Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2018. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lõpetada aastaaegadega seotud kellakeeramine

Strasbourg, 12. september 2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lõpetada aastaaegadega seotud kellakeeramine.

Tekstiriba:

12. septembril 2018 peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus märkis president Jean-Claude Juncker järgmist: „Me kõik muudkui räägime sellest, et soovime tegelda oluliste asjadega ja jätta liikmesriikide otsustada need küsimused, milles nad on ise pädevamad. Keegi ei kiida heaks seda, et ELi käsul peavad eurooplased kaks korda aastas kella keerama. Täna teeb komisjon ettepaneku olukorda muuta. Kellakeeramine tuleb lõpetada. Liikmesriigid peaksid ise otsustama, kas nad elavad suve- või talveajas. Tegemist on subsidiaarsusküsimusega. Loodetavasti jagavad Euroopa Parlament ja nõukogu seda seisukohta ning jõuavad lahendusele, mis tagab siseturu toimimise. Küsimuse lahendamisega on kiire.

Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku lõpetada kevadine ja sügisene kellakeeramine Euroopas 2019. aastal ja jätab liikmesriikidele vabaduse üks kord ja lõplikult otsustada, kas nad soovivad olla alaliselt suve- või talveajas. Seadusandliku ettepanekuga soovitakse tagada, et naaberriigid kooskõlastavad omavahel kõik muudatused, et oleks tagatud siseturu korralik toimimine ja välditaks võimalikku killustumist, kui mõni liikmesriik soovib kellakeeramist jätkata, samal ajal kui teised selle lõpetavad.

Transpordivolinik Violeta Bulc lisas omalt poolt: „Teeme ettepaneku lõpetada kevadine ja sügisene kellakeeramine alates järgmisest aastast. Selline väga lühike tähtaeg peaks inimestele olema meelepärane. Kutsume liikmesriike ja ettevõtjaid üles tegema selleks vajalikke ettevalmistusi, et tagada ühtne lähenemisviis kogu ELis.“

Komisjoni ettepaneku kohaselt

  • lõpetatakse kogu Euroopa Liidus aastaaegadega seotud kellakeeramine;
  • kehtestatakse muudatuste jõustumise selge ja lühike tähtaeg;
  • kutsutakse liikmesriikide ja kogu Euroopat üles omavahel konsulteerima ning tagama kooskõlastatud tegevuse.

See ettepanek on järjekordne näide Junckeri juhitava komisjoni suhtumisest, et tegelda tuleb oluliste asjadega ja jätta liikmesriikide otsustada küsimused, milles nad on ise pädevamad.

Kuidas ja millal muutused ellu rakenduvad?

Nüüd läheb Euroopa Komisjoni ettepanek edasi Euroopa Parlamenti ja nõukokku nende nõusoleku saamiseks.

Sujuva ülemineku tagamiseks peab iga liikmesriik aprilliks 2019 teada andma, kas ta soovib alaliselt olla suve- või talveajas. Kohustuslikus korras minnakse suveajale viimast korda üle pühapäeval, 31. märtsil 2019. Pärast seda on veel nendel liikmesriikidel, kes soovivad alaliselt jääda talveaega, võimalus keerata kella viimast korda pühapäeval, 27. oktoobril 2019. Alates sellest kuupäevast kella enam ei keerata.

Need tähtajad kehtivad juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad komisjoni ettepaneku vastu hiljemalt 2019. aasta märtsiks.

Miks komisjon selle muutmisettepaneku teeb?

Euroopa riigid võtsid suveaja kasutusele eelmisel sajandil, et säästa energiat – seda eelkõige sõja ajal ning 1970. aastate naftakriisis. Alates 1980. aastast on Euroopa Liit võtnud järk-järgult vastu õigusakte, et kõrvaldada kellakeeramise erinevused liikmesriikides. Uurimistulemustele tuginedes on 2018. aastal jõutud järeldusele, et kellakeeramine ei ole enam nii asjakohane, sest sellest tulenev energiasääst on väike ja üha rohkem kurdavad inimesed selle negatiivse mõju üle.

Kellakeeramise on üha enam küsimärgi alla seadnud kodanikud, Euroopa Parlament ja üha suurem arv liikmesriike. Euroopa Parlamendi taotlusel ja praegu kehtiva korra hindamise ühe osana korraldas komisjon 2018. aasta suvel avaliku konsultatsiooni, mille käigus saadi 4,6 miljonit vastust. Tegemist on läbi aegade suurima vastuste arvuga, mis Euroopa Komisjon korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus on saanud. 84% vastajatest pooldas kellakeeramise lõpetamist.

Neid aspekte silmas pidades on Euroopa Komisjon jõudnud järeldusele, et puudub igasugune põhjus jätkata kellakeeramise reguleerimist Brüsselist ja et liikmesriigid peaksid saama ise otsustada, kas nad soovivad elada suve- või talveajas, ning vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele tuleks selle küsimusega tegelda riigi tasandil.

Lisateave

Veebileht „Euroopa Liidu olukord 2018. aastal“

Alaleht kevadsügisese kellakeeramise kohta

Küsimused ja vastused Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta lõpetada aastaaegadega seotud kellakeeramine

Lõpparuanne avaliku konsultatsiooni kohta

IP/18/5709

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar