Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018: Na poti k novemu „Zavezništvu med Afriko in Evropo“ za poglobitev gospodarskih odnosov ter povečanje naložb in delovnih mest

Bruselj, 12. septembra 2018

Komisija danes predlaga novo „Zavezništvo med Afriko in Evropo na področju trajnostnih naložb in delovnih mest“.

pasica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 12. septembra dejal: „Afrika ne potrebuje dobrodelnosti, ampak pravo uravnoteženo partnerstvo. In tudi mi, Evropejci, potrebujemo tako partnerstvo. Komisija danes predlaga novo zavezništvo med Afriko in Evropo – zavezništvo za trajnostne naložbe in delovna mesta. S tem zavezništvom, kot smo si ga zamislili, bi lahko v naslednjih petih letih v Afriki ustvarili do 10 milijonov delovnih mest. Prepričan sem, da bi morali številne trgovinske sporazume med Afriko in Evropsko unijo sčasoma razviti v medcelinski sporazum o prosti trgovini, torej v gospodarsko partnerstvo med enakovrednima partnericama.“

Evropska komisija predlaga novo  „Zavezništvo med Afriko in Evropo na področju trajnostnih naložb in delovnih mest“, da bi znatno spodbudili naložbe v Afriki, okrepili trgovino, ustvarili delovna mesta ter vlagali v izobraževanje in spretnosti. Današnji sveženj temelji na zavezah, sprejetih na srečanju na vrhu Afriške unije in Evropske unije, ki je potekalo novembra lani v Abidžanu, na katerem sta se celini dogovorili, da bosta okrepili njuno partnerstvo. Določa ključna področja ukrepanja za trdnejšo gospodarsko agendo za EU in njene afriške partnerje.

Visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini je povedala: „Evropa in Afrika delita mnogo istih interesov: vsi si želimo močnejšo Afriko – s kakovostnimi delovnimi mesti za mlade, boljše poslovno okolje ter mir in varnost za vse. V teh letih smo z Afriko začeli graditi resnično enakopravno partnerstvo. Že zdaj smo trdni politični partnerji, naslednji korak pa je, da postanemo resnični gospodarski partnerji ter poglobimo naše trgovinske in naložbene odnose. Mladim želimo dati priložnost, da uresničijo svoje želje. Spodbujanje odgovornih naložb v Afriki pomeni obojestransko korist za obe strani.“

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dejal: „To zavezništvo zajema sprostitev zasebnih naložb in iskanje velikih priložnosti, ki lahko prinesejo koristi tako afriškim kot evropskim gospodarstvom. Gre za to, da okrepimo naše partnerstvo in da se dejansko zavzamemo za afriške pobude, kot je celinsko območje proste trgovine v Afriki.“

Današnji predlog kaže zavezanost okrepitvi partnerstva med Afriko in EU ter določa vrsto ključnih ukrepov, ki vključujejo:

 • spodbujanje strateških naložb in krepitev vloge zasebnega sektorja, zlasti s povečanjem zmanjšanja tveganja pri naložbenih projektih s kombiniranjem nepovratnih sredstev in posojil ter jamstev;
 • vlaganje v ljudi z vlaganjem v izobraževanje in spretnosti na ravni celine in na nacionalni ravni, da se okrepi zaposljivost ter povežejo ponudbe znanj in povpraševanja po njih, vključno s štipendijami in programi izmenjav, zlasti s programom Erasmus+;
 • krepitev poslovnega okolja in naložbenega ozračja, zlasti s krepitvijo dialoga z afriškimi partnerji in podporo njihovim reformam na tem področju;
 • izkoriščanje polnega potenciala gospodarskega povezovanja in trgovine: dolgoročna perspektiva na podlagi izvajanja celinskega območja proste trgovine v Afriki je ustvariti celovit medcelinski sporazum o prosti trgovini med EU in Afriko. Za pripravo tega bi bilo treba kot gradnike v korist celinskega območja proste trgovine v Afriki v največji meri izkoristiti sporazume o gospodarskem partnerstvu, sporazume o prosti trgovini, vključno s poglobljenimi in celovitimi območji proste trgovine, ki so na voljo državam v Severni Afriki, in druge trgovinske režime z EU;
 • spodbujanje pomembnega paketa finančnih sredstev, kot je zlasti izraženo v ambicioznem predlogu o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU za zunanje financiranje, v katerem je Afrika poudarjena kot prednostna regija.

Pričakovani rezultati

Zavezništvo bo prineslo konkretne rezultate, kot je ustvarjanje do 10 milijonov delovnih mest v naslednjih 5 letih. S finančno podporo EU, zagotovljeno do leta 2020:

 • bo do leta 2020 35 000 študentov in akademikov iz Afrike lahko izkoristilo program Erasmus+. Dodatnih 70 000 jih bo program izkoristilo do leta 2027, kar skupno pomeni 105 000 študentov in akademikov v desetih letih.
 • 750 000 ljudi bo deležno poklicnega usposabljanja na področju razvoja znanj in spretnosti.
 • 30 milijonov ljudi in podjetij bo lahko izkoristilo dostop do električne energije zaradi spodbujevalnih naložb EU v obnovljive vire energije in povečanja proizvodne zmogljivosti za 5 GW.
 • 24 milijonov ljudi bo imelo dostop do cest, ki so prevozne vse leto, zaradi spodbujevalnih naložb v prometno infrastrukturo.
 • Pričakuje se, da bo v Afriki nastalo 3,2 milijona delovnih mest samo v okviru naložbenih programov iz načrta za zunanje naložbe, ki so usmerjeni v mala in srednja podjetja.
 • Z jamstvom v višini 75 milijonov evrov bo enotni naložbeni program iz načrta za zunanje naložbe ustvaril 800 000 delovnih mest.

V naslednjih mesecih bodo organizirana posvetovanja in dialog z afriškimi partnerji, da se skupaj določijo prednostne naloge in sprejmejo nadaljnji ukrepi. Zavezništvo bo upoštevalo raznolikost afriške celine in posebnosti vsake države, vključno s pogodbenimi odnosi med severnoafriškimi državami v okviru njihovih pridružitvenih sporazumov in izkušenj pri sodelovanju z EU prek evropske sosedske politike.

Ozadje

Predlog Komisije o „Zavezništvu Afrike in Evrope na področju trajnostnih naložb in delovnih mest“ je del svežnja, ki vključuje tudi predlog o učinkovitejši finančni strukturi za naložbe zunaj Evropske unije, ki bo spodbujal tudi nadaljnje naložbe v Afriki.

EU je pod vodstvom predsednika Junckerja okrepila svoje partnerstvo z Afriko, vključno z novimi inovativnimi orodji, kot je zlasti zelo ambiciozen načrt za zunanje naložbe, poleg tradicionalnih instrumentov sodelovanja.

EU je najbližja soseda Afrike in njena največja vlagateljica, glavna trgovinska in razvojna partnerica ter ključna ponudnica varnostnih storitev. EU bo Afriki v obdobju 2014–2020 zagotovila 31 milijard evrov uradne razvojne pomoči, ki bo pomagala spodbuditi afriško gospodarstvo, da bodo mladi imeli na svoji celini priložnost za gradnjo prihodnosti, da se zagotovita prehranska varnost in dostop do energije ter da se trdno zasidrata dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic. Države članice EU so leta 2016 upravljale naložbe v višini 291 milijard evrov, s čimer je EU največja vlagateljica v Afriki. EU poleg tega afriškim državam ponuja prost dostop do trga EU prek sporazumov o gospodarskem partnerstvu in sporazumov o prosti trgovini, vključno s poglobljenimi in celovitimi območji proste trgovine z državami Severne Afrike in shemo „vse razen orožja“.

Več informacij

IP/18/5702

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar