Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018: Komisija predlaga odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Strasbourg, 12. septembra 2018

Komisija predlaga odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

pasica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 12. septembra 2018 v svojem govoru o stanju v Uniji povedal: „Vsi mi trdimo – običajno v slavnostnih govorih – da želimo imeti veliko vlogo pri velikih vprašanjih in malo pri malih. Toda Evropejci nam ne bodo namenili aplavza, če bomo morali zaradi evropske direktive še naprej dvakrat na leto premikati uro. Komisija danes predlaga, naj se to spremeni. Premikanje ure je treba odpraviti. Države članice bi se morale same odločiti, ali bodo uporabljale poletni ali zimski čas, saj gre za vprašanje subsidiarnosti. Pričakujem, da tako menita tudi Parlament in Svet in da bosta našla rešitve, ki bodo združljive z notranjim trgom. Časa nam zmanjkuje.“

Evropska komisija je danes predlagala, da se v letu 2019 v Evropi odpravi premikanje ure dvakrat letno, državam članicam pa omogoči, da se same enkrat za vselej odločijo, ali želijo trajno uvesti poletni ali zimski čas. Namen zakonodajnega predloga je zagotoviti usklajeno uvedbo sprememb v sosednjih državah, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga in prepreči razdrobljenost, ki bi lahko nastala, če bi nekatere države članice ohranile premikanje ure na poletni oz. zimski čas, druge pa bi ga ukinile.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: „Predlagamo, da se z naslednjim letom odpravi premikanje ure na poletni oz. zimski čas. Ta zelo ambiciozen časovni okvir bo državljanom omogočil, da čim hitreje uživajo prednosti nove ureditve. Države članice in podjetja pozivamo, naj poskrbijo za potrebno pripravo, da bi po vsej EU zagotovili usklajen pristop.“

Predlog Komisije:

  • odpravlja premikanje ure na poletni oz. zimski čas za celotno Evropsko unijo,
  • določa jasen in kratek rok za začetek veljavnosti sprememb,
  • spodbuja posvetovanje na nacionalni in evropski ravni za zagotovitev, da imajo države članice usklajen pristop.

Današnji predlog je še en primer tega, da ima Junckerjeva Komisija veliko vlogo pri velikih vprašanjih, obenem pa državam članicam prepušča odločanje, kadar imajo same za to najboljše izhodišče.

Kako in kdaj bi te spremembe začele veljati?

Predlog Evropske komisije bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu v odobritev.

Da bi omogočili nemoten prehod, bi morala v skladu s predlogom vsaka država članica Komisijo do aprila 2019 uradno obvestiti, ali namerava trajno uvesti poletni ali zimski čas. Zadnji obvezni premik ure na poletni čas bi bil v nedeljo, 31. marca 2019. Po tem bi lahko države članice, ki želijo trajno uvesti zimski čas, zadnjič premaknile uro v nedeljo, 27. oktobra 2019. Po tem datumu premikanje ure ne bi bilo več mogoče.

Ta časovni okvir je odvisen od tega, ali bosta Evropski parlament in Svet sprejela predlog Komisije najpozneje do marca 2019.

Zakaj Komisija predlaga to spremembo?

Evropske države so v zadnjem stoletju uvedle poletni čas, da bi prihranile energijo, predvsem v času vojne ali med naftno krizo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Evropska unija je od leta 1980 postopoma sprejemala zakonodajo, s katero je odpravila različne časovne razporede nacionalnega premikanja ure. V letu 2018 pa je namen premikanja ure veliko manj pomemben, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se vse bolj pritožujejo zaradi negativnih učinkov na zdravje.

Premikanje ure vse pogosteje postavljajo pod vprašaj državljani, Evropski parlament in vse več držav članic. Komisija je na zahtevo Evropskega parlamenta v okviru ocene sedanje ureditve poleti 2018 organizirala javno posvetovanje, v okviru katerega je prejela 4,6 milijona odgovorov, kar je največ doslej pri vseh javnih posvetovanjih Komisije. 84 % udeležencev je zagovarjalo odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas.

Glede na navedeno je Evropska komisija sklenila, da ni vzroka, da bi EU še naprej urejala premikanje ure in da bi morale imeti države članice možnost, da same določijo, ali želijo uporabljati poletni ali zimski čas, in vprašanje obravnavajo na nacionalni ravni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Več informacij

Spletno mesto o stanju v Uniji 2018

Podstran o premikanju ure na poletni oz. zimski čas

Vprašanja in odgovori k predlogu Komisije za odpravo premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Končno poročilo o javnem posvetovanju

IP/18/5709

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar