Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2018 m. Komisija siūlo panaikinti sezoninį laiko keitimą

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Komisija siūlo panaikinti sezoninį laiko keitimą

Banner

2018 m. rugsėjo 12 d. savo pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris sakė: "Dažnai iš tribūnų sakome, kad svarbiems klausimams norime skirti daug dėmesio, o nesvarbiems – mažai. Tačiau, ES teisės aktais nurodinėdami europiečiams du kartus per metus keisti laiką, aplodismentų tikrai nesulauksime. Komisija šiandien siūlo tai pakeisti. Turime liautis kaitalioję laiką. Valstybės narės pačios turėtų nuspręsti, pagal kurį laiką – vasaros ar žiemos – jų piliečiai turi gyventi. Tai subsidiarumo klausimas. Tikiuosi, kad Parlamentas ir Taryba pritars šiai nuomonei ir ras mūsų vidaus rinkai tinkamų sprendimų. Mūsų laikas baigėsi.

Šiandien Europos Komisija siūlo 2019 m. panaikinti sezoninį laiko keitimą Europoje ir suteikti valstybėms narėms laisvę galutinai nuspręsti, kokį laiką – vasaros ar žiemos – taikyti nuolatos. Pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiama užtikrinti, kad visi pakeitimai būtų atliekami koordinuojant veiksmus tarp kaimyninių šalių – taip bus užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas ir išvengta susiskaidymo, kuris galėtų atsirasti, jei vienos valstybės narės išlaikytų sezoninio laiko keitimo tvarką, o kitos tos tvarkos atsisakytų.

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Jau nuo kitų metų siūlome panaikinti sezoninį laiko keitimą. Dėl tokio spartaus naujos tvarkos įgyvendinimo piliečiai galės pasinaudoti jos teikiamais privalumais jau visai netrukus. Raginame valstybes nares ir įmones imtis reikiamų parengiamųjų priemonių ir užtikrinti, kad nauja tvarka visoje ES būtų diegiama koordinuotai.“

Komisijos pasiūlymu:

  • panaikinamas sezoninis laiko keitimas visoje Europos Sąjungoje;
  • nustatomas aiškus ir spartus pakeitimų įgyvendinimo grafikas;
  • raginama rengti nacionalinio ir Europos lygmens konsultacijas, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi suderinto požiūrio.

Šiandienos pasiūlymas – dar vienas įrodymas, kad J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija daugiausia dėmesio skiria svarbiems dalykams ir nesikiša į tas sritis, dėl kurių geriausia priimti sprendimus pačioms valstybėms narėms.

Kaip ir kada šie pokyčiai įsigaliotų?

Europos Komisijos pasiūlymas bus pateiktas svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Kad būtų galima sklandžiai pereiti prie naujos tvarkos, Komisijos pasiūlyme numatyta, kad kiekviena valstybė narė iki 2019 m. balandžio mėn. praneš, kurį laiką – vasaros ar žiemos – ketina taikyti nuolatos. Paskutinį kartą privaloma tvarka pereiti prie vasaros laiko reikėtų 2019 m. kovo 31 d. (sekmadienį). Vėliau valstybės narės, pageidaujančios grįžti prie žiemos laiko ir taikyti jį nuolatos, dar galėtų pakeisti laiką paskutinį kartą – 2019 m. spalio 27 d. (sekmadienį). Po tos datos keisti laiką keičiantis sezonams nebebūtų įmanoma.

Šis grafikas bus realus tik tuo atveju, jei Europos Parlamentas ir Taryba priims Komisijos pasiūlymą ne vėliau kaip 2019 m. kovo mėn.

Kodėl Komisija siūlo šį pokytį?

Vasaros laiko tvarką Europos šalys įsivedė praėjusiame amžiuje, siekdamos sutaupyti energijos – per karą ar XX a. 8-ojo dešimtmečio naftos krizę. Nuo 1980 m. Europos Sąjunga palaipsniui priėmė teisės aktus, kuriais suvienodinti skirtingi nacionaliniai laiko keitimo grafikai. Tačiau pirminės laiko keitimo priežastys 2018 m. beveik prarado savo svarbą: tyrimai rodo, kad energijos sutaupoma nedaug, o piliečiai vis labiau skundžiasi dėl žalingo poveikio sveikatai.

Dėl laiko keitimo vis daugiau abejonių išsako piliečiai ir Europos Parlamentas, dėl jos skundžiasi vis daugiau valstybių narių. Atsižvelgdama į Europos Parlamento prašymą, taip pat siekdama įvertinti dabartinę tvarką, 2018 m. vasarą Komisija surengė viešas konsultacijas, per kurias gauta 4,6 mln. atsakymų – tai rekordinis skaičius, palyginti su ligšiolinėmis Europos Komisijos viešomis konsultacijomis. 84 proc. respondentų pritarė, kad būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo.

Atsižvelgdama į šiuos faktus Europos Komisija padarė išvadą, kad atėjo metas Briuseliui liautis nurodinėti sezoninio laiko keitimo srityje ir kad valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė pačioms pasirinkti vasaros ar žiemos laiką, t. y. laikantis subsidiarumo principo šis klausimas bus priskirtas valstybių narių kompetencijai.

Daugiau informacijos

Pranešimui apie Europos Sąjungos padėtį 2018 m. skirta svetainė

Sezoniniam laiko keitimui skirtas svetainės puslapis

Komisijos pasiūlymas panaikinti sezoninį laiko keitimą. Klausimai ir atsakymai

Galutinė viešų konsultacijų ataskaita

IP/18/5709

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar