Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2018.: Snažniji Ured europskog javnog tužitelja za borbu protiv prekograničnog terorizma

Strasbourg, 12. rujna 2018.

Snažniji Ured europskog javnog tužitelja za borbu protiv prekograničnog terorizma.

 

zastavica

U svojem govoru o stanju Unije 12. rujna 2018. predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Europljani s pravom očekuju sigurnost u Uniji. Komisija stoga danas predlaže proširenje ovlasti novoosnovanog Ureda europskog javnog tužitelja na borbu protiv kaznenih djela terorizma. Moramo se osposobiti za koordinirani progon terorista u cijeloj Uniji. Teroristi ne poznaju granice. Ne smijemo im nehotice pomagati zato što ne znamo surađivati.

Nadovezujući se na ideju koju je predsjednik Juncker predstavio u prošlogodišnjem govoru o stanju Unije, Europska komisija danas predlaže da se Ured ojača tako što će mu se dati ovlasti za borbu protiv prekograničnog terorizma.

Günther H. Oettinger, povjerenik nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: Zaštita europskih građana od terorizma primarni je cilj istinske sigurnosne unije. Ured europskog javnog tužitelja ovlašten za borbu protiv prekograničnog terorizma omogućit će državama članicama bolje koordiniranje aktivnosti istraga i kaznenog progona takvih nedjela. Time će EU postati djelotvorniji u području borbe protiv terorizma te ostvariti veću sigurnost za sve naše građane.

Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Kada započne s radom, novi Ured europskog javnog tužitelja bit će prekretnica u borbi protiv financijskog kriminala povezanog s proračunom EU-a i protiv prijevara u području PDV-a. Naporno radimo kako bi Ured mogao početi s radom do 2020. i pozivamo sve države članice na suradnju u tim aktivnostima. Danas predlažemo jačanje Ureda europskog javnog tužitelja, koji će postati i snažan alat u borbi protiv terorizma u EU-u.

Odgovor na europskoj razini radi djelotvornije borbe protiv prekograničnih terorističkih prijetnji

Osnaženi Ured europskog javnog tužitelja unaprijedit će borbu protiv terorizma uklanjanjem nedostataka u sljedećim područjima:

  • Koordinirane istrage: Trenutačno su države članice EU-a nadležne za istragu i kazneni progon terorističkih djela, no njihove ovlasti ne sežu dalje od nacionalnih granica. Ured europskog javnog tužitelja bio bi nadležan za istrage te bi usmjeravao različita nadležna tijela država članica i agencije EU-a koje se bave slučajevima terorizma koji utječu na više država članica
  • Pravodobna razmjena informacija: Iako je ostvaren značajan napredak s uspješnim primjerima prekogranične suradnje, razmjena informacija među državama članicama o kaznenim predmetima, istragama i kaznenom progonu terorističkih djela i dalje je prespora. Zbog toga je moguće da teroristi izbjegnu kazneni progon. Integrirana struktura Ureda europskog javnog tužitelja omogućila bi mu jedinstven uvid u terorističke aktivnosti u svim državama članicama sudionicama. Imao bi bolji pristup informacijama iz država članica preko europskih tužitelja u okviru kolegija Ureda europskog javnog tužitelja ili preko delegiranih europskih tužitelja. Ured bi bio u najboljoj poziciji za prikupljanje i razmjenu informacija u cijeloj Uniji, uključujući razmjenu s agencijama EU-a poput Eurojusta i Europola, kao i sa zemljama izvan EU-a
  • Usklađenost istraga u različitim državama članicama:Trenutačno postoji opasnost da istrage terorističkih djela koja utječu na više država članica neće biti usklađene, što ugrožava uspješan kazneni progon. Ured europskog javnog tužitelja usmjeravao bi istrage sa središnje razine, neovisno o mjestu počinjenja kaznenih djela te bi pomogao u boljem povezivanju istraga i kaznenog progona. Ojačani Ured europskog javnog tužitelja ujedno bi kao subjekt koji djeluje na razini Unije izbjegao neučinkovit usporedni kazneni progon povezanih predmeta, što često ugrožava uspješnu borbu protiv terorizma.

Sljedeći koraci

Imajući u vidu sastanak na vrhu u Sibiuu koji će se održati u svibnju 2019., Komisija poziva Europsko vijeće da zajedno s Europskim parlamentom podrži ovu inicijativu i donese odluku o proširenju nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja na kaznena djela terorizma koja utječu na više država članica. Nakon što Europsko vijeće jednoglasno podrži proširivanje njegovih nadležnosti, Komisija može predložiti izmjenu Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

Kontekst

Ured europskog javnog tužitelja bit će neovisan ured tužitelja Europske unije s nadležnošću za istrage, kazneni progon i pokretanje sudskih postupaka u vezi s kaznenim djelima na štetu proračuna EU-a, kao što su prijevare, korupcija ili teške prekogranične prijevare povezane s PDV-om. Ured europskog javnog tužitelja bit će u potpunosti operativan do kraja 2020. Ova inicijativa neće utjecati na osnivanje sadašnjeg Ureda europskog javnog tužitelja.

Trenutačno 22 države članice EU-a sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Članak 86. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa mogućnost proširenja nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja izmjenom članka 86. UFEU-a radi proširenja njegovih ovlasti na teška kaznena djela koja utječu na više država članica. Takvu odluku moraju jednoglasno donijeti sve države članice koje sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja, kao i ostale, nakon dobivanja suglasnosti Europskog parlamenta i nakon savjetovanja s Europskom komisijom. Današnja je Komunikacija popraćena Prilogom s inicijativom za moguće donošenje odluke Europskog vijeća o izmjeni članka 86. UFEU-a.

Dodatne informacije

Internetska stranica o stanju Unije 2018.

Komunikacija Komisije – Europa koja štiti: inicijativa za proširenje nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja na prekogranični terorizam

Informativni članak: Poboljšanje borbe protiv terorizma uz osnaženi Ured europskog javnog tužitelja

Akt o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja: Uredba 2017/1939

Struktura Ureda europskog javnog tužitelja:

graph

 

IP/18/5682

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar