Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2018: Az Európai Bizottság intézkedéseket javasol a szabad és tisztességes európai parlamenti választások biztosítása érdekében

Strasbourg, 2018. szeptember 12.

Az Európai Bizottság intézkedéseket javasol a szabad és tisztességes európai parlamenti választások biztosítása érdekében.

felirat

2018. szeptember 12-én Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő éves beszéde alkalmából így fogalmazott: „Meg kell védenünk szabad és tisztességes választásainkat. A Bizottság ma ezért új szabályokat javasol, amelyek megfelelőbb védelmet biztosítanak demokratikus eljárásaink számára a harmadik országok vagy magánérdekek által vezérelt manipulációval szemben.

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló beszédében konkrét intézkedéseket jelentett be annak érdekében, hogy a jövő évi európai parlamenti választások megszervezése szabad, tisztességes és biztonságos módon történjen. Az intézkedések többek között az online politikai hirdetések jobb átláthatóságára és az olyan esetekben kivethető szankciókra irányulnak, amikor személyes adatokat illegálisan használnak fel az európai választások kimenetelének szándékos befolyásolására. A mai bizottsági javaslatok célja a választásokat érintő esetleges fenyegetések kezelése, és ezáltal az Unió demokratikus rendszerei ellenálló képességének megerősítése.

A közelmúlt eseményei rámutattak arra a kockázatra, hogy a polgárok a választások hiteltelenítésére és legitimitásuk aláásására irányuló, tömeges online félretájékoztatási kampányok célközönségévé válhatnak. Az érintett esetekben a polgárok személyes adatait vélhetően jogellenesen használták fel.Ezenkívül a választási infrastruktúra és kampányok információs rendszerei elleni támadások olyan hibrid fenyegetések, amelyekkel foglalkozni kell. A jövő évi európai választások előtt ezért alapvetően fontos Európa demokratikus ellenálló képességének megerősítése és annak biztosítása, hogy az átláthatóság és a választási folyamat külföldi beavatkozástól való védelme érdekében létrehozott offline szabályok online is alkalmazandók legyenek.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A jogállamisággal és az alapvető jogokkal együtt a demokrácia is részét képezi identitásunknak, és Uniónk lényegi eleme. Nem lehetünk naivak: vannak olyanok, akik meg akarják zavarni az európai választásokat, eszközeik pedig kifinomultak. Ezért kell mindannyiunknak sürgősen együttműködni demokratikus ellenálló képességünk megerősítése érdekében. A mai választási csomag nagyban hozzájárul ehhez az erőfeszítéshez.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „Le kell vonnunk a legutóbbi választások és népszavazások tanulságait. Minimálisra szeretnénk csökkenteni a kockázatokat a közelgő választásokon, legyen szó akár a nem átlátható politikai hirdetésekről vagy a személyes adatokkal való visszaélésről, különösen, ha mindez külföldi szereplőkhöz köthető. Azt akarom, hogy az urnákhoz járuló európaiak szabadon dönthessenek. Ennek biztosítása érdekében fel kell számolni a választási szabályok alkalmazása terén tapasztalható online anarchiát.”

Az Európai Bizottság által ma előterjesztett intézkedéscsomag a következőkből áll:

  • A választási együttműködési hálózatokról, az online átláthatóságról, a kiberbiztonsági eseményekkel szembeni védelemről és a félretájékoztatási kampányok elleni küzdelemről szóló ajánlás: Az ajánlás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti választási együttműködési hálózatot az érintett hatóságok – például a választási, kiberbiztonsági, adatvédelmi és bűnüldöző hatóságok – részvételével, és jelöljenek ki kapcsolattartó pontot, amely részt vesz egy európai szintű választási együttműködési hálózatban. Ez lehetővé teszi a hatóságok számára a lehetséges fenyegetések gyors felismerését, az információcserét és a gyors és jól összehangolt válaszlépések biztosítását.
  • A Bizottság emellett az online politikai hirdetések és a célközönség kiválasztása terén nagyobb átláthatóságra tesz ajánlást. Az európai és nemzeti politikai pártoknak, alapítványoknak és kampányszervezeteknek információt kell rendelkezésre bocsátaniuk az online reklámkampányokkal kapcsolatos kiadásaikról, nyilvánosságra hozva, hogy melyik párt vagy politikai támogató csoport áll az online politikai hirdetések mögött, valamint közzé kell tenniük az információk polgárok körében való terjesztéséhez használt célközönség-kiválasztási kritériumokra vonatkozó információkat. Ezen elvek követésének elmulasztása esetén a tagállamoknak nemzeti szankciókat kell alkalmazniuk.
  • A nemzeti hatóságoknak, politikai pártoknak és a médiának emellett intézkedéseket kell hozniuk a hálózataik és információs rendszereik kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni védelmére, a hálózati és információs rendszerek (NIS) együttműködési csoportján belül a nemzeti hatóságok, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség és az Európai Bizottság által kidolgozott iránymutatás alapján.
  • Az uniós adatvédelmi jog alkalmazására vonatkozó iránymutatás Az iránymutatás segít a nemzeti hatóságoknak és az európai és nemzeti politikai pártoknak az uniós jog szerinti adatvédelmi kötelezettségek választásokkal összefüggésben történő alkalmazásában.Az EU általános adatvédelmi rendelete 2018 májusa óta alkalmazandó, és kiterjed minden európai és nemzeti politikai pártra és a választási környezet más szereplőire, így például az adatbrókerekre és a közösségi médiaplatformokra. A Cambridge Analytica eset és általánosabban a választók személyes adataik alapján történő mikrocélzásának növekvő hatása fényében a Bizottság az európai választások minden szereplőjét emlékezteti adatvédelmi kötelezettségeire.
  • Az európai politikai pártok finanszírozására vonatkozó szabályok szigorítására irányuló jogszabály-módosítás. A pártok finanszírozásáról szóló 2014. évi rendelet célzott módosítása lehetővé teszi majd pénzbírságok kiszabását abban az esetben, ha az európai választások kimenetelének szándékos befolyásolása céljából sértik meg az adatvédelmi szabályokat. A pénzbírság az érintett európai politikai párt vagy alapítvány éves költségvetésének 5%-át tenné ki. A bírságot az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága érvényesíti majd. Emellett a jogsértő párt vagy alapítvány nem igényelhet finanszírozást az Európai Unió általános költségvetéséből abban az évben, amikor szankcióval sújtották.
  • A kiberbiztonsági technológiák terén az erőforrások és szakértelem egyesítésére vonatkozó rendelet. Annak érdekében, hogy lépést tartsunk a folyamatosan változó kiberfenyegetésekkel, a Bizottság javaslatot tesz egy kiberbiztonsági kompetenciaközpont-hálózat létrehozására, a kiberbiztonsági együttműködéshez, kutatáshoz és innovációhoz rendelkezésre álló finanszírozás jobb célzása és koordinálása céljából. Egy új európai kiberbiztonsági kompetenciaközpont kezeli majd az EU költségvetéséből származó, kiberbiztonsággal kapcsolatos pénzügyi támogatást, és elősegíti az Unió, a tagállamok és az ipar általi közös beruházásokat, amelyek célja az EU kiberbiztonsági ágazatának fellendítése és annak biztosítása, hogy védelmi rendszereink a legkorszerűbbek legyenek.

A ma javasolt intézkedések kiegészítik a Bizottság által végrehajtott olyan egyéb intézkedéseket, mint az új uniós adatvédelmi szabályok alkalmazásának megkezdése, az Európai Parlament és a Tanács által jelenleg tárgyalt, az erős unióbeli kiberbiztonság kiépítését célzó, széles körű intézkedéscsomag, és az online félretájékoztatással szembeni fellépéssel kapcsolatban folyamatban lévő erőfeszítések.

Háttér-információk

A 2019. májusi európai választások 2014-hez képest nagyon eltérő politikai és jogi környezetben zajlanak majd. A választásokban részt vevő minden szereplőnek, különösen a tagállami hatóságoknak és a politikai pártoknak különleges felelősséget kell vállalniuk a demokratikus eljárásoknak a külföldi beavatkozással és a jogellenes manipulációval szembeni védelméért.

Az általános adatvédelmi rendelet 2018.május 25. óta közvetlenül alkalmazandó, a választásokkal összefüggésben is biztosítva az Európai Unió számára a személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatos esetek kezeléséhez szükséges eszközöket.

A Parlament és a Tanács megállapodott az európai parlamenti választásokat szabályozó jogszabály módosításáról, amely fokozott átláthatóságot biztosít az Európai Parlament tagjainak megválasztása tekintetében. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2018. május 3-án módosított rendelet növeli az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok láthatóságát, elismertségét, hatásosságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Az Európai Bizottság 2018 februárjában egy ajánlást is kibocsátott, amely kiemeli a 2019. évi választások hatékony lebonyolításának további elősegítéséhez szükséges kulcsfontosságú lépéseket.

A választási időszakok a hibrid fenyegetések különösen stratégiai és érzékeny célpontjának bizonyultak. Ezért az Európai Bizottság és a főképviselő a reziliencia és a hibrid fenyegetések kezelésére szolgáló képességek megerősítéséről szóló 2018. júniusi közös közleményben meghatároztak olyan területeket, ahol további lépésekre van szükség.

Annak érdekében, hogy Európa megfelelő eszközökkel rendelkezzen a kibertámadásokkal szembeni fellépéshez, az Európai Bizottság 2017 szeptemberében az Unió kiberbiztonságának megerősítését célzó intézkedések széles körére tett javaslatot. Ez magában foglalta az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség megerősítésére, valamint egy új európai tanúsítási rendszer kialakítására vonatkozó javaslatot annak biztosítására, hogy a digitális világ termékeit és szolgáltatásait biztonságosan lehessen igénybe venni.

A Bizottság 2018. április 26-i közleményében az online félretájékoztatás kezelésére vonatkozó európai megközelítést is előterjesztett. Ez kiterjed az online platformok és a reklámipar által alkalmazandó, önszabályozáson alapuló gyakorlati kódexre is, amely az európai választásokat megelőző átlátható, tisztességes és megbízható online kampány biztosításának elengedhetetlen lépése. Az online platformok és a reklámipar várhatóan a következő hetekben állapodik meg a médiával, a tudományos élet és a tényellenőrzők képviselőivel a félretájékoztatásra vonatkozó gyakorlati kódexről, és kezdi meg annak alkalmazását.

További információk

Az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszéd weboldala

Tájékoztató: Szabad és tisztességes európai választások biztosítása

A Bizottság közleménye a szabad és tisztességes európai választások biztosításáról

A Bizottság ajánlása az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a választási együttműködési hálózatokról, az online átláthatóságról, a kiberbiztonsági eseményekkel szembeni védelemről és a félretájékoztatási kampányok elleni küzdelemről

A Bizottság iránymutatása az uniós adatvédelmi szabályok választásokkal összefüggésben történő alkalmazásáról

Tájékoztató: Az európaiak személyes adatainak védelme a választások során

Az európai politikai pártok finanszírozásáról szóló rendelet módosítására irányuló javaslat

Tájékoztató: Erős kiberbiztonság kialakítása Európában

A Bizottság rendeletjavaslata az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról

IP/18/5681

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar