Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staat van de Unie 2018: Commissie wil omschakeling tussen winter- en zomertijd afschaffen

Straatsburg, 12 september 2018

Commissie wil omschakeling tussen winter- en zomertijd afschaffen

Banner

Op 12 september 2018 verklaarde voorzitter Jean-Claude Juncker het volgende naar aanleiding van zijn toespraak over de staat van de Unie: „In wollige toespraken zeggen we steeds dat we groot willen zijn in grote zaken en klein in kleine zaken. We kunnen dan ook geen applaus verwachten als de EU de burger bij wet verplicht tweemaal per jaar zijn klok te verzetten. De Commissie stelt voor om te stoppen met het verzetten van de klok. Op basis van het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten zelf kunnen beslissen of hun inwoners in de zomer- of wintertijd leven. Ik verwacht dat het Parlement en de Raad die mening zullen delen en oplossingen zullen vinden die goed zijn voor onze interne markt. De tijd dringt.”

De Europese Commissie stelt vandaag voor om de omschakeling tussen winter- en zomertijd in Europa vanaf 2019 af te schaffen en de lidstaten te laten kiezen of ze voortaan permanent de winter- of zomertijd willen toepassen. Het wetgevingsvoorstel moet ervoor zorgen dat buurlanden hun eventuele aanpassingen coördineren zodat de goede werking van de interne markt wordt gewaarborgd. Voorts wil de Commissie voorkomen dat versnippering ontstaat doordat sommige lidstaten de omschakeling tussen winter- en zomertijd behouden terwijl die elders is opgeheven.

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer: „De Commissie wil de omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf volgend jaar afschaffen. Dankzij die zeer ambitieuze planning zullen de burgers reeds volgend jaar het verschil ervaren. Wij roepen de lidstaten en het bedrijfsleven nu op de nodige voorbereidingen te treffen om een gecoördineerde aanpak in de hele EU te waarborgen.”

Het voorstel van de Commissie:

  • zorgt ervoor dat de omschakeling tussen winter- en zomertijd in de hele EU wordt afgeschaft;
  • voorziet in een duidelijke en korte termijn voor de invoering van de wijzigingen;
  • moedigt raadplegingen op nationaal en Europees niveau aan om de coördinatie tussen de lidstaten te waarborgen.

Het voorstel van vandaag is opnieuw een voorbeeld van de manier waarop de Commissie-Juncker focust op de belangrijke zaken en de lidstaten laat beslissen over dossiers die beter op nationaal niveau worden geregeld.

Hoe en wanneer worden deze wijzigingen van kracht?

Het voorstel van de Commissie wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Om een soepele overgang mogelijk te maken stelt de Commissie voor dat elke lidstaat tegen april 2019 meedeelt of hij permanent voor de winter- of zomertijd kiest. De laatste verplichte omschakeling naar de zomertijd zou plaatsvinden op zondag 31 maart 2019. Daarna zouden de lidstaten die permanent voor de wintertijd kiezen hun klok een laatste keer achteruit zetten op zondag 27 oktober 2019. Na die datum zouden seizoensgebonden tijdsveranderingen niet meer mogelijk zijn.

Om dit tijdschema te kunnen aanhouden, moet het voorstel uiterlijk in maart 2019 worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Waarom doet de Commissie dit voorstel?

De Europese landen hebben de zomertijd in de vorige eeuw ingevoerd om energie te besparen, met name in tijden van oorlog of tijdens de oliecrisis in de jaren '70. Vanaf 1980 heeft de Europese Unie stapsgewijs regelgeving aangenomen om een einde te maken aan de uiteenlopende nationale regelingen voor het verzetten van de klok. In 2018 zijn de redenen om de klok te verzetten echter grotendeels weggevallen. Uit studies blijkt immers dat de energiebesparing tegenwoordig slechts minimaal is en burgers klagen steeds meer over de negatieve impact op de gezondheid.

Bij de burger, het Europees Parlement en steeds meer lidstaten groeit de weerstand tegen de omschakeling tussen winter- en zomertijd Naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement heeft de Commissie in het kader van de beoordeling van de huidige regeling in de zomer van 2018 een openbare raadpleging gehouden. Zij ontving 4,6 miljoen reacties, een nieuw record voor een openbare raadpleging van de Europese Commissie. 84 % van de respondenten wil dat de omschakeling tussen winter- en zomertijd wordt opgeheven.

In het licht van deze elementen is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat er geen redenen zijn om de omschakeling tussen winter- en zomertijd vanuit Brussel te blijven regelen en dat de lidstaten, conform het subsidiariteitsbeginsel, zelf moeten kunnen beslissen of zij voortaan permanent de winter- of zomertijd invoeren.

Meer informatie

Website over de Staat van de Europese Unie 2018

Subpagina over de omschakeling tussen winter- en zomertijd

Vragen en antwoorden over het voorstel van de Commissie om te stoppen met de omschakeling tussen zomer- en wintertijd

Eindverslag van de openbare raadpleging

IP/18/5709

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar