Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete 2018: a Bizottság új szabályokat javasol a terrorista tartalom internetről való eltávolítása céljából

Strasbourg, 2018. szeptember 12.

az Európai Bizottság új szabályokat javasol a terrorista tartalom internetről való eltávolítása céljából

felirat2018. szeptember 12-én, az Unió helyzetéről szóló beszéde alkalmával Jean-Claude Juncker elnök a következőket nyilatkozta: „Az európaiak joggal várják el, hogy az Unió garantálja biztonságukat. Ezért a Bizottság ma olyan új szabályokat javasol, amelyek egy órán belül biztosítják a terrorista tartalmak internetről való eltávolítását – a legnagyobb károkozás e kritikus időkeretben következik be.”

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszédében új szabályokat jelentett be annak érdekében, hogy egy órán belül eltávolítsák az internetről a terrorista tartalmakat. Az új szabályok egy héttel a Salzburgban tartandó nem hivatalos találkozót megelőzően kerülnek előterjesztésre, ahol az uniós vezetők várhatóan megvitatják a biztonság kérdését. Egyértelmű szabályok hatálya alá kerül minden olyan internetes platform, amely az Európai Unióban kíván szolgáltatásokat nyújtani, annak megakadályozása érdekében, hogy terrorista tartalom terjesztése céljából visszaéljenek ezekkel a szolgáltatásokkal. Emellett erőteljes biztosítékokat vezetnek be, hogy megóvják a véleménynyilvánítás szabadságát az interneten, és gondoskodjanak arról, hogy az intézkedések kizárólag a terrorista tartalmat célozzák.

A migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos, Dimitrisz Avramopulosz a következőket nyilatkozta: „Az online vagy offline terrorista propaganda nem nyerhet teret társadalmainkban. Az uniós internetfórumon folytatott önkéntes együttműködésünk révén már jelentős előrelépést tettünk az online terrorista tartalmak eltávolítása terén, azonban Unió-szerte fokoznunk kell tevékenységünk gyorsaságát és a hatékonyságát. Az Unióban nemrég elkövetett terrortámadások megmutatták, hogy a terroristák hogyan használják fel az internetet üzeneteik terjesztésére. A mai napon megálljt parancsolunk ezeknek az internetes visszaéléseknek.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: Városaink utcáin sem lehet büntetlenül terrorizmusra felbujtó röplapokat osztogatni, hasonlóképpen azt az interneten sem szabad megengedni. Bár önkéntes erőfeszítések révén sikerült előrelépést elérni az online terrorista tartalmak eltávolítása terén, ez korántsem elegendő. Azt is meg kell akadályoznunk, hogy e tartalmak felkerüljenek az internetre, és ha mégis felbukkannak, még azelőtt gyorsan el kell őket távolítani, hogy súlyos kárt okozhatnának.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos hozzáfűzte: „Ez a rendelet választ ad a polgárok aggodalmaira. Különleges szabályokat javasolunk a biztonságunkra és a digitális szférába vetett bizalomra nézve különösen káros terrorista tartalmakat illetően. Ami jogellenes offline, az online is jogellenes. Az EU továbbra is elkötelezett amellett, hogy értékeink alapján biztonságosabb és emberközpontú internet épüljön ki.”

A terrorista tartalmak továbbra is megjelennek és terjednek az interneten, ami nagyon is valós veszélyt jelent az európai társadalomra – egyedül 2018 januárjában csaknem 700 új hivatalos Dáis propagandaanyagot terjesztettek az interneten.

A Bizottság az uniós internetfórum keretében önkéntes alapon már együttműködik számos fontos érdekelt féllel – többek között online platformokkal, tagállamokkal és az Europollal – az online terrorista tartalom megjelenésének korlátozása érdekében. Márciusban a Bizottság számos intézkedést javasolt a vállalatok és a tagállamok számára, hogy tovább erősítsék ezt a tevékenységet. Bár ezek az erőfeszítések pozitív eredményeket hoztak, összességében nem történt elegendő előrelépés.

A Bizottság által javasolt új szabályok elősegítik az online terrorista tartalom gyors eltávolítását. Az új szabályok főbb pontjai a következők:

  • Az egyórás szabály: A terrorista tartalom az interneten való felbukkanása utáni első órákban a legkárosabb, mivel ekkor terjed a legnagyobb sebességgel. Ezért a Bizottság jogilag kötelező érvényű egyórás határidőt javasol a tartalom eltávolítására az illetékes nemzeti hatóságoktól érkező eltávolítási végzést követően;
  • A terrorista tartalom egyértelmű meghatározása olyan anyagként, amely terrorista bűncselekmények elkövetésére uszít vagy arra felbujt, népszerűsíti terrorista csoport tevékenységét vagy a terrorista bűncselekmények elkövetéséhez szükséges technikákra vonatkozó útmutatást nyújt;
  • Minden platformra vonatkozó gondossági kötelezettség annak érdekében, hogy ne kerüljön sor azokkal való visszaélésre online terrorista tartalom terjesztése céljából. A terrorista tartalmak platformjaikon történő terjedésével kapcsolatos kockázat mértékétől függően, a szolgáltatók kötelesek lesznek továbbá proaktív intézkedéseket hozni – például új eszközöket használni – annak érdekében, hogy megfelelőbben védjék platformjaikat és felhasználóikat a terrorista célú visszaéléssel szemben;
  • Fokozott együttműködés: A javaslat keretet teremt a tárhelyszolgáltatók, a tagállamok és az Europol közötti megerősített együttműködéshez. A szolgáltatóknak és a tagállamoknak az eltávolítási végzések és értesítések nyomon követésének megkönnyítése érdekében a hét minden napján 24 órában elérhető kapcsolattartó pontokat kell kijelölniük;
  • Erőteljes biztosítékok: A tartalomszolgáltatók hatékony panasztételi mechanizmusokat vehetnek igénybe, amelyeket minden szolgáltatónak létre kell hoznia. Amennyiben valamely tartalmat indokolatlanul távolítottak el, a szolgáltató köteles azt a lehető leghamarabb visszaállítani. A nemzeti hatóságok hatékony jogorvoslatokat is biztosítanak, a platformok és a tartalomszolgáltatók pedig jogosultak lesznek az eltávolítási végzések megtámadására. Automatizált felderítési eszközök használata esetén emberi felügyeletet és ellenőrzést kell kialakítani a téves eltávolítások megelőzése érdekében;
  • Fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság: Az átláthatóságot és a felügyeletet a szolgáltatók és a tagállamok számára előírt, a terrorista tartalmak felszámolásának módjára vonatkozó éves átláthatósági jelentésekkel, valamint a meghozott proaktív intézkedésekkel kapcsolatos rendszeres jelentésétellel fogják biztosítani;
  • Szigorú és visszatartó erejű pénzügyi szankciók: A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük arra az esetre, ha nem tartják be az online terrorista tartalom eltávolítására vonatkozó végzéseket. A szolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4%-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható abban az esetben, ha az eltávolítási végzéseket követően rendszeresen elmulasztja az ilyen tartalom eltávolítását.

Háttér-információk

2017. szeptemberi közleményében az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy figyelemmel kíséri a jogellenes online tartalom felszámolása terén tett előrehaladást, és értékelni fogja, hogy szükség van-e további intézkedésekre – akár a hatályos jogi keretet kiegészítő esetleges jogalkotási intézkedésekre – a jogellenes online tartalom gyors észlelése és eltávolítás érdekében.

Következő lépésként 2018 márciusában a Bizottság operatív intézkedéscsomagot javasolt a vállalatok és a tagállamok számára, hogy tovább erősítsék ezt a tevékenységet. Az ajánlások a jogellenes tartalom valamennyi formájára vonatkoztak, különös tekintettel a terrorista propagandára.

A jogellenes tartalmak egyéb formái, például a jogellenes online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem céljából jelentős informatikai vállalatok (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat és Dailymotion) csatlakoztak a magatartási kódexhez. A vállalatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy megvizsgálják, és szükség esetén gyorsan (többségében 24 órán belül) eltávolítják a jogellenes idegengyűlölő és rasszista tartalmat, segítik a felhasználóknak a jogellenes gyűlöletbeszéd bejelentésében, és javítják a civil társadalomnak nyújtott támogatásukat, továbbá a nemzeti hatóságokkal való koordinációt.

2018 júniusában az uniós vezetők az európai tanácsi következtetésekben üdvözölték a Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő gyűlöletre és terrorcselekmények elkövetésére felbujtó tartalmak eredményesebb felderítése és eltávolítása érdekében.

További információk

Az Unió helyzete (2018) – weboldal

A Bizottság intézkedéseket hoz a terrorista tartalmaknak az internetről való eltávolítása céljából – Kérdések és válaszok

Tájékoztatók: A védelmet nyújtó Európa: Az online terrorista tartalmak elleni küzdelem

Jogi dokumentum: Rendelet az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről

Valamennyi tájékoztató, jogi dokumentum és egyéb hasznos dokumentum elérhető itt

Sajtóközlemény: A védelmet nyújtó Európa – A Bizottság határozottabban lép fel a jogellenes online tartalmak ellen (2018. március)

Sajtóközlemény: Biztonsági unió – a Bizottság fokozza az illegális online tartalmak kezelését célzó erőfeszítéseket (2017. szeptember)

 

 

 

 

IP/18/5561

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar