Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2018: Mod en ny alliance mellem Afrika og Europa med henblik på at uddybe de økonomiske forbindelser og sætte skub i investeringer og jobs

Bruxelles, den 12. september 2018

Kommissionen fremsætter i dag et forslag om en ny "alliance mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs".

banner

I sin tale om Unionens tilstand den 12. september udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "Afrika har ikke brug for velgørenhed, det har brug for et ægte og fair partnerskab. Og vi europæere har i lige så høj grad brug for dette partnerskab. Vi foreslår i dag en ny alliance mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs. Som vi forestiller den, vil denne alliance kunne bidrage til at skabe op til 10 mio. jobs i Afrika - bare over de næste fem år. Vi bør efter min mening udvikle de mange handelsaftaler mellem EU og Afrika til en tværkontinental frihandelsaftale, et økonomisk partnerskab mellem ligestillede."

Europa-Kommissionen foreslår en ny "alliance mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs" med henblik på at sætte skub i investeringerne i Afrika, styrke handlen, skabe jobs og investere i uddannelse og færdigheder. Dagens pakke bygger på de tilsagn, der blev afgivet på topmødet mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union, som fandt sted i november sidste år i Abidjan, hvor de to kontinenter blev enige om at styrke deres partnerskab. I pakken fastlægges de vigtigste indsatsområder for en stærkere økonomisk dagsorden for EU og de afrikanske partnere.

Højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, udtaler: "Europa og Afrika har mange sammenfaldende interesser: Vi ønsker begge et stærkere Afrika— med ordentlige jobs til unge mennesker, et bedre erhvervsklima og fred og sikkerhed for alle. Vi er i de seneste år begyndt at opbygge et rigtigt partnerskab mellem ligestillede med Afrika. Vi er allerede gode politiske partnere, og næste skridt er at blive rigtige økonomiske partnere og uddybe vores handels- og investeringsforhold. Vi ønsker at give unge mennesker muligheder for at nå deres mål. En forøgelse af ansvarlige investeringer i Afrika er en win-win-situation for begge parter."

Neven Mimica, kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, udtaler: "Denne alliance handler om at åbne op for private investeringer og udforske de enorme muligheder, der kan skabe fordele for både den afrikanske og europæiske økonomi. Den har til formål at optrappe vores partnerskab og bringe vores vægt bag afrikanske initiativer såsom det afrikanske kontinentale frihandelsområde."

Dagens forslag er udtryk for et tilsagn om at styrke partnerskabet mellem Afrika og EU og skitserer en række vigtige tiltag, som omfatter:

 • forøgelse af de strategiske investeringer og styrkelse af den private sektors rolle, navnlig gennem en større indsats for at mindske risikoen i forbindelse med investeringsprojekter via en blanding af tilskud, lån og garantier;
 • investeringer i mennesker gennem investeringer i uddannelse og færdigheder på kontinentalt og nationalt niveau med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden og afstemme færdigheder og jobs, herunder også stipendier og udvekslingsprogrammer, navnlig via Erasmus+;
 • forbedring af erhvervs- og investeringsklimaet, navnlig gennem en forbedring af dialogen med afrikanske partnere og støtte til deres reformer på dette område;
 • udnyttelse af det fulde potentiale for økonomisk integration og handel: det langsigtede perspektiv er, på grundlag af gennemførelsen af det afrikanske kontinentale frihandelsområde, at skabe en omfattende tværkontinental frihandelsaftale mellem EU og Afrika. For at forberede dette bør økonomiske partnerskabsaftaler, frihandelsaftaler, herunder de dybe og omfattende frihandelsområder, som tilbydes til landene i Nordafrika, samt andre handelsordninger med EU udnyttes til det yderste som byggesten til fordel for det afrikanske kontinentale frihandelsområde;
 • mobilisering af en vigtig pakke med finansielle ressourcer, som det navnlig afspejles i det ambitiøse forslag til EU's kommende flerårige finansielle ramme for ekstern finansiering, hvori Afrika fremhæves som en prioriteret region.

Forventede resultater

Alliancen vil føre til konkrete resultater såsom skabelsen af op til 10 millioner jobs over de næste fem år. Med den finansielle støtte, som EU mobiliserer frem mod 2020:

 • vil 35 000 studerende og akademikere fra Afrika nyde godt af Erasmus+ frem mod 2020. Yderligere 70 000 vil få gavn af programmet frem mod 2027, hvilket bringer det samlede antal op på 105 000 over ti år.
 • vil 750 000 mennesker få en erhvervsuddannelse med henblik på at udvikle deres færdigheder
 • vil 30 millioner mennesker og virksomheder få adgang til elektricitet takket være EU-mobiliserede investeringer i bæredygtig energi og en stigning i produktionskapaciteten på 5 GW.
 • vil 24 millioner mennesker få adgang til veje, der kan bruges året rundt, via EU-mobilisede investeringer i transportinfrastruktur.
 • forventes 3,2 millioner jobs skabt under den eksterne investeringsplan blot ved hjælp af de investeringsprogrammer, som er målrettet små og mellemstore virksomheder.
 • vil et enkelt investeringsprogram under den eksterne investeringsplan på grundlag af en garanti på 75 mio. EUR generere 800 000 jobs.

Over de kommende måneder vil der blive arrangeret høring af og dialog med afrikanske partnere med henblik på i fællesskab at fastlægge prioriteter og træffe yderligere foranstaltninger. Alliancen vil tage hensyn til diversiteten på tværs af det afrikanske kontinent og hvert enkelt lands særlige forhold, herunder de nordafrikanske landes kontraktuelle forbindelser gennem deres associeringsaftaler og deres erfaringer med samarbejde med EU gennem den europæiske naboskabspolitik.

Baggrund

Kommissionens forslag til en "alliance mellem Afrika og EU med fokus på bæredygtige investeringer og jobs" er en del af en pakke, som også omfatter et forslag om at skabe en mere effektiv finansiel arkitektur for investeringer uden for EU, hvilket også vil fremme yderligere investeringer i Afrika.

Under kommissionsformand Jean-Claude Junckers ledelse har EU styrket sit partnerskab med Afrika, herunder med nye innovative redskaber oven i de traditionelle samarbejdsinstrumenter, navnlig den meget ambitiøse eksterne investeringsplan.

EU er Afrikas nærmeste nabo og største investor, den vigtigste partner inden for handel og udvikling og en vigtig leverandør af sikkerhed. EU yder i perioden 2014-2020 31 mia. EUR i officiel udviklingsbistand til Afrika med henblik på at sætte skub i Afrikas økonomi for at give unge mennesker på kontinentet en chance for at opbygge en fremtid, garantere fødevaresikkerheden og adgangen til energi samt for at sikre, at god regeringsførelse og overholdelse af menneskerettighederne får rodfæste. EU's medlemsstater stod for investeringer for 291 mia. EUR i 2016, hvilket gør EU til den største investor i Afrika. EU tilbyder også fri adgang til EU-markedet via økonomiske partnerskabsaftaler, frihandelsaftaler, herunder de dybe og omfattende frihandelsområder med landene i Nordafrika og ordningen "alt-undtagen-våben" med afrikanske lande.

Yderligere oplysninger

IP/18/5702

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar