Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2018.: Komisija predlaže ukidanje pomicanja sata

Strasbourg, 12. rujna 2018.

Komisija predlaže ukidanje pomicanja sata

Banner

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je 12. rujna 2018. u govoru o stanju Unije rekao: „Svi mi izjavljujemo, uglavnom u političkim govorima, kako moramo biti odlučniji u velikim, a suzdržaniji u malim pitanjima. Europljani nam, međutim, neće pljeskati ako i dalje zbog europskih propisa budu morali pomicati sat dvaput na godinu. Komisija danas predlaže da se to promijeni. Pomicanje sata treba ukinuti. U skladu s načelom supsidijarnosti, države članice moraju same odlučiti trebaju li se njihovi građani ravnati prema ljetnom ili zimskom vremenu. Očekujem da jednako misle i Parlament i Vijeće te da će pronaći rješenje koje će biti u skladu s unutarnjim tržištem. To je stvar koja zahtijeva hitno rješavanje.”

Europska komisija danas predlaže da se od 2019. u Europi sat više dvaput godišnje ne pomiče, s tim da će države članice moći odlučiti hoće li trajno primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena. Zakonodavnim prijedlogom želi se osigurati da se promjene u susjednim zemljama odviju koordinirano kako bi se štitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i spriječila njegova fragmentacija, što bi se moglo dogoditi kad bi neke države članice nastavile pomicati sat, a neke tu praksu ukinule.

Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: „Predlažemo da se pomicanje sata dvaput godišnje od sljedeće godine ukine. Taj je rok vrlo ambiciozan, ali želimo da građani što prije iskuse koristi koje prijedlog donosi. Pozivamo države članice i poduzeća da izvrše odgovarajuće pripreme kako bi pristup bio koordiniran diljem EU-a.”

Komisija predlaže sljedeće:

  • da se nigdje u Europskoj uniji sat više dvaput godišnje ne pomiče
  • da se za promjene utvrde jasni i kratki rokovi
  • da se provede savjetovanje na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi države članice postupale ujednačeno.

Današnji prijedlog još je jedan dokaz da je Junckerova Komisija velika u velikim stvarima, a da države članice same donose odluke u područjima u kojima to one mogu najbolje učiniti.

Kad bi se i kako promjene počele primjenjivati?

Komisija će prijedlog proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću na odlučivanje.

Kako bi prijelaz na novi sustav bio neometan, prema prijedlogu Komisije svaka bi država članica do travnja 2019. obavijestila namjerava li primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena. Na ljetno bi se računanje vremena posljednji put obvezno prešlo u nedjelju 31. ožujka 2019. Države članice koje se nakon toga žele trajno vratiti na zimsko računanje vremena sat bi posljednji put pomaknule u nedjelju 27. listopada 2019. Nakon toga se satovi više neće smjeti pomicati s ljetnog na zimsko vrijeme ni obratno.

Da bi se ti rokovi mogli ispoštovati, Europski parlament i Vijeće trebali bi donijeti prijedlog Komisije najkasnije do ožujka 2019.

Zašto Komisija predlaže ovu promjenu?

Europske zemlje uvele su ljetno računanje vremena u 20. stoljeću radi uštede energije, a glavni su razlozi bili rat i naftna kriza 1970-ih. Europska unija od 1980. postupno donosi zakonodavstvo o ujednačavanju pomicanja sata u državama članicama. Međutim, u današnje su vrijeme razlozi za to sve slabiji. Istraživanja pokazuju da su uštede energije neznatne, a građani sve više ukazuju na negativne posljedice na zdravlje.

Građani, Europski parlament i sve više država članica propitkuju svrsishodnost pomicanja sata. Komisija je slijedom zahtjeva Europskog parlamenta, a kao dio procjene postojećeg sustava računanja vremena, u ljeto 2018. provela javno savjetovanje. Zaprimljeno je 4,6 milijuna odgovora, što je dosad najviše u javnim savjetovanjima koje je organizirala Europska komisija. Za ukidanje pomicanja sata izjasnilo se 84 % ispitanika.

S obzirom na navedeno, Komisija je vodeći se načelom supsidijarnosti zaključila da dosadašnje pomicanje sata više ne bi trebalo biti propisano na razini EU-a te da bi države članice trebale same odlučiti hoće li trajno primjenjivati zimsko ili ljetno računanje vremena i to urediti na nacionalnoj razini.

Dodatne informacije

Stanje Unije 2018.

Stranica o pomicanju sata

Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za ukidanje pomicanja sata

Završno izvješće o javnom savjetovanju

IP/18/5709

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar