Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2018: Posílený Úřad evropského veřejného žalobce bude bojovat proti přeshraničnímu terorismu

Štrasburk 12. září 2018

Posílený Úřad evropského veřejného žalobce bude bojovat proti přeshraničnímu terorismu.

 

banner

Dne 12. září 2018, u příležitosti projevu o stavu Unie předseda Jean-Claude Juncker prohlásil: „Evropané právem očekávají, že je Unie ochrání. Komise proto dnes navrhuje rozšířit úkoly nově zřízeného Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti teroristickým trestným činům. Musíme být schopni stíhat teroristy v celé naší Unii koordinovanějším způsobem.“ Teroristé neznají hranice. Neměli bychom se stát jejich bezděčnými pomocníky jen kvůli neschopnosti vzájemně mezi sebou spolupracovat.“

V reakci na myšlenku, kterou poprvé představil předseda Juncker ve svém loňském projevu o stavu Unie, dnes Evropská komise navrhla posílit Úřad evropského veřejného žalobce tím, že mu bude udělena pravomoc bojovat s přeshraničním terorismem.

Günther H. Oettinger, komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje, uvedl: „Ochrana evropských občanů před terorismem je hlavním cílem skutečné bezpečnostní unie. Úřad evropského veřejného žalobce s pravomocí bojovat proti přeshraničním teroristickým trestným činům by členským státům umožnil lépe koordinovat jejich úsilí, pokud jde o vyšetřování a stíhání těchto činů. Díky tomu bude EU v boji proti terorismu efektivnější a zajistí větší bezpečnost pro všechny občany.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu doplnila: „Jakmile začne nový Úřad evropského veřejného žalobce fungovat, zásadním způsobem zefektivní boj proti finančním trestným činům souvisejícím s rozpočtem EU a podvody s DPH. Já sama usilovně pracuji na tom, aby mohl být provoz tohoto úřadu zahájen před koncem roku 2020, a vyzývám všechny členské státy, aby se připojily. Dnes navrhujeme posílit Úřad evropského veřejného žalobce, aby se stal i účinným nástrojem pro boj proti terorismu v EU.“

Evropská reakce pro účinnější boj proti přeshraničním teroristickým hrozbám

Posílený Úřad evropského veřejného žalobce zvýší účinnost boje proti terorismu, jelikož vyřeší stávající nedostatky:

  • Koordinovaná vyšetřování: V současné době jsou za vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů odpovědné členské státy EU, ale jejich pravomoc končí na jejich hranicích. Úřad evropského veřejného žalobce bude odpovědný za vyšetřování a bude řídit jednotlivé orgány členských států a agentury EU zabývající se případy terorismu dotýkajícími se několika členských států.
  • Včasná výměna informací: Přestože bylo dosaženo významného pokroku a byly zaznamenány případy úspěšné přeshraniční spolupráce, probíhá výměna informací o případech trestné činnosti mezi členskými státy, pokud jde o vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů, v současnosti ještě příliš pomalu. Někteří teroristé se tak mohou vyhnout trestnímu stíhání. Díky své integrované struktuře by Úřad evropského veřejného žalobce získal jedinečný přehled o činnosti teroristů ve všech zúčastněných členských státech. Měl by lepší přístup k informacím od členských států prostřednictvím evropských žalobců, kteří jsou členy kolegia evropského veřejného žalobce, nebo evropských pověřených žalobců. Měl by nejlepší podmínky pro shromažďování a sdílení informací v celé Unii, mimo jiné s agenturami EU Eurojust a Europol, i se zeměmi, které nejsou členy EU.
  • Soudržnost vyšetřování v jednotlivých členských státech: V současné době existuje riziko, že se teroristické činy dotýkající se několika členských států vyšetřují nekoordinovaně, což ohrožuje úspěch trestního stíhání. Úřad evropského veřejného žalobce by vyšetřování centrálně řídil bez ohledu na to, kde k trestným činům došlo, a poté by zajistil lepší propojení mezi vyšetřováním a stíháním. Kromě toho by evropský veřejný žalobce, který bude mít větší pravomoci a bude působit na úrovni Unie, zabránil neúčinnému paralelnímu stíhání souvisejících případů, které často ohrožuje úspěšný boj proti teroristickým trestným činům.

Další kroky

S ohledem na summit v Sibiu v květnu 2019 vyzývá Komise Evropskou radu, aby se touto iniciativou spolu s Evropským parlamentem zabývaly a rozhodly o rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na teroristické trestné činy dotýkající se několika členských států. Jakmile se Evropská rada jednomyslně shodne na tomto rozšíření pravomocí, může Komise v tomto procesu pokračovat a navrhnout změnu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Souvislosti

Úřad evropského veřejného žalobce bude nezávislým úřadem veřejné žaloby Evropské unie s pravomocí vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce nebo závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH. Úřad evropského veřejného žalobce začne fungovat do konce roku 2020. Tato iniciativa nebude mít žádný dopad na zřízení stávajícího Úřadu evropského veřejného žalobce.

V současné době se Úřadu evropského veřejného žalobce účastní 22 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Ustanovení čl. 86 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví možnost rozšířit pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce změnou článku 86 SFEU tak, aby zahrnovaly boj proti závažné trestné činnosti dotýkající se několika členských států. Toto rozhodnutí přijímají jednomyslně všechny členské státy, které se účastní Úřadu evropského veřejného žalobce, i ostatní členské státy, po obdržení souhlasu Evropského parlamentu a po konzultaci s Evropskou komisí. K dnešnímu sdělení je připojena příloha s iniciativou k případnému přijetí rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 86 SFEU.

Další informace

Internetové stránky k projevu o stavu Unie v roce 2018

Sdělení Komise – Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na boj proti přeshraničním teroristickým trestným činům

Informativní přehled: Účinnější boj proti terorismu díky posílenému Úřadu evropského veřejného žalobce

Akt zakládající Úřad evropského veřejného žalobce: nařízení 2017/1939

Struktura Úřadu evropského veřejného žalobce

graph

IP/18/5682

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar