Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Nyugat-Balkán stratégia: Az Unió új kiemelt kezdeményezéseket határoz meg és támogatást nyújt a reformok által vezérelt térség részére

Strasbourg, 2018. február 6.

Az Európai Bizottság ma elfogadta a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” elnevezésű stratégiáját.

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédében bejelentette a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” elnevezésű stratégiát, amelyet ma fogadott el a Bizottság. A stratégia megerősíti, hogy a térség európai jövője a közös értékeken alapuló stabil, erős és egységes Európába való geostratégiai befektetést jelent. A stratégia meghatározza a közös megerősített együttműködés prioritásait és területeit, és a Nyugat-Balkán előtt álló konkrét kihívásokkal foglalkozik, különösen ami az alapvető reformok és a jószomszédi kapcsolatok szükségességét illeti.A hiteles bővítési perspektívához tartós erőfeszítések és visszafordíthatatlan reformok szükségesek. Az uniós csatlakozáshoz vezető úton elért előrehaladás olyan objektív és érdemeken alapuló folyamat, amely az egyes országok által elért kézzel fogható eredményektől függ.

Az Európai Bizottság ma hat kiemelt kezdeményezést jelentett be, olyan konkrét intézkedéseket, amelyeket az Unió az elkövetkező években a Nyugat-Balkán átalakulási erőfeszítéseinek támogatása érdekében fog megvalósítani a közös érdekű területeken. E kezdeményezések kiterjednek a jogállamiság megerősítésére, közös nyomozócsoportokon és az Európai Határ- és Parti Őrségen keresztül a biztonságra és a migrációra vonatkozó együttműködés megerősítésére, az Unió energiauniójának a Nyugat-Balkánra való kiterjesztésére, a roamingdíjak csökkentésére, valamint a széles sávú rendszer kiépítésére a térségben. A stratégia hangsúlyozza továbbá, hogy az Uniónak is készen kell állnia az új tagok fogadására, amint azok teljesítették a kritériumokat.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „A Nyugat-Balkán stabilitásába és jólétébe való befektetés egyet jelent az Uniónk biztonságába és jövőjébe való befektetéssel. Jóllehet a hivatalban lévő Európai Bizottság megbízatása keretében nem kerül sor további bővítésre, a Bizottság ma felvázolta a Nyugat-Balkán uniós csatlakozásához vezető utat. Szilárd politikai akarattal, valódi és tartós reformok végrehajtásával és a szomszédokkal fennálló viták végleges rendezésével a Nyugat-Balkán előre tud haladni az uniós csatlakozáshoz vezető úton. Ennek megvalósulása az egyes országok objektív érdemeitől függ majd. Az Európai Bizottság szigorú, de méltányos lesz. E hónap végén a következő egyértelmű üzenetet viszem majd a Nyugat-Balkán minden egyes országába: ha folytatják a reformokat, mi továbbra is támogatjuk a térség európai jövőjét."

Federica Mogherini főképviselő/alelnök a következőket nyilatkozta:„A Nyugat-Balkán Európa része: történelmünk, földrajzunk, kulturális örökségünk, valamint mai és jövőbeli lehetőségeink és kihívásaink közösek. Közös érdekünk, hogy népeink gazdasági és szociális fejlődésének, valamint biztonságának garantálása érdekében egyre szorosabban együttműködjünk. E stratégia megmutatja az előttünk álló utat: hat partnerünknek egyszer s mindenkorra túl kell lépnie a múlton, nekünk mindannyiunknak pedig azon kell munkálkodnunk, hogy a Nyugat-Balkán Európai Unióba vezető útjának folyamatát visszafordíthatatlanná tegyük és folytassuk a kontinens egyesítését. A stratégia mind a hat partnerünk európai integrációjára vonatkozóan közös, egyértelmű, hiteles és kézzel fogható perspektívát nyújt mindannyiunk számára. Az elkövetkezendő hónapok nem csak intenzívek, de kulcsfontosságúak is lesznek annak biztosítása érdekében, hogy megragadjuk ezt a történelmi és egyedülálló lehetőséget.”

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos a következőket hangsúlyozta: „Ma megerősítettük, hogy Uniónk ajtaja nyitva áll a Nyugat-Balkán előtt, amelyet földrajzilag már amúgy is uniós tagállamok vesznek körbe, és ajánlatunk őszinte. A konkrét intézkedésekkel támogatott új megközelítéssel megerősítjük a bővítési folyamatot, amihez cserében hiteles erőfeszítésekre és reformokra van szükség, különösen a jogállamiság megerősítése terén. Polgáraink szolgálatában kell dolgoznunk.”

Középpontban a meggyőző reformok és a megbékélés

A Nyugat-Balkánnak az uniós tagsági kritériumok teljesítése érdekébenés saját érdekében is átfogó reformokat kell végrehajtania kulcsfontosságú területeken. Jelentősen meg kell erősíteni a jogállamiságot, az alapjogokat ésa kormányzást. Az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a közigazgatási reform terén eredményeket kell felmutatni, és jelentősen meg kell erősíteni a demokratikus intézmények működését. A gazdasági reformokat szigorúan végre kell hajtani, és kezelni kell a strukturális hiányosságokat, az alacsony versenyképességet és a magas munkanélküliségi rátát.

Valamennyi országnakegyértelműen el kell magát köteleznie – szavakban és tettekben egyaránt – a múlt örökségének azáltal történő felszámolása mellett, hogy jóval az Unióhoz való csatlakozásuk előtt megbékélést érnek el és megoldják a nyitott kérdéseket, köztük a határvitákat.Szerbiának és Koszovónak átfogó, jogilag kötelező érvényű normalizációs megállapodást kell kötniük ahhoz, hogy előre tudjanak haladni az uniós csatlakozáshoz vezető útjukon.

Hat kiemelt kezdeményezés a Nyugat-Balkán átalakulásának támogatására

Az Unió már most is a legfontosabb donor és befektető a térségben, és a Nyugat-Balkán legfontosabb politikai partnere. Az Unió emellett a Nyugat-Balkán legnagyobb kereskedelmi partnere. Az éves összkereskedelem volumene 2016-ban 43 milliárd eurót tett ki. A Bizottság ma hat kiemelt kezdeményezést határozott meg, amelyek számos területen tovább erősítik együttműködésünket és a Nyugat-Balkán átalakulási folyamatához nyújtott támogatásunkat. E kiemelt kezdeményezések a következő közös érdekű területekre irányulnak: jogállamiság, biztonság és migráció, társadalmi-gazdasági fejlődés, közlekedési és energetikai összekapcsoltság, digitális menetrend, megbékélés és jószomszédi kapcsolatok. E területeken konkrét intézkedéseket tervezünk megvalósítani 2018 és 2020 között.

A Nyugat-Balkán stratégia megvalósításához és a tagsághoz vezető zökkenőmentes átmenet biztosításához elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2020-ig fokozatosan emelkedjen az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében nyújtott finanszírozás, amennyiben a meglévő pénzügyi keretösszegek közötti újraelosztás azt lehetővé teszi. A 2007–2017-es időszak majdnem 9 milliárd euróján felül egyedül 2018-ra 1,07 milliárd euró összegű előcsatlakozási támogatást irányoztak elő a Nyugat-Balkán számára.

Következő lépések az uniós csatlakozáshoz vezető úton

Az Unió bővítési politikájának az Unió 2025-ig való megerősítését célzó azon szélesebb stratégia elválaszthatatlan részének kell lennie, amelyet Juncker elnök határozott meg az Unió helyzetéről szóló 2017. szeptemberi beszédében, valamint az egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására irányuló ütemtervében. Bár az Unió tagjainak száma lehet több, mint 27, az uniós csatlakozáshoz vezető úton való előrehaladás dinamikáját minden egyes nyugat-balkáni ország esetében a saját érdemek és azok elérésének üteme határozza meg a konkrét eredményektől függően. A stratégia kifejti, hogy Montenegrónak és Szerbiának milyen lépéseket kell megtenniük a csatlakozás 2025-ig való megvalósításához; bár a többi ország utolérheti őket, jelenleg Montenegró és Szerbia az a két ország, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások már folyamatban vannak. E perspektíva végső soron a szilárd politikai akarattól, a valódi és tartós reformok végrehajtásától és a szomszédokkal fennálló viták végleges rendezésétől függ.

A Nyugat-Balkán valamennyi országának lehetősége van arra, hogy előrehaladjon az uniós csatlakozáshoz vezető útján. A Bizottság minden országot tisztességes és objektív módon, saját érdemei és előrehaladása gyorsasága alapján értékel. Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság jelentős előrehaladást mutat az uniós csatlakozáshoz vezető úton, és a Bizottság készen áll arra, hogy – a teljesített feltételek alapján – ajánlást készítsen a velük folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. Azt követően, hogy a Bizottság megkapta Bosznia-Hercegovinától a kérdőívre adott átfogó és hiánytalan válaszokat, véleményt készít az ország tagsági kérelméről. Folyamatos erőfeszítéssel és szerepvállalással Bosznia-Hercegovina is tagjelölt ország lehet. Koszovónak lehetősége van arra, hogy fenntartható előrehaladást érjen el a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtása révén, és – amint az objektív körülmények ezt lehetővé teszik – tovább haladjon az uniós csatlakozáshoz vezető úton.

A térség vezetőinek politikai elkötelezettsége

Az érintett országoknak még sokat kell tenniük azért, hogy teljesítsék az uniós tagságra vonatkozó feltételeket és kritériumokat. A stratégia kiemeli, hogy a térség vezetői nem hagyhatnak kétséget stratégiai orientációjuk és elkötelezettségük felől. Végső soron nekik kell felelősséget vállalniuk azért, hogy éljenek ezzel a történelmi lehetőséggel.

Az EU felkészítése az új tagok fogadására

Az Uniónak magának is készen kell állnia az új családtagok fogadására – amint azok teljesítették a feltételeket –, többek között intézményi és pénzügyi szempontból is. Az Uniónak növelnie kell erejét, szilárdságát és hatékonyságát, mielőtt újabb tagokkal bővülhetne. A hatékony döntéshozatal biztosítása érdekében ki kell használni a Tanácsban a minősített többségi szavazás által nyújtott lehetőségeket azokon a szakpolitikai területeken, amelyekre vonatkozóan az említett szavazási mód már elő van irányozva. A Juncker elnök által az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédében bejelentettek szerint az Európai Bizottság ezenfelül 2018 harmadik negyedévében elő fogja terjeszteni a minősített többségi szavazás alkalmazásának további fokozására vonatkozó lehetőségeket.

Hatékonyabb mechanizmusra van szükség annak kezelése érdekében, ha az Unió bármely tagállama rendszeresen fenyegeti vagy megsérti a jogállamiságot. A Bizottság erre irányuló kezdeményezése 2018 októberében várható.

Végül különleges előírásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy a jövőbeli tagállamok ne akadályozhassák meg más nyugat-balkáni tagjelöltek csatlakozását.

Háttér

EU–Nyugat-Balkán stratégia – „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal”

Kérdések és válaszok – „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal”

Tájékoztató – Hat új kiemelt kezdeményezés a Nyugat-Balkán átalakulásának támogatására

Tájékoztató – További lépések a lehetséges 2025-ös perspektívára irányulóan

Tájékoztató – Az Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatainak gazdasági potenciálja

Tájékoztató – A bővítési folyamat

Tényábra – Montenegró

Tényábra – Szerbia

Tényábra – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Tényábra – Albánia

Tényábra – Bosznia-Hercegovina

Tényábra – Koszovó

IP/18/561

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar