Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2018: EU föreslår ny allians med Afrika för att skapa närmare ekonomiska förbindelser och fler investeringar och arbetstillfällen

Bryssel den 12 september 2018

EU-kommissionen föreslår i dag en ny allians mellan Afrika och EU, med ambitionen att skapa hållbara investeringar och arbetstillfällen.

banner

– Afrika är inte i behov av välgörenhet, utan av ett genuint och rättvist partnerskap. Och detta partnerskap är lika viktigt för oss i Europa. Idag föreslår vi en ny allians för hållbara investeringar och arbetstillfällen mellan EU och Afrika. Den allians vi föreslår bör kunna bidra till att skapa upp till tio miljoner nya arbetstillfällen i Afrika enbart under de närmaste fem åren. Det stora antalet handelsavtal mellan EU och Afrika bör enligt min mening omvandlas till ett interkontinentalt frihandelsavtal, som ett ekonomiskt partnerskap mellan jämlika parter, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september.

EU-kommissionen föreslår en ny allians mellan Afrika och EU för hållbara investeringar och arbetstillfällen, med målet att uppmuntra investeringar i Afrika, stärka handeln, skapa arbetstillfällen och investera i utbildning och kompetens. De förslag som läggs fram i dag bygger på åtagandena vid toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU i Abidjan i november i fjol, där de två parterna enades om att stärka sitt partnerskap. I förslagen anges de viktigaste åtgärderna i en starkare ekonomisk agenda för EU och de afrikanska partnerländerna.

– EU och Afrika har många gemensamma intressen. Vi vill båda ha ett starkare Afrika med kvalificerade arbetstillfällen för unga, ett bättre företagsklimat samt fred och trygghet för alla. Under de senaste åren har vi börjat bygga upp ett genuint partnerskap där EU och Afrika är jämlika parter. Vi har redan ett nära politiskt samarbete, och nästa steg är nu ett genuint ekonomiskt partnerskap med mer handel och fler investeringar. Vi vill ge unga människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Både EU och Afrika vinner på ansvarsfulla investeringar i Afrika, säger EU:s utrikesrepresentant och kommissionens vice ordförande Federica Mogherini.

– Alliansen mellan Afrika och EU handlar om att uppmuntra privata investeringar och ta vara på de enorma möjligheterna att gynna såväl den afrikanska som den europeiska ekonomin. Den handlar om att stärka partnerskapet och ge vårt stöd till olika afrikanska initiativ såsom ett afrikanskt frihandelsområde, säger EU-kommissionären Neven Mimica som ansvarar för internationellt samarbete och utveckling.

Dagens förslag visar att EU vill satsa på ett starkare partnerskap med Afrika. Förslagen omfattar bland annat följande viktiga åtgärder:

 • Främja strategiska investeringar och stärka den privata sektorn, bland annat genom att i högre grad minska riskerna vid investeringsprojekt med en blandning av bidrag och lån samt garantier.
 • Satsa på människor genom att investera i utbildning och kompetens, såväl i enskilda länder som i hela Afrika, för att förbättra anställbarheten och matcha kompetens och arbetstillfällen. I detta ingår även stipendier och utbytesprogram, i synnerhet inom Erasmus+.
 • Förbättra företags- och investeringsklimatet, särskilt genom att föra en närmare dialog med afrikanska partnerländer och stödja deras reformer på detta område.
 • Ta tillvara alla de möjligheter som ekonomisk integration och handel ger: på lång sikt är målet att skapa ett omfattande interkontinentalt frihandelsområde mellan EU och Afrika med utgångspunkt i förverkligandet av ett afrikanskt frihandelsområde. Som förberedelse för detta måste man vid utvecklingen av det afrikanska frihandelsområdet så effektivt som möjligt utnyttja avtal om ekonomiskt partnerskap, frihandelsavtal – t.ex. de djupgående och omfattande frihandelsområden som erbjuds de nordafrikanska länderna – och andra handelsordningar med EU.
 • Tillhandahålla omfattande finansiering, i enlighet med det ambitiösa förslaget till EU:s fleråriga budget, där det fastställs att Afrika som region ska prioriteras.

Väntat resultat

Alliansen kommer att leda till konkreta resultat, till exempel upp till tio miljoner nya arbetstillfällen under de kommande fem åren. Följande kommer att uppnås till 2020 med ekonomiskt stöd från EU:

 • 35 000 studerande och forskare från Afrika kommer att få stöd från Erasmus+ fram till 2020. Ytterligare 70 000 kommer att få stöd fram till 2027, dvs. sammanlagt 105 000 personer på tio år.
 • 750 000 personer kommer att kunna utveckla sina färdigheter genom att delta i yrkesutbildning.
 • 30 miljoner personer och företag kommer att få tillgång till elektricitet tack vare EU:s investeringar i förnybar energi och en förstärkning av produktionskapaciteten med 5 GW.
 • 24 miljoner personer kommer att ha tillgång till vägar som är farbara året runt tack vare våra investeringar i transportinfrastruktur.
 • 3,2 miljoner arbetstillfällen kommer att skapas i Afrika inom ramen för den yttre investeringsplanen enbart genom investeringsprogrammen för små och medelstora företag.
 • Tack vare en garanti på 75 miljoner euro kommer 800 000 arbetstillfällen att skapas genom ett enda investeringsprogram inom den yttre investeringsplanen.

Samråd och dialoger kommer att hållas med afrikanska partnerländer under de kommande månaderna för att fastställa prioriteringar och besluta om fortsatta åtgärder. Alliansen kommer att beakta den afrikanska kontinentens mångfald och de enskilda ländernas särdrag, inklusive de nordafrikanska ländernas avtalsförhållanden i form av associeringsavtal och deras erfarenheter av samarbetet med EU inom den europeiska grannskapspolitiken.

Bakgrund

Kommissionens förslag till en allians mellan Afrika och EU för hållbara investeringar och arbetstillfällen ingår i ett paket som även omfattar förslag om en mer effektiv finansieringsstruktur för investeringar utanför EU, vilket också ska bidra till fler investeringar i Afrika.

EU har under Jean-Claude Junckers ledning stärkt sitt partnerskap med Afrika, bland annat genom nya innovativa verktyg utöver de traditionella instrumenten för samarbete, till exempel den omfattande yttre investeringsplanen.

EU är Afrikas närmaste granne och största investerare, viktigaste partner för handel och utveckling och en central aktör när det gäller att garantera säkerhet. Mellan 2014 och 2020 ger EU 31 miljarder euro i offentligt utvecklingsbistånd till Afrika. Biståndet ska stärka den afrikanska ekonomin och ge unga i Afrika en möjlighet att skapa sig en framtid. Det ska även trygga livsmedels- och energiförsörjningen samt befästa goda styrelseformer och mänskliga rättigheter. EU-länderna svarade för investeringar till ett värde av 291 miljarder euro under 2016, vilket betyder att EU är den största investeraren i Afrika. EU ger även afrikanska länder fri tillgång till sin marknad med hjälp av avtal om ekonomiskt partnerskap, frihandelsavtal som de djupgående och omfattande frihandelsområden som ingåtts med de nordafrikanska länderna och ”Allt utom vapen-systemet”.

Läs mer

IP/18/5702

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar