Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā: Komisija ierosina izbeigt sezonālo laika maiņu

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Komisija ierosina izbeigt sezonālo laika maiņu.

Banner

2018. gada 12. septembrī savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: "Uzstājoties pie vēlētājiem, mēs visi sakām, ka Eiropas Savienībai jābūt aktīvai svarīgu problēmu risināšanā un nav jāiejaucas sīkumos. Bet vai tam var ticēt, ja tajā pašā laikā ES regulējums turpina diktēt, ka Eiropas iedzīvotājiem divas reizes gadā jāpagriež pulksteņrādītāji? Šodien Komisija ierosina to mainīt. Sezonālajām laika maiņām ir jāpieliek punkts. Dalībvalstīm pašām būtu jālemj, vai to iedzīvotāji dzīvos vasaras vai ziemas laika režīmā. Tas ir subsidiaritātes jautājums. Es ceru, ka Parlaments un Padome piekritīs šim uzskatam un atradīs risinājumus, kas der mūsu iekšējam tirgum. Laika nav daudz.

Šodien Eiropas Komisija ierosina no 2019. gada izbeigt sezonālo pulksteņrādītāju pagriešanu Eiropā, ļaujot dalībvalstīm brīvi izvēlēties, vai pastāvīgi piemērot vasaras vai ziemas laika režīmu. Tiesību akta priekšlikums tiecas nodrošināt, ka visas izmaiņas notiek saskaņoti ar kaimiņvalstīm, tādā veidā garantējot pienācīgu iekšējā tirgus darbību un nepieļaujot tirgus fragmentāciju, kas varētu rasties, ja dažas dalībvalstis saglabātu sezonālo laika režīma maiņu, bet citas to izbeigtu.

Transporta komisāre Violeta Bulca: “Mēs ierosinām no nākamā gada izbeigt sezonālo laika maiņu. Minētais termiņš ir ļoti tuvu, taču tieši šādas straujas pārmaiņas ļaus iedzīvotājiem izmantot pārmaiņu radītos ieguvumus bez liekas kavēšanās. Tagad aicinām dalībvalstis un uzņēmumus veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu koordinētu pieeju visā ES.

Komisijas priekšlikums

  • izbeidz sezonālo laika režīma maiņu visā Eiropas Savienībā;
  • nosaka skaidrus un īsus termiņus, kad stāsies spēkā pārmaiņas;
  • atbalsta apspriešanos valsts un Eiropas līmenī, lai nodrošinātu koordinētu pieeju dalībvalstu starpā.

Šodien publiskotais priekšlikums ir vēl viens piemērs, kā Ž. K. Junkera vadītā Komisija, koncentrējoties uz svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem, mazāk svarīgu lietu regulēšanu nodod dalībvalstu rokās.

Kā un kad minētās pārmaiņas stāsies spēkā?

Tagad Eiropas Komisijas priekšlikums tiks iesniegts apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un Padomē.

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju, Komisijas priekšlikums paredz, ka katra dalībvalsts līdz 2019. gada aprīlim paziņos, vai tā plāno pastāvīgi piemērot līdzšinējo vasaras vai ziemas laiku. Pēdējā obligātā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 2019. gada 31. martā. Pēc tam dalībvalstis, kuras par savu pastāvīgo standarta laiku vēlas pieņemt ziemas laika režīmu, varēs to izdarīt, pēdējo sezonālo pulksteņa pagriešanu veicot svētdien, 2019. gada 27. oktobrī. Pēc minētā datuma sezonālas laika maiņas vairs nebūs iespējamas.

Minētie termiņi ir spēkā ar nosacījumu, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņem Komisijas priekšlikumu ne vēlāk kā 2019. gada martā.

Kāpēc Komisija ierosina šādas izmaiņas?

Pāreju uz vasaras laiku Eiropas valstis ieviesa pagājušajā gadsimtā, lai taupītu enerģiju, jo īpaši kara laikā vai naftas krīzes laikā 20. gs. 70. gados. Sākot no 1980. gada Eiropas Savienība pakāpeniski pieņēma tiesību aktus, kas saskaņoja atšķirīgos laika režīmu grafikus dažādās valstīs. Tomēr 2018. gadā mērķi, kuru dēļ sezonālā laika maiņa tika ieviesta, ir kļuvuši mazāk svarīgi — pētījumi liecina, ka enerģijas ietaupījums ir niecīgs, turklāt iedzīvotāji arvien biežāk sūdzas par negatīvu ietekmi uz veselību.

Iedzīvotāji, Eiropas Parlaments un arvien lielāks skaits dalībvalstu sāka apšaubīt pulksteņrādītāju pagriešanas lietderību. Rīkojoties pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma un pašreizējās kārtības novērtējuma vajadzībām Komisija 2018. gada vasarā rīkoja sabiedrisko apspriešanu, kurā saņēma 4,6 miljonus atbilžu — tas ir lielākais atbilžu skaits, kāds jebkad saņemts kādā Eiropas Komisijas rīkotā sabiedriskajā apspriešanā. 84 % respondentu atbalstīja sezonālās laika maiņas izbeigšanu.

Ņemot vērā šos apstākļus, Eiropas Komisija secinājusi, ka nav lietderīgi turpināt sezonālās laika maiņas regulēšanu no Briseles, tā vietā saskaņā ar subsidiaritātes principu jāļauj dalībvalstīm izšķirt šo jautājumu valsts līmenī un pašām lemt, vai tās par pastāvīgo laiku vēlas noteikt vasaras vai ziemas laika režīmu.

Sīkāka informācija

Tīmekļa vietne par stāvokli Eiropas Savienībā 2018. gadā

Lapas sadaļa par sezonālo laika maiņu

Jautājumi un atbildes par Komisijas ierosinājumu izbeigt sezonālo laika maiņu

Sabiedriskās apspriešanas galīgais ziņojums

IP/18/5709

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar