornim tijelima kako bi ona u svoje instrumente uključila aspekte sprečavanja pranja novca i osigurala konvergenciju nadzora. 

Komisija poziva i Europsku središnju banku da s nadzornim tijelima za sprečavanje pranja novca do 10. siječnja 2019. sklopi multilateralni memorandum o razumijevanju o razmjeni informacija, kao što je propisano petom Direktivom o sprečavanju pranja novca.

Sljedeći koraci 

O današnjem prijedlogu za jačanje uloge Europskog nadzornog tijela za bankarstvo sada će raspravljati Europski parlament i Vijeće. Navedene ciljane izmjene uvrstit će se u tekuće rasprave o Komisijinu prijedlogu za preispitivanje uredbi o europskim nadzornim tijelima, koji je Komisija donijela u rujnu 2017., a svrha mu je jačanje kapaciteta europskih nadzornih tijela za osiguranje konvergentnog i učinkovitog financijskog nadzora. Komisija potiče Europski parlament i Vijeće da o tim prijedlozima brzo postignu dogovor. 

Kontekst 

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma prioritet je Junckerove Komisije i sastavni dio programa za smanjenje rizika u okviru bankarske unije i unije tržišta kapitala. Donošenjem četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca, koja je na snazi od lipnja 2017., i pete Direktive o sprečavanju pranja novca, koja je na snazi od 9. srpnja 2018. i treba se prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do siječnja 2020., znatno je ojačan regulatorni okvir EU-a, uključujući pravila o suradnji između nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca i bonitetnih nadzornih tijela. Komisija pomno prati pravilnu provedbu četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca, prema potrebi i primjenom postupaka zbog povrede propisa. 

Usprkos navedenom jačanju zakonodavnog okvira, nedavni slučajevi pranja novca u europskim bankama potaknuli su razmišljanja o povezivanju bonitetnih pravila i pravila za sprečavanje pranja novca u financijskim institucijama. 

Na to su upozorili Vijeće, ministri financija i nedavno predsjednik Euroskupine Mário Centeno, u svojem pismu od 25. lipnja 2018. upućenom predsjednika Europskog vijeća Donaldu Tusku. To se pitanje ističe i u francusko-njemačkoj Deklaraciji iz Meseberga i planu koji su objavljeni 19. lipnja 2018. 

Europska komisija osnovala je u svibnju 2018. radnu skupinu u kojoj sudjeluju europska nadzorna tijela, Europska središnja banka i predsjednik Odbora za sprečavanje pranja novca kako bi razmotrili moguće mjere za osiguranje besprijekorne suradnje između nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca i bonitetnih nadzornih tijela u Europskoj uniji

Za više informacija 

MEMORANDUM

Stanje Unije 2018.

Podstranica o gospodarskim pitanjima

 

IP/18/5724

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar