Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2018: Komisija predlaga nova pravila za odstranitev terorističnih vsebin s spleta

Strasbourg, 12. septembra 2018

Evropska komisija predlaga nova pravila za odstranitev terorističnih vsebin s spleta

pasicaPredsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 12. septembra 2018 v svojem govoru o stanju v Uniji dejal: „Evropejci od Unije pričakujejo, da jih bo zaščitila. Zato Komisija danes predlaga nova pravila za odstranitev terorističnih vsebin s spleta v eni uri. Ena ura je namreč ključni časovni okvir, v katerem je povzročena največja škoda.“

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 2018 napovedal nova pravila za odstranitev terorističnih vsebin s spleta v eni uri. Nova pravila so predstavljena en teden pred neformalnim srečanjem v Salzburgu, na katerem naj bi voditelji EU razpravljali o varnosti. Za vsako internetno platformo, ki želi ponujati svoje storitve v Evropski uniji, bodo veljala jasna pravila, ki bodo preprečevala, da bi se storitve teh platform zlorabljale za širjenje terorističnih vsebin. Uvedeni bodo tudi zanesljivi zaščitni ukrepi, ki bodo varovali svobodo govora na internetu in zagotavljali, da se bo ukrepalo le proti terorističnim vsebinam.

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „V naših družbah ni prostora za teroristično propagando, ne na spletu in ne drugače. Pri odstranjevanju spletnih terorističnih vsebin smo s prostovoljnim sodelovanjem v internetnem forumu EU že dosegli pomemben napredek. Vendar moramo postati hitrejši in učinkovitejši, da ohranimo prednost, in to po vsej EU. Številni nedavni napadi v EU so pokazali, kako teroristi zlorabljajo internet za širjenje svojih sporočil. Danes tej zlorabi interneta izrekamo odločen ‚ne‘.“

Komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: Na ulicah naših mest vam ne bi bilo dovoljeno izročati letakov, ki bi pozivali k terorizmu. Prav tako to ne bi smelo biti mogoče na internetu. Sicer smo s prostovoljnimi prizadevanji dosegli napredek pri odstranjevanju spletnih terorističnih vsebin, vendar to ne zadošča. Preprečiti je treba nalaganje teh vsebin, če pa se že pojavijo, je treba poskrbeti, da se čim prej odstranijo, torej še preden lahko povzročijo resno škodo.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je povedala: „S to uredbo se odzivamo na zaskrbljenost državljanov. Predlagamo posebna pravila v zvezi s terorističnimi vsebinami, ki še posebej ogrožajo našo varnost in spodkopavajo naše zaupanje v digitalno okolje. Kar je nezakonito zunaj spleta, je nezakonito tudi na spletu. EU si še naprej dejavno prizadeva za vzpostavitev varnejšega, h človeku usmerjenega interneta na podlagi naših vrednot.“

Teroristične vsebine se še naprej pojavljajo in krožijo po spletu ter pomenijo zelo resno tveganje za evropsko družbo. Samo januarja 2018 je bilo prek spleta razširjenih skoraj 700 novih elementov uradne propagande Daiš.

Komisija v okviru internetnega foruma EU že prostovoljno sodeluje s številnimi ključnimi deležniki, vključno s spletnimi platformami, državami članicami in Europolom, da bi omejila prisotnost terorističnih vsebin na spletu. Marca je priporočila številne ukrepe, ki naj jih podjetja in države članice sprejmejo za nadaljnjo okrepitev teh prizadevanj. Navedena prizadevanja so sicer prinesla pozitivne rezultate, na splošno pa napredek ni bil zadosten.

Nova pravila, ki jih je predlagala Komisija, bodo pomagala zagotoviti hitro odstranitev terorističnih spletnih vsebin. Ključni elementi novih pravil so:

  • enourno pravilo: teroristične vsebine so zaradi hitrosti, s katero se širijo, najbolj škodljive v prvih urah po tem, ko se pojavijo na spletu. Komisija zato predlaga pravno zavezujoč enourni rok za odstranitev vsebin, ki začne teči po prejemu odredbe o odstranitvi, ki jo izdajo pristojni nacionalni organi;
  • jasna opredelitev terorističnih vsebin kot tisto gradivo, ki napeljuje k terorističnim kaznivim dejanjem ali jih zagovarja, spodbuja dejavnosti teroristične skupine ali podaja napotke o tehnikah za storitev terorističnih kaznivih dejanj;
  • dolžnost skrbnega ravnanja za vse platforme, da se zagotovi, da se ne zlorabljajo za širjenje terorističnih vsebin na spletu. Ponudniki storitev bodo morali glede na stopnjo tveganja za razširjanje terorističnih vsebin prek njihovih platform sprejeti tudi proaktivne ukrepe, kot je uporaba novih orodij, da bi svoje platforme in uporabnike bolje zaščitili pred terorističnimi zlorabami;
  • tesnejše sodelovanje: predlog vzpostavlja okvir za okrepljeno sodelovanje med ponudniki storitev gostovanja, državami članicami in Europolom. Ponudniki storitev in države članice bodo morali imenovati stalno dosegljive kontaktne točke, da se olajša ukrepanje po odredbah o odstranitvi in prijavah.
  • zanesljivi zaščitni ukrepi: ponudniki vsebin bodo lahko uporabljali učinkovite mehanizme za pritožbe, ki jih bodo morali vzpostaviti vsi ponudniki storitev. Ponudnik storitev bo moral neupravičeno odstranjeno vsebino čim prej vrniti na splet. Poleg tega bodo nacionalni organi zagotovili učinkovita pravna sredstva, platforme in ponudniki vsebin pa bodo lahko izpodbijali odredbo o odstranitvi. Platforme, ki uporabljajo avtomatizirana orodja za odkrivanje vsebin, bi morale uvesti človeški nadzor in preverjanje, da se preprečijo napake pri odstranjevanju vsebin;
  • večja preglednost in odgovornost: za preglednost in nadzor bo poskrbljeno z letnimi poročili o preglednosti, ki jih bodo morali glede obravnavanja terorističnih vsebin predložiti ponudniki storitev in države članice, ter z rednim poročanjem o sprejetih proaktivnih ukrepih;
  • stroge in odvračilne denarne kazni: države članice bodo morale uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za neupoštevanje odredb o odstranitvi spletnih terorističnih vsebin. V primeru sistematičnega neodstranjevanja takih vsebin po odredbi o njihovi odstranitvi bi se lahko ponudniku storitev naložila denarna kazen v višini do 4 % njegovega celotnega prometa v zadnjem poslovnem letu.

Ozadje

Evropska komisija se je v sporočilu s septembra 2017 zavezala, da bo spremljala napredek pri boju proti nezakonitim spletnim vsebinam ter ocenjevala, ali so potrebni dodatni ukrepi, da se zagotovi hitro odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin, tudi z morebitnimi zakonodajnimi ukrepi za dopolnitev obstoječega regulativnega okvira.

Na tej podlagi je marca 2018 priporočila niz operativnih ukrepov, ki naj jih podjetja in države članice sprejmejo za nadaljnjo okrepitev teh prizadevanj. Priporočila se nanašajo na vse oblike nezakonitih vsebin, še posebej pa se osredotočajo na teroristično propagando.

Za boj proti drugim oblikam nezakonitih vsebin, kot so nezakoniti sovražni govor na spletu, so velika podjetja IT (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat in Dailymotion), podpisala kodeks ravnanja. Ta podjetja so se zavezala, da bodo hitro ocenila ter po potrebi odstranila nezakonito ksenofobno in rasistično vsebino (večinoma v 24 urah), uporabnikom pomagala pri prijavljanju nezakonitega sovražnega govora ter okrepila svojo podporo civilni družbi in usklajevanje z nacionalnimi organi.

Voditelji EU so junija 2018 v sklepih Evropskega sveta pozdravili namero Komisije, da predstavi zakonodajni predlog za boljše odkrivanje in odstranjevanje vsebin, ki spodbujajo sovraštvo in teroristična dejanja.

Več informacij

Spletna stran o stanju v Uniji 2018

Komisija ukrepa za odstranitev terorističnih vsebin s spleta – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Evropa, ki varuje: boj proti terorističnim vsebinam na spletu

Pravni dokument: Uredba o preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin na spletu

Vsi informativni pregledi, pravni dokumenti in drugi uporabni dokumenti so na voljo na tej povezavi

Sporočilo za medije: Evropa, ki varuje: Komisija okrepila odziv EU na nezakonite vsebine na spletu (marec 2018)

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija krepi prizadevanja za boj proti nezakonitim spletnim vsebinam (september 2017)

 

IP/18/5561

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar