Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2018: Komisija ierosina jaunus noteikumus, lai atbrīvotos no teroristiska satura tīmeklī

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Komisija ierosina jaunus noteikumus, lai atbrīvotos no teroristiska satura tīmeklī.

reklāmkarogs2018. gada 12. septembrī savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Eiropas iedzīvotāji ir tiesīgi sagaidīt, ka Savienība gādā par viņu drošību. Tāpēc Komisija šodien nāk klajā ar jauniem noteikumiem, kas paredz atbrīvoties no teroristiska satura tīmeklī vienas stundas laikā, kas ir kritisks laika posms, kurā tas nodara vislielāko ļaunumu.”

Savā runā par stāvokli Savienībā 2018. gadā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers paziņoja par jauniem noteikumiem, kas paredz atbrīvoties no teroristiska satura tīmeklī vienas stundas laikā. Ar jaunajiem noteikumiem iepazīstina nedēļu pirms neformālās sanāksmes Zalcburgā, kur, kā sagaidāms, ES valstu vadītāji apspriedīs ar drošību saistītus jautājumus. Visām interneta platformām, kas vēlas piedāvāt savus pakalpojumus Eiropas Savienībā, būs jāievēro skaidri noteikumi, lai nepieļautu, ka to pakalpojumi tiek izmantoti ļaunprātīgai teroristiska tiešsaistes satura izplatīšanai. Tiks ieviesti arī stingri drošības pasākumi, lai aizsargātu vārda brīvību internetā un nodrošinātu, ka jauno noteikumu mērķis ir tikai teroristisks saturs.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Teroristu propagandai nav vietas mūsu sabiedrībās – nedz tiešsaistē, nedz bezsaistē. Mēs jau esam panākuši nozīmīgu progresu, dzēšot teroristisku tiešsaistes saturu, un tas ir bijis iespējams, pateicoties mūsu brīvprātīgajai sadarbībai ES Interneta forumā. Taču mums ir jāstrādā ātrāk un efektīvāk visā ES, lai mēs būtu soli priekšā. Daudzi nesenie uzbrukumi ES ir atklājuši, kā teroristi izmanto internetu ļaunprātīgos nolūkos savu vēstījumu izplatīšanai. Šodien mēs interneta ļaunprātīgai izmantošanai sakām “stop”.

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: Mūsu pilsētu ielās jums neizdotos mierīgi izdalīt lapiņas ar aicinājumiem atbalstīt terorismu un tāpat tam vajadzētu būt arī internetā. Lai arī mēs esam guvuši panākumus, ar brīvprātīgo palīdzību dzēšot teroristisku tiešsaistes saturu, ar to nepietiek. Mums ir jānovērš tā augšupielādēšana un, ja tas tomēr parādās, tad ir jānodrošina pēc iespējas ātra tā izņemšana – pirms nav nodarīts liels kaitējums.”

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā komisāre Marija Gabriela teica: “Šis regulējums ir atbilde uz iedzīvotāju bažām. Tā kā teroristisks saturs īpaši kaitē mūsu drošībai un uzticībai digitālajām tehnoloģijām, mēs ierosinām īpašus noteikumus satura apkarošanai. Nelikumīgs saturs bezsaistē ir nelikumīgs arī tiešsaistē. ES arī turpmāk centīsies izveidot drošu, uz cilvēku vērstu internetu, kas balstītos uz mūsu vērtībām.”

Teroristisks saturs, kas rada reālu risku Eiropas sabiedrībai, tiešsaistē joprojām pastāv un cirkulē – 2018. gada janvārī vien tiešsaistē tika izplatīti gandrīz 700 jauni Da'esh propagandas raksti.

Komisija pēc brīvprātības principa ES Interneta foruma ietvaros jau sadarbojas ar daudzām svarīgām ieinteresētajām personām, tostarp ar tiešsaistes platformām, dalībvalstīm un Eiropolu, lai ierobežotu teroristiska satura klātbūtni tiešsaistē. Komisija martā ieteica vairākas darbības, kas uzņēmumiem un dalībvalstīm jāveic, lai pastiprinātu minēto darbu. Kaut gan minētie centieni ir devuši pozitīvus rezultātus, vispārējais progress nav bijis pietiekams.

Komisijas ierosinātie jaunie noteikumi palīdzēs nodrošināt to, ka teroristisks tiešsaistes saturs tiks ātri dzēsts. Jauno noteikumu galvenās iezīmes ir šādas:

  • vienas stundas noteikums: teroristisks saturs viskaitīgākais ir pirmajās stundās pēc tā parādīšanās tiešsaistē, jo tas ļoti ātri izplatās. Tāpēc Komisija ierosina juridiski saistošu vienas stundas termiņu, kuras laikā saturs ir jādzēš, saņemot kompetentas nacionālās iestādes pieprasījumu par dzēšanu;
  • skaidra teroristiska satura definīcija kā materiāls, ar ko kūda uz teroristiskiem nodarījumiem vai atbalsta tos un kas veicina teroristu grupu darbības vai satur tehniska rakstura instrukcijas attiecībā uz teroristisku nodarījumu veikšanu;
  • rūpīgas pārraudzības pienākums attiecībā uz visām platformām, lai nodrošinātu to, ka tās netiek ļaunprātīgi izmantotas teroristiska tiešsaistes satura izplatīšanai. Atkarībā no tā, cik liels ir risks, ka teroristisks saturs varētu tikt izplatīts, izmantojot pakalpojumu sniedzēju platformas, viņiem būs pienākums veikt proaktīvus pasākumus, piemēram, izmantot jaunus rīkus, lai labāk pasargātu savas platformas un to lietotājus no ļaunprātīgas izmantošanas teroristiskos nolūkos;
  • spēcīgāka sadarbība: ar priekšlikumu izveido regulējumu ciešākai sadarbībai starp mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, dalībvalstīm un Eiropolu. Lai būtu vieglāk kontrolēt satura dzēšanas pieprasījumu un citu norādījumu izpildi, pakalpojumu sniedzējiem un dalībvalstīm būs jānosaka pastāvīgi sasniedzami kontaktpunkti;
  • stingri drošības pasākumi: satura sniedzēji varēs paļauties uz efektīviem sūdzību izskatīšanas mehānismiem, kas būs jāievieš visiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja saturs būs ticis dzēsts nepamatoti, pakalpojumu sniedzējam tas būs jāatjauno pēc iespējas drīz. Valsts iestādes arī nodrošinās efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un platformām un satura sniedzējiem būs tiesības apstrīdēt dzēšanas pieprasījumu. Platformām, kuras izmanto automatizētus atklāšanas rīkus, būtu jāparedz cilvēku veikta uzraudzība un pārbaude, lai novērstu kļūdainu dzēšanu;
  • lielāka pārredzamība un pārskatatbildība: pārredzamība un uzraudzība tiks garantēta, pakalpojumu sniedzējiem un dalībvalstīm ik gadu sniedzot pārredzamības ziņojumus par to, kā tie apkaro teroristisko saturu, kā arī regulāri ziņojot par veiktajiem proaktīvajiem pasākumiem;
  • stingras un atturošas finansiālas sankcijas: dalībvalstīm būs jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas finansiālas sankcijas gadījumos, kad netiks ievērotas prasības dzēst teroristisku tiešsaistes saturu. Ja pieprasījumi dzēst šādu saturu netiks pildīti sistemātiski, pakalpojumu sniedzējam var nākties maksāt naudassodus, kas sasniedz 4 % no tā kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

Priekšvēsture

Eiropas Komisija savā 2017. gada septembra paziņojumā apņēmās uzraudzīt progresu nelikumīga tiešsaistes satura apkarošanā un novērtēt, vai ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai nodrošinātu ātru un proaktīvu nelikumīga tiešsaistes satura atklāšanu un izņemšanu, tostarp iespējami leģislatīvi pasākumi, ar kuriem varētu papildināt spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Pēc tam 2018. gada martā Komisija ieteica vairākus operatīvus pasākumus, kas uzņēmumiem un dalībvalstīm jāveic, lai pastiprinātu minēto cīņu. Ieteikumi attiecas uz visu veidu nelikumīgo saturu, īpašu uzmanību pievēršot terorisma propagandai.

Lai apkarotu cita veida nelegālu saturu, piemēram, nelikumīgus naidīgus izteikumus tiešsaistē, lielākie IT uzņēmumi (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat un Dailymotion) parakstīja Rīcības kodeksu. Uzņēmumi apņēmās novērtēt un vajadzības gadījumā nekavējoties (lielākā daļa – 24 stundu laikā) dzēst nelikumīgu ksenofobisku un rasistisku saturu, palīdzēt lietotājiem ziņot par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem, uzlabot atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un sadarbību ar valstu iestādēm.

ES valstu vadītāji 2018. gada jūnijā savos Eiropadomes secinājumos atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu nākt klajā ar leģislatīvā akta priekšlikumu nolūkā uzlabot tāda satura atklāšanu un izņemšanu, kurā kūda uz naidu un terora aktu veikšanu.

Sīkāka informācija

Tīmekļa lapa par stāvokli Savienībā 2018. gadā

Komisija rīkojas, lai teroristisks saturs tiktu dzēsts no tīmekļa – jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Eiropa, kas aizsargā: teroristiska satura apkarošana tiešsaistē

Juridisks dokuments: Regula par teroristiska tiešsaistes satura izplatīšanas novēršanu

Faktu lapas, juridiski dokumenti un citi noderīgi dokumenti pieejami šeit.

Paziņojums presei: Eiropa, kas sargā: Komisija pastiprina ES atbildes pasākumus pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (2018. gada marts)

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija pastiprina cīņu pret nelikumīgu tiešsaistes saturu (2017. gada septembris)

 

 

 

 

IP/18/5561

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar