Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018: Okrepljeno Evropsko javno tožilstvo za boj proti čezmejnemu terorizmu

Strasbourg, 12. septembra 2018

Okrepljeno Evropsko javno tožilstvo za boj proti čezmejnemu terorizmu.

 

pasica

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 12. septembra 2018 v govoru o stanju v Uniji dejal: „Evropejci od Evropske unije pričakujejo, da jih bo zaščitila. Danes predlagamo, da se naloge novoustanovljenega Evropskega javnega tožilstva razširijo na boj proti terorističnim dejanjem. Poskrbeti moramo za to, da bomo lahko teroriste kazensko preganjali po vsej Uniji in čez meje. Teroristi ne poznajo meja. Ne smemo postati njihovi sostorilci zaradi nesodelovanja.“

Na podlagi tega, kar je predsednik Juncker prvič omenil v svojem lanskoletnem govoru o stanju v Uniji, Evropska komisija danes predlaga, da se Evropsko javno tožilstvo okrepi z dodelitvijo pristojnosti za boj proti čezmejnemu terorizmu.

Evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „Varovanje evropskih državljanov pred terorizmom je glavni cilj prave varnostne unije. Če bi bilo Evropsko javno tožilstvo pristojno za boj proti čezmejnim terorističnim kaznivim dejanjem, bi lahko države članice bolje usklajevale svoje delo na področju preiskave in pregona tovrstnih kaznivih dejanj. Tako bi bila EU učinkovitejša pri prizadevanjih za boj proti terorizmu, naši državljani pa bi bili še varnejši.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Ko bo začelo novo Evropsko javno tožilstvo delovati, bo močno spremenilo boj proti finančnemu kriminalu, ki je povezan s proračunom EU in goljufijami na področju DDV. Zelo si prizadevam, da bi bilo to mogoče doseči do konca leta 2020, in toplo pozivam vse države članice, da sodelujejo v njem. Danes predlagamo okrepitev Evropskega javnega tožilstva, saj bi to s tem postalo pomembno sredstvo v boju proti terorizmu v EU.“

Evropski odziv za boljši boj proti čezmejnim terorističnim grožnjam

Z okrepitvijo Evropskega javnega tožilstva se bo boj proti terorizmu izboljšal z zapolnitvijo obstoječih vrzeli:

  • usklajene preiskave: danes so države članice EU pristojne za preiskavo in pregon terorističnih kaznivih dejanj, a so njihove pristojnosti omejene na nacionalne meje. Evropsko javno tožilstvo bi bilo pristojno za preiskave ter bi usmerjalo različne organe držav članic in agencije EU, ki se ukvarjajo s primeri terorističnih kaznivih dejanj, ki vplivajo na več kot eno državo članico;
  • pravočasna izmenjava informacij: kljub znatnemu napredku in uspešnim primerom čezmejnega sodelovanja je izmenjava informacij o kazenskih zadevah med državami članicami glede preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj včasih še vedno prepočasna, zaradi česar se lahko nekateri teroristi izognejo pregonu. Evropsko javno tožilstvo bi lahko s svojo povezano strukturo omogočalo edinstven pregled terorističnih dejavnosti v vseh sodelujočih državah članicah. Prek evropskih tožilcev, ki so del kolegija Evropskega javnega tožilstva, ali evropskih delegiranih tožilcev bi imelo boljši dostop do informacij iz držav članic. Bilo bi najprimernejše za zbiranje in izmenjavo informacij po vsej Uniji, tudi prek evropskih agencij Eurojust in Europol, pa tudi s tretjimi državami;
  • skladnost preiskav v različnih državah članicah: danes obstaja tveganje, da se primeri terorističnih kaznivih dejanj, ki vplivajo na več kot eno državo članico, preiskujejo neusklajeno, zaradi česar pregon morda ni uspešen. Evropsko javno tožilstvo bi preiskave usmerjalo centralno, ne glede na to, kje se je kaznivo dejanje zgodilo, nato pa bi bolje uskladilo preiskavo in pregon. Okrepljeno Evropsko javno tožilstvo bi se kot akter na ravni Unije poleg tega izognilo neučinkovitemu vzporednemu pregonu povezanih primerov, ki pogosto ogroža uspešnost boja proti terorističnim kaznivim dejanjem.

Naslednji koraki

V luči vrha v Sibiuu maja 2019 Komisija poziva Evropski svet, naj se o tej pobudi odloči skupaj z Evropskim parlamentom in potrdi razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva na teroristična kazniva dejanja, ki vplivajo na več kot eno državo članico. Ko se bo Evropski svet soglasno odločil za razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva, bo lahko Komisija postopek nadaljevala tako, da bo predlagala spremembo uredbe o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva.

Ozadje

Evropsko javno tožilstvo bo neodvisno tožilstvo Evropske unije, ki bo pristojno za preiskavo, pregon in obtožbo kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, kot so goljufije, korupcija ali resne čezmejne goljufije na področju DDV. Evropsko javno tožilstvo bo v celoti operativno do konca leta 2020. Ta pobuda ne bo vplivala na ustanovitev trenutnega Evropskega javnega tožilstva.

V Evropskem javnem tožilstvu trenutno sodeluje 22 držav članic EU, in sicer Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Nemčija, Grčija, Španija, Finska, Francija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška.

Člen 86(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) omogoča razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva s spremembo člena 86 PDEU, s katero se mu dodeli pristojnost tudi za hude oblike kriminala, ki vplivajo na več kot eno državo članico. Ta odločitev je soglasna ter jo morajo sprejeti vse države članice, ki sodelujejo v Evropskem javnem tožilstvu, in druge, in sicer po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta in po posvetovanju z Evropsko komisijo. Današnjemu sporočilu je priložena priloga s pobudo za morebitno sprejetje sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 86 PDEU.

Več informacij

Spletišče o stanju v Uniji 2018

Sporočilo Komisije z naslovom Evropa, ki varuje: pobuda za razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva na čezmejna teroristična kazniva dejanja

Informativni pregled: Lažji boj proti terorizmu z okrepljenim Evropskim javnim tožilstvom

Ustanovitveni akt Evropskega javnega tožilstva: Uredba (EU) 2017/1939

Struktura Evropskega javnega tožilstva:

graph

IP/18/5682

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar