Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2018: Nová aliance mezi EU a Afrikou na prohloubení hospodářských vztahů a zvýšení investic a zaměstnanosti

Brusel 12. září 2018

Komise navrhuje novou „Alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost“.

banner

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker u příležitosti projevu o stavu Unie dne 12. září uvedl: „Afrika nepotřebuje charitu, potřebuje opravdové a férové partnerství. A toto partnerství s africkými sousedy potřebujeme stejně tak i my, Evropané. Dnes navrhujeme novou Alianci mezi Evropou a Afrikou pro udržitelné investice a zaměstnanost. Tato aliance, jak ji pojímáme, by mohla jen v příštích pěti letech dát v Africe vzniknout až 10 milionům pracovních míst. Domnívám se, že bychom od mnoha obchodních dohod mezi EU a Afrikou měli dospět k mezikontinentální dohodě o volném obchodu coby ekonomickému partnerství rovnoprávných partnerů.“

Evropská komise navrhuje novou „Alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost“ s cílem výrazně zvýšit investice v Africe, posílit obchod, vytvářet pracovní místa a investovat do vzdělání a profesních dovedností. Dnešní balíček navazuje na závazky přijaté na summitu Africké unie a Evropské unie, který se konal v listopadu loňského roku v Abidjanu a na němž se zástupci obou světadílů dohodli na posílení vzájemného partnerství. Vytyčuje hlavní opatření, jež by měla směřovat k silnější hospodářské agendě EU a jejích afrických partnerů.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová dodala: „Evropa a Afrika mají mnohé společné zájmy: obě si přejí silnější Afriku, kde budou kvalitní pracovní místa pro mladé lidi, lepší podnikatelské prostředí a mír a bezpečnost pro všechny. V posledních letech jsme s Afrikou začali budovat skutečné partnerství rovného s rovným. Jsme už silnými partnery politickými, další krok musí spočívat v tom, že se staneme opravdovými ekonomickými partnery a prohloubíme vzájemné obchodní a investiční vztahy. Chceme dát mladým lidem příležitosti ke splnění jejich ambicí. Zvýšení odpovědných investic v Africe je prospěšné pro obě strany.“

Evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica uvedl: „Tato aliance má uvolnit soukromé investice a prozkoumat obrovské příležitosti, které mohou přinést prospěch africkým i evropským ekonomikám. Jedná se o posílení našeho partnerství, kdy celou svou vahou podpoříme africké iniciativy, jako je africká kontinentální oblast volného obchodu.“

Dnešní návrh ukazuje odhodlání posílit partnerství mezi Afrikou a EU a nastiňuje celou řadu klíčových opatření, k nimž patří:

 • posílit strategické investice a posílit úlohu soukromého sektoru, především intenzívnějším snižováním rizik investičních projektů kombinováním grantů a úvěrů a záruk,
 • investovat do lidí, tedy konkrétně do jejich vzdělávání a profesních dovedností, a to na úrovni kontinentální i na úrovni států, s cílem zlepšit/zvýšit zaměstnatelnost a lépe sladit profesní dovednosti s nároky/požadavky pracovních míst, mj. i pomocí/prostřednictvím stipendií a výměnných programů, zejména programu Erasmus +,
 • zlepšovat/podporovat podnikatelské a investiční prostředí, zejména zintenzívněním /na základě intenzívnějšího dialogu s africkými partnery a podporou jejich reforem v této oblasti,
 • plně využívat potenciál hospodářské integrace a obchodu: na základě afrických kontinentálních zón volného obchodu v dlouhodobé perspektivě vypracovat komplexní mezikontinentální dohodu o volném obchodu mezi EU a Afrikou. Při přípravě této dohody by jakožto stavební bloky africké kontinentální zóny volného obchodu měly být v maximální možné míře využívány dohody o hospodářském partnerství, dohody o volném obchodu, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu nabízených severoafrickým zemím a jiných obchodních režimů s EU,
 • uvolnit značný objem finančních zdrojů, jak je vyjádřeno zejména v ambiciózním návrhu vnějšího financování v příštím víceletém finančním rámci EU, kde je Afrika vyzdvižena jako prioritní oblast.

Očekávané výsledky

Aliance přinese konkrétní výsledky, jako je vytvoření až 10 milionů pracovních míst v příštích pěti letech. S finanční podporou EU uvolněnou do roku 2020:

 • 35 000 studentů a akademických pracovníků z Afriky využije do roku 2020 program Erasmus +. Dalších 70 000 jej využije do roku 2027, takže do deseti let jej využije celkem 105 000 oprávněných příjemců,
 • 750 000 lidí obdrží odbornou přípravu pro rozvoj dovedností.
 • 30 milionů lidí a četné obchodní společnosti získají přístup k elektřině, a to díky investicím EU do energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení výrobní kapacity o 5 GW.
 • 24 miliony lidí budou mít díky investicím do dopravní infrastruktury přístup k celoročně sjízdným silnicím.
 • V rámci plánu vnějších investic má být v Africe jenom prostřednictvím investičních programů zaměřených na malé a střední podniky vytvořeno 3,2 milionu pracovních míst.
 • Se zárukou ve výši 75 milionů EUR vygeneruje jediný investiční program z plánu vnějších investic 800 000 pracovních míst.

V nadcházejících měsících uspořádáme konzultace a povedeme dialog s africkými partnery, abychom společně vytyčili priority a přijali další opatření. Aliance zohlední rozmanitost na celém africkém kontinentu a specifika každé země, smluvní vztahy se zeměmi severní Afriky založené příslušnými dohodami o přidružení a jejich zkušenosti ze spolupráce s EU v rámci evropské politiky sousedství.

Souvislosti

Návrh Komise na „Alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost“ je součástí balíčku, který obsahuje rovněž návrh na vytvoření efektivnější struktury financování investic mimo Evropskou unii, čímž se podpoří také další investice v Africe.

Pod vedením předsedy Junckera posilovala EU své partnerství s Afrikou vedle tradičních nástrojů spolupráce též novými inovačními nástroji, zejména velmi ambiciózním plánem vnějších investic.

EU je pro Afriku nejbližším sousedem a největším investorem, jejím hlavním obchodním a rozvojovým partnerem a klíčovým aktérem při zajišťování její bezpečnosti. Jako oficiální rozvojovou pomoc pro Afriku poskytne EU v letech 2014–2020 celkem 31 miliard EUR na stimulaci africké ekonomiky, což má dát mladým lidem na tomto kontinentu možnost vytvořit si budoucnost, zajistit dostatek potravin a přístup k energii a upevnit zásady řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv. Členské státy EU držely v roce 2016 investice ve výši 291 miliard EUR, což z EU činí největšího investora v Africe. EU rovněž nabízí volný přístup na trh EU prostřednictvím dohod o hospodářském partnerství i dohod o volném obchodu, včetně prohloubených a komplexních oblastí volného obchodu se zeměmi severní Afriky a režimu „Vše kromě zbraní“.

Další informace

IP/18/5702

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar