Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila vuonna 2018: Komissio ehdottaa kellonajan siirrosta luopumista

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Komissio ehdottaa kellonajan siirrosta luopumista.

Vuosittaisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan 12. syyskuuta 2018 Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että komissio haluaa olla ”suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni”. ”Äänestäjät eivät ole kuitenkaan riemuissaan siitä, että EU:n lainsäädännön takia on kaksi kertaa vuodessa siirrettävä kelloa. Komissio ehdottaakin tähän tänään muutosta. On aika luopua kellojen siirtelystä. Jäsenvaltiot voivat – toissijaisuusperiaatetta noudattaen – itse päättää, haluavatko ne kansalaistensa elävän kesä- vai talviajassa. Odotan, että parlamentti ja neuvosto ovat tästä samaa mieltä ja löytävät sisämarkkinoille sopivat ratkaisut. Aika rientää.”

Euroopan komissio ehdottaa tänään, että luovutaan vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta Euroopassa vuonna 2019 ja annetaan EU-maiden päättää itse, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Ehdotuksella varmistetaan, että muutokset tehdään koordinoidusti naapurimaiden välillä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja välttää kaikenlainen hajanaisuus, jota aiheutuisi, jos EU-maiden välillä sovellettaisiin toisistaan poikkeavia järjestelyitä.

Liikennekomissaarin Violeta Bulcin mukaan komissio ehdottaa, että vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luovutaan ensi vuonna. ”Eurooppalaiset hyötyvät tästä hyvin kunnianhimoisesta aikataulusta ilman turhia viiveitä. Pyydämme nyt EU-maita ja yrityksiä tekemään tarvittavat valmistelut koordinoidun lähestymistavan varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa.”

Komission ehdotuksessa

  • luovutaan vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta kaikkialla Euroopan unionissa,
  • asetetaan selkeä ja nopea aikataulu muutosten voimaantulolle,
  • kannustetaan konsultoimaan kansallisella ja Euroopan tasolla, jotta voidaan varmistaa koordinoitu lähestymistapa EU-maiden välillä.

Tämänpäiväinen ehdotus on yksi esimerkki siitä, että Junckerin komissio haluaa olla ”suurissa asioissa suuri” ja jättää EU-maiden päätettäväksi asiat, joista ne voivat paremmin päättää itse.

Miten ja milloin muutokset tulevat voimaan?

Euroopan komission ehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon hyväksymistä varten.

Jotta siirtyminen uuteen järjestelmään olisi saumatonta, komissio ehdottaa, että kukin EU-maa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voisivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019. Tämän päivämäärän jälkeen vuodenajoittaiset kellonajan siirrot eivät enää olisi mahdollisia.

Tämä aikataulu edellyttää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksen viimeistään maaliskuussa 2019.

Miksi komissio ehdottaa tätä muutosta?

Euroopassa otettiin kesäaikajärjestelyt käyttöön viime vuosisadalla, jotta voitaisiin säästää energiaa, varsinkin sota-aikoina ja öljykriisin aikaan 1970-luvulla. Vuodesta 1980 alkaen Euroopan tasolla ryhdyttiin vähitellen antamaan lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistettiin toisistaan poikkeavia kansallisia kellonajan siirtokäytäntöjä. Vuonna 2018 kellonajan siirron alkuperäinen tarkoitus on kuitenkin menettänyt merkityksensä. Selvitysten mukaan kellonajan siirrosta saatavat energiansäästöt ovat minimaaliset, ja eurooppalaiset valittavat yhä enemmän kellonajan siirron terveyshaitoista.

Eurooppalaiset, Euroopan parlamentti ja yhä useammat EU-maat ovatkin entistä voimakkaammin kyseenalaistaneet kellonajan siirron. Vastatakseen Euroopan parlamentin pyyntöön ja osana nykyjärjestelyjen arviointia komissio järjesti kesällä 2018 julkisen kuulemisen. Siihen saatiin 4,6 miljoonaa vastausta. Yhteenkään Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ei ole tähän mennessä vastattu yhtä runsaasti. Vastaajista 84 prosenttia haluaa luopua kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta.

Näistä syistä Euroopan parlamentti toteaa, ettei ole tarpeen säännellä vuodenajoittaista kellonajan siirtoa Brysselistä käsin ja että jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, haluavatko ne noudattaa kesä- vai talviaikaa. Tämä asia voidaan paremmin hoitaa kansallisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Lisätietoja

Euroopan unionin tilaa vuonna 2018 koskeva verkkosivusto

Vuodenajoittaista kellonajan siirtoa koskeva alasivu

Kysymyksiä ja vastauksia – komission ehdotus vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumiseksi

Julkisen kuulemisen loppuraportti

IP/18/5709

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar