Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszéd: megerősített Európai Ügyészség a határon átnyúló terrorizmus elleni küzdelemhez

Strasbourg, 2018. szeptember 12.

Megerősített Európai Ügyészség a határon átnyúló terrorizmus elleni küzdelemhez.

 

banner

2018. szeptember 12-én, az Unió helyzetéről szóló beszéde alkalmával Jean-Claude Juncker elnök kijelentette: „Az európaiak joggal várják el, hogy az Unió garantálja biztonságukat. Ezért a Bizottság ma javaslatot tesz arra, hogy az újonnan létrehozott Európai Ügyészség feladatköre kiterjedjen a terrorista bűncselekmények elleni küzdelemre is. Szükség van arra, hogy összehangoltabb módon vonhassuk büntetőeljárás alá a terroristákat az egész Unióban. A terroristák nem ismernek határokat. Nem lehetünk akaratlanul is tettestársak csak azért, mert képtelenek vagyunk az együttműködésre.”

Az elsőként Juncker elnök által az Unió helyzetéről szóló tavalyi beszédében előterjesztett elgondolás nyomán az Európai Bizottság javaslatot tesz az Európai Ügyészség megerősítésére azáltal, hogy felhatalmazást biztosít az intézménynek a határon átnyúló terrorizmus elleni küzdelemre.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az európai polgárok terrorizmussal szembeni védelme a valódi biztonsági unió elsődleges célja. A határon átnyúló terrorista bűncselekmények elleni küzdelemre hatáskörrel rendelkező Európai Ügyészség lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy az ilyen bűncselekmények nyomozására és büntetőeljárás alá vonására irányuló tevékenységüket jobban összehangolják. Ennek eredményeként az EU hatékonyabban tehet terrorizmusellenes erőfeszítéseket, és nagyobb mértékű biztonságot nyújthat valamennyi polgárunk számára.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „Az új Európai Ügyészség a működőképessé válásától kezdve gyökeres változást fog hozni az uniós költségvetést érintő pénzügyi bűncselekmények és a héacsalás elleni küzdelem terén. Keményen dolgozom annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség 2020 végéig teljeskörűen operatívvá váljon, és valamennyi tagállamot felkérem arra, hogy csatlakozzanak hozzá. Ma az Európai Ügyészség megerősítésére teszünk javaslatot, aminek köszönhetően az a terrorizmus elleni küzdelem erős eszközévé is válhat az EU-ban.”

Európai válasz a határon átnyúló terrorfenyegetettség elleni hatékonyabb küzdelemhez

A megerősített Európai Ügyészség a terrorizmus elleni küzdelmet a meglévő hiányosságok pótlásával javítja majd:

  • Összehangolt nyomozások: Jelenleg az uniós tagállamok rendelkeznek hatáskörrel a terrorista bűncselekmények nyomozására és büntetőeljárás alá vonására, de hatáskörük csak nemzeti határaikig terjed. Az Európai Ügyészség feladatkörébe tartozna a nyomozás, valamint a több tagállamot érintő terrorista ügyekkel foglalkozó különböző tagállami hatóságok és uniós ügynökségek irányítása;
  • Kellő időben történő információcsere: Bár a határon átnyúló együttműködéssel sikeresen lebonyolított ügyek számát tekintve jelentős előrelépés történt, a terrorista bűncselekmények nyomozásával és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos büntetőügyekben a tagállamok közötti információcsere időnként még mindig túl lassú. Ennek következtében egyes terroristák elkerülhetik a büntetőeljárás alá vonást. Az Európai Ügyészség, az integrált struktúrájának köszönhetően képes lenne egyedülálló áttekintést nyerni a terroristák tevékenységéről valamennyi részt vevő tagállamban. Könnyebben hozzáférhetne az Európai Ügyészség Kollégiumának részét képező európai ügyészeken vagy az európai delegált ügyészeken keresztül a tagállamoktól származó információkhoz. Helyzeténél fogva Unió-szerte a leghatékonyabban gyűjthetne információkat és oszthatná meg azokat, többek között az Eurojust és az Europol uniós ügynökségeivel, valamint a harmadik országokkal;
  • A különböző tagállamokban folytatott nyomozások koherenciája:Jelenleg fennáll annak a kockázata, hogy a több tagállamot érintő terrorista ügyekben koordinálatlan módon folytatják a nyomozást, ami veszélyezteti a büntetőeljárás alá vonás sikerességét. Az Európai Ügyészség központilag irányítaná a nyomozásokat, a bűncselekmények elkövetési helyétől függetlenül, majd jobban összekapcsolná a nyomozást és a büntetőeljárás alá vonást. Emellett a megerősített európai ügyész – mint uniós szintű szereplő – elkerülné a kapcsolódó ügyek nem kielégítő hatékonyságú, párhuzamos büntetőeljárás alá vonását, ami gyakran veszélyezteti a terrorista bűncselekmények elleni sikeres küzdelmet.

Következő lépések

A 2019. májusi nagyszebeni csúcstalálkozóra tekintettel a Bizottság felkéri az Európai Tanácsot, hogy az Európai Parlamenttel együtt mozdítsa elő ezt a kezdeményezést, és hozzon döntést az Európai Ügyészség hatáskörének kiterjesztéséről a több tagállamot érintő terrorista bűncselekményekre. Miután az Európai Tanács egyhangúlag dönt a hatáskör kiterjesztéséről, a Bizottság tovább tudja folytatni ezt a folyamatot azzal, hogy javaslatot tesz az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelet módosítására.

Háttér-információk

Az Európai Ügyészség az Európai Unió független ügyészsége lesz, amely hatáskörrel rendelkezik az uniós költségvetés elleni bűncselekmények – például csalás, korrupció vagy határon átnyúló súlyos héacsalás – nyomozása, vádhatósági eljárásának lefolytatása és bíróság elé állítása terén. Az Európai Ügyészség 2020 végére válik teljes mértékben működőképessé. Ez a kezdeményezés nincs hatással a jelenlegi Európai Ügyészség létrehozására.

Jelenleg 22 uniós tagállam vesz részt az Európai Ügyészségben: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Németország, Görögország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 86. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az Európai Ügyészség hatáskörének kiterjesztését a több tagállamot érintő súlyos bűncselekményekre, az EUMSZ 86. cikkének módosításával. Erről – az Európai Parlament egyetértését és az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően – az Európai Ügyészségben részt vevő valamennyi tagállamnak, valamint a többi tagállamnak egyhangúlag kell határoznia. A mai közleményt egy melléklet kíséri, amely az EUMSZ 86. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat lehetséges elfogadására irányuló kezdeményezést foglal magában.

További információk

Honlap: az Unió helyzete 2018

A Bizottság közleménye – Védelmet nyújtó Európa: az Európai Ügyészség hatáskörének határon átnyúló terrorista bűncselekményekre való kiterjesztésére irányuló kezdeményezés

Tájékoztató: A terrorizmus elleni hatékonyabb küzdelem a megerősített Európai Ügyészséggel

Az Európai Ügyészséget létrehozó jogi aktus: az (EU) 2017/1939 rendelet.

Az Európai Ügyészség szerkezete:

graph

IP/18/5682

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar