Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje Unije 2018.: Komisija je danas predložila nova pravila radi uklanjanja terorističkih sadržaja s interneta

Strasbourg, 12. rujna 2018.

Europska komisija danas je predložila nova pravila radi uklanjanja terorističkih sadržaja s interneta

bannerU svojem govoru o stanju Unije 12. rujna 2018. predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Europljani s pravom očekuju sigurnost u Uniji. Zbog toga Komisija danas predlaže nova pravila za uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu u roku od jednoga sata, jer u tom roku nastaje najveća šteta.

U svojem govoru o stanju Unije 2018. predsjednik Jean-Claude Juncker najavio je nova pravila za uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu u roku od jednog sata. Nova pravila predstavljena su tjedan dana prije početka neformalnog sastanka u Salzburgu na kojem će čelnici EU-a raspravljati o sigurnosti. Na sve internetske platforme koje svoje usluge namjeravaju ponuditi u Europskoj uniji primjenjivat će se jasna pravila kako bi se spriječila zloupotreba njihovih usluga za širenje terorističkih sadržaja. Uvest će se i čvrste mjere kojima će se zaštiti sloboda govora na internetu i osigurati da se one primjenjuju samo na terorističke sadržaje.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Terorističkoj propagandi nema mjesta u našim društvima, na internetu ili izvan njega. Dobrovoljnom suradnjom u okviru Internetskog foruma EU-a ostvarili smo znatan napredak u uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu. Međutim, da bi bili korak ispred, trebamo djelovati brže i učinkovitije u cijelom EU-u. Nedavni napadi u EU-u pokazali su kako teroristi zloupotrebljavaju internet za širenje svojih poruka. Danas smo odlučili stati na kraj takvoj zloupotrebi interneta.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Na ulicama naših gradova ne biste mogli dijeliti letke kojima se potiče na izvršenje terorističkih djela, a to ne bi smjelo biti moguće ni na internetu. Iako smo dobrovoljnim naporima ostvarili napredak u uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu, to nije bilo dovoljno. Trebamo spriječiti ponovno učitavanje uklonjenog sadržaja, a ako do njega dođe, osigurati njegovo uklanjanje u najkraćem mogućem roku, prije nego dovede do ozbiljne štete.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je: Ova je uredba odgovor na zabrinutost građana. Predlažemo konkretna pravila protiv terorističkih sadržaja koji posebno štete našoj sigurnosti i povjerenju u digitalnoj domeni. Sve što je nezakonito izvan interneta nezakonito je i na internetu. EU se i dalje aktivno zalaže za stvaranje sigurnijeg interneta, utemeljenog na našim vrijednostima i usmjerenog na čovjeka.

Teroristički sadržaji i dalje su prisutni i šire se internetom te predstavljaju stvaran rizik za europsko društvo. Samo u siječnju 2018. na internetu je objavljeno više od 700 službenih novih propagandnih poruka ISIL-a.

Kako bi ograničila prisutnost terorističkih sadržaja na internetu, Komisija u okviru Internetskog foruma EU-a na dobrovoljnoj osnovi surađuje s brojnim ključnim dionicima, među ostalim s internetskim platformama, državama članicama i Europolom. Komisija je u ožujku preporučila niz mjera koje trebaju provesti pružatelji usluga i države članice radi jačanja tih napora. Iako su ti napori donijeli pozitivne rezultate, ukupni je napredak i dalje nedovoljan.

Novim pravilima koja predlaže Komisija pridonijet će se brzom uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu. Glavna su obilježja novih pravila sljedeća:

  • pravilo jednog sata: teroristički sadržaji najštetniji su u prvim satima od objavljivanja na internetu zbog brzine kojom se širi. Komisija zbog toga predlaže pravno obvezujući rok od jednog sata unutar kojeg se, nakon što nadležna nacionalna tijela izdaju nalog za uklanjanje sadržaja, taj sadržaj treba ukloniti
  • jasna definicija terorističkih sadržaja: riječ je o materijalima kojima se potiče ili zagovara počinjenje terorističkih kaznenih djela, promiču aktivnosti terorističkih skupina ili daju upute o tehnikama za počinjenje terorističkih kaznenih djela
  • obveza dužne pozornosti za sve platforme kako bi se spriječila njihova zloupotreba radi širenja terorističkih sadržaja na internetu. Ovisno o riziku da se teroristički sadržaji prošire putem njihovih platformi, pružatelji usluga bit će dužni poduzimati proaktivne mjere, primjerice primjenjivati nove alate, radi bolje zaštite svojih platformi i korisnika od zloupotrebe u terorističke svrhe
  • pojačana suradnja: prijedlogom se uspostavlja okvir za pojačanu suradnju među pružateljima usluga smještaja informacija, državama članicama i Europolom. Pružatelji usluga i države članice trebat će odrediti kontaktne točke koje će biti dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu kako bi olakšali provedbu naloga za uklanjanje i prijava
  • čvrste zaštitne mjere: pružatelji sadržaja moći će se koristiti učinkovitim mehanizmima za podnošenje prigovora koje će svi pružatelji usluga morati uspostaviti. Ako pružatelj usluge neopravdano ukloni sadržaj, taj će sadržaj morati vratiti u najkraćem mogućem roku. Nacionalna tijela uspostavit će učinkovite pravne lijekove, a pružatelji platformi i sadržaja imat će pravo osporiti naloge za uklanjanje. Kako bi se na platformama na kojima se upotrebljavaju automatizirani alati za otkrivanje spriječilo pogrešno uklanjanje sadržaja, potrebno je uspostaviti nadzor i provjere koje obavlja čovjek
  • povećana transparentnost i odgovornost: transparentnost i nadzor zajamčit će se obveznim godišnjim izvješćima o transparentnosti pružatelja usluga i država članica o načinima borbe protiv terorističkih sadržaja te redovitim izvješćivanjem o poduzetim proaktivnim mjerama;
  • visoke i odvraćajuće novčane kazne: države članice moraju uspostaviti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje naloga za uklanjanje terorističkih sadržaja na internetu. Ako sustavno ne bude poštovao naloge za uklanjanje takvog sadržaja, pružatelj usluga mogao bi biti kažnjen novčanim kaznama u iznosu do 4 % njegovih ukupnih prošlogodišnjih prihoda.

Kontekst

Europska komisija obvezala se u Komunikaciji iz rujna 2017. da će pratiti napredak u suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu i utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo brzo otkrivanje i uklanjanje nezakonitog sadržaja na internetu, među ostalim i mogućim zakonodavnim mjerama kojima bi se nadopunio postojeći regulatorni okvir.

Komisija je zatim u ožujku 2018. preporučila paket operativnih mjera koje trebaju provesti pružatelji usluga i države članice radi jačanja tih napora. Preporuke se odnose na sve vrste nezakonitog sadržaja, a poseban je naglasak na terorističkoj propagandi.

Radi borbe protiv drugih oblika nezakonitog sadržaja kao što je nezakoniti govor mržnje na internetu velika IT poduzeća (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat i Dailymotion) potpisala su Kodeks postupanja. Ta poduzeća obvezala su se ocijeniti i prema potrebi brzo ukloniti nezakoniti ksenofobni i rasistički sadržaj (uglavnom u roku od 24 sata) kako bi podupirali korisnike koji prijavljuju nezakoniti govor mržnje te pojačali potporu civilnom društvu i koordinaciju s nacionalnim tijelima.

U lipnju 2018. čelnici EU-a su u zaključcima Europskog vijeća pozdravili namjeru Komisije da predstavi zakonodavni prijedlog kako bi se poboljšalo otkrivanje i uklanjanje sadržaja kojim se potiče mržnja i počinjenje terorističkih djela.

Za više informacija

Internetska stranica o stanju Unije 2018.

Komisija poduzima mjere radi uklanjanja terorističkih sadržaja s interneta – pitanja i odgovori

Informativni članak: Europa koja štiti: borba protiv terorističkih sadržaja na internetu

Pravni dokument: Uredba o sprječavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

Informativni članci, pravni dokumenti i drugi korisni dokumenti dostupni su ovdje

Priopćenje za tisak: Europa koja štiti – Komisija jača odgovor EU-a na nezakoniti sadržaj na internetu (ožujak 2018.)

Priopćenje za tisak: Sigurnosna unija – Komisije pojačava napore u borbi protiv nezakonitih sadržaja na internetu (rujan 2017.)

 

 

 

 

IP/18/5561

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar