Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2018: A gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, valamint a beruházások és a munkahelyteremtés ösztönzésére irányuló új „Afrika–Európa szövetség” felé

Brüsszel, 2018. szeptember 12.

A Bizottság a mai napon javaslatot tesz a „Fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló új Afrika–Európa szövetség” létrehozására.

szalaghirdetés

Szeptember 12-én Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló beszéde alkalmával kijelentette: „Afrikának nem jótékonyságra, hanem megbízható és valós partneri viszonyra van szüksége. És nekünk, európaiaknak éppen annyira szükségünk van erre a partnerségre. A mai napon javaslatot teszünk a fenntartható beruházásokra és a munkahelyekre irányuló új Afrika–Európa szövetség létrehozására. E szövetség révén elképzeléseink szerint már 5 éven belül akár 10 millió munkahely létrejöttét segíthetnénk elő Afrikában. Úgy vélem, az EU és Afrika között létrejött számos kereskedelmi megállapodást kontinensek közötti szabadkereskedelmi megállapodássá kell továbbfejlesztenünk, egyenlő felek közötti gazdasági partnerség formájában.”

A Bizottság egy új, „fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség” létrehozására tesz javaslatot az Afrikába irányuló beruházások jelentős növelése, a kereskedelem megerősítése, a munkahelyteremtés, valamint az oktatásba és a készségekbe történő beruházások érdekében. A mai csomag az Európai Unió és az Afrikai Unió részvételével tavaly novemberben Abidjanban megrendezett csúcstalálkozó során tett kötelezettségvállalásokra épít, ahol a két kontinens megállapodott partnerségük megerősítéséről. A megállapodás meghatározza azokat a fő intézkedéseket, amelyek az EU és afrikai partnerei számára egy hatékonyabb gazdasági ütemtervhez szükségesek.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök kijelentette: „Európának és Afrikának számos azonos érdeke van: mindként fél egy erősebb Afrikát szeretne, amely a fiataloknak minőségi munkahelyeket, és mindenki számára kedvezőbb üzleti klímát, békét és biztonságot tud kínálni. Az elmúlt években megkezdtük egy tényleges, egyenlő felek közötti partnerség létrehozását Afrikával. Politikai szinten már erős a partnerségünk; a következő lépés, hogy valódi gazdasági partnerekké váljunk egymás számára, és elmélyítsük kapcsolatainkat a kereskedelem és a beruházások terén. Szeretnénk lehetőségeket teremteni a fiatalok számára ahhoz, hogy megvalósíthassák céljaikat. A felelősségteljes afrikai beruházások ösztönzése mindkét fél számára egyaránt előnyös”

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos a következőket mondta: „A szövetség lényege a magánberuházások mozgósítása, és azoknak a hatalmas lehetőségeknek a feltérképezése, amelyek egyaránt előnyösek lehetnek az afrikai és az európai gazdaság számára. Célja, hogy szorosabbra fűzze partnerségünket, és hogy teljes súlyunkkal támogathassunk olyan afrikai kezdeményezéseket, mint az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi övezet.”

A mai javaslat az Afrika–EU partnerség megerősítésére irányuló elkötelezettséget mutat, és felvázolja a legfontosabb intézkedéseket, amelyek többek között az alábbiak:

 • a stratégiai beruházások ösztönzése és a magánszektor szerepének erősítése, különösen a beruházási projektek kockázatmentesítése és a támogatások és kölcsönök ötvözése, valamint garanciák biztosítása révén;
 • az oktatásba és a készségekbe történő beruházások révén befektetés az emberekbe, kontinentális és nemzeti szinten, a foglalkoztathatóság erősítése és a készségek és munkahelyek megfeleltetése érdekében, ideértve az ösztöndíjakat és csereprogramokat is, különösen az Erasmus+ révén;
 • az üzleti és a befektetési környezet erősítése, különösen az afrikai partnerekkel folytatott párbeszéd megerősítése és az általuk e területen végrehajtott reformok támogatása révén;
 • a gazdasági integrációban és a kereskedelemben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázása: az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi övezet megvalósítására építve a hosszú távú cél az EU és Afrika részvételével egy kontinensek közötti szabadkereskedelmi megállapodás létrehozása. Ennek előkészítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben ki kell aknázni a gazdasági partnerségi megállapodásokat, a szabadkereskedelmi megállapodásokat – beleértve az észak-afrikai országoknak javasolt mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségeket is –, valamint az EU-val kötött egyéb kereskedelmi rendszereket, mint az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi övezet alkotóelemeit;
 • jelentős nagyságú pénzügyi erőforrások mozgósítása, amint azt különösen az EU jövőbeni többéves pénzügyi keretében szereplő, külső finanszírozási tevékenységekkel kapcsolatos ambiciózus javaslat tükrözi, ahol Afrika kiemelt területként szerepel.

Várt eredmények

A szövetségnek konkrét eredményei lesznek, például a következő 5 éven belül akár 10 millió munkahely is létesülhet. A 2020-ig mozgósított uniós pénzügyi támogatásnak köszönhetően:

 • 2020-ig 35 000 afrikai hallgató és tudományos dolgozó vesz majd részt az Erasmus+ programban. Ez a szám 2027-re további 70 000 fővel nő, ami tíz év alatt összesen 105 000 résztvevőt jelent.
 • 750 000 ember részesülhet készségfejlesztő szakképzésben.
 • 30 millió ember és vállalkozás jut majd villamos energiához, köszönhetően a megújuló energiára irányuló uniós tőkeáttételes beruházásoknak és az 5 GW-tal növelt villamosenergia-termelő kapacitásnak.
 • 24 millió ember vehet majd igénybe minden évszakban járható utakat a közlekedési infrastruktúrába történő tőkeáttételes beruházásaink révén.
 • 3,2 millió afrikai munkahely létrejöttére lehet számítani a külső beruházási terv keretében csak a kis- és középvállalkozásokra összpontosító beruházási programok révén.
 • 75 millió euró összegű garancia mellett a külső beruházási terv keretében végrehajtandó egyetlen beruházási program révén 800 000 munkahely jön majd létre.

Az elkövetkező hónapokban konzultációkat és párbeszédet szervezünk afrikai partnerekkel a prioritások közös meghatározása és további intézkedések meghozatala érdekében. A szövetség figyelembe fogja venni az afrikai kontinens sokszínűségét és az egyes országok sajátosságait – ideértve az észak-afrikai országok társulási megállapodásai révén fennálló szerződéses kapcsolatait, valamint az európai szomszédságpolitika jóvoltából az EU-val való együttműködés terén szerzett tapasztalataikat.

Háttér-információk

A „fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség” kialakítására irányuló bizottsági javaslat egy javaslatcsomag részét képezi, amely többek között az Európai Unión kívüli beruházások hatékonyabb pénzügyi struktúrájának létrehozására irányuló, szintén az afrikai beruházásokat előmozdítani hivatott javaslatot is tartalmaz.

Jean-Claude Juncker elnök vezetésével az EU megszilárdította partnerségét Afrikával, többek között az együttműködés hagyományos formáit kiegészítő, új, innovatív eszközök, különösen az igen ambiciózus európai külső beruházási terv révén.

Az EU Afrika legközelebbi szomszédja és a legnagyobb afrikai befektető, fő kereskedelmi és fejlesztési partnere, valamint kulcsfontosságú szereplő a biztonság előmozdítása terén. 2014 és 2020 között az EU 31 milliárd euró hivatalos fejlesztési támogatást nyújt az afrikai országoknak az afrikai gazdaság fellendítése érdekében, elősegítve a kontinensen élő fiatalok munkához jutását, az élelmezésbiztonság javítását, az energiához való hozzáférést, valamint a jó kormányzás megvalósítását és az emberi jogok tiszteletben tartását. Az EU tagállamai 2016-ban 291 milliárd euró értékű befektetési állománnyal rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy az EU a legnagyobb afrikai befektető. Az EU emellett az észak-afrikai országokkal kötött szabad gazdasági partnerségi megállapodások, szabadkereskedelmi megállapodások – a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségeket is ideértve –, valamint az afrikai országokkal kialakított „fegyver kivételével mindent” programok révén szabad hozzáférést biztosít az uniós piachoz is.

További információk

IP/18/5702

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar