Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2018: Komise navrhuje nová pravidla k odstranění teroristického obsahu z internetu

Štrasburk 12. září 2018

Evropská komise navrhuje nová pravidla k odstranění teroristického obsahu z internetu.

bannerDne 12. září 2018 předseda Jean-Claude Juncker u příležitosti svého projevu o stavu Unie uvedl: „Evropané po právu očekávají, že je jejich Unie ochrání. Proto dnes Komise navrhuje nová pravidla k odstranění teroristického obsahu z internetu do jedné hodiny – to je kritická doba, kdy takový obsah napáchá největší škody.“

Předseda Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018 oznámil nová pravidla k odstranění teroristického obsahu z internetu do jedné hodiny. Tato nová pravidla byla představena týden před neformálním zasedáním v Salcburku, kde by měli vedoucí představitelé EU diskutovat o bezpečnosti. Každá internetová platforma, která chce nabízet své služby v Evropské unii, bude muset splňovat jasná pravidla, aby se zamezilo zneužití jejích služeb k šíření teroristického obsahu. Budou rovněž zavedeny silné záruky na ochranu svobody projevu na internetu a k zajištění toho, že se pravidla dotknou pouze teroristického obsahu.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl: „Teroristická propaganda nemá v naší společnosti místo – online ani offline. Již jsme učinili značný pokrok v odstraňování teroristického obsahu z internetu díky naší dobrovolné spolupráci v rámci internetového fóra EU. Abychom však zůstali o krok napřed, musíme v celé EU zvýšit tempo i efektivitu. Mnohé z nedávných útoků v EU ukázaly, jak teroristé zneužívají internet k šíření svých zpráv. Dnešním dnem uděláme za tímto zneužíváním internetu tečku.

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King prohlásil: Neprošlo by vám, kdybyste rozdávali letáky podněcující k terorismu v ulicích našich měst. A nesmí to nikomu projít ani na internetu. Díky dobrovolnému úsilí jsme sice při odstraňování teroristického obsahu z internetu dosáhli pokroku, ale to stále nestačí. Musíme zabránit tomu, aby byl vůbec vystaven, a když už se objeví, je třeba ho odstranit tak rychle, jak je to jen možné – dříve než způsobí vážné škody.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: Toto nařízení je reakcí na obavy občanů. Navrhujeme pravidla zaměřená na teroristický obsah, který ohrožuje zejména naši bezpečnost a důvěru v digitální oblast. To, co je protiprávní offline, je protiprávní i online. EU bude nadále pracovat na vytváření bezpečnějšího internetu pro lidi, který je založen na našich hodnotách.“

Teroristický obsah i nadále přežívá a obíhá online, což představuje pro evropskou společnost velmi reálné riziko – jen v lednu 2018 bylo na internetu zveřejněno téměř 700 nových propagandistických materiálů Dá'iš.

Komise již v rámci internetového fóra EU spolupracuje na dobrovolném základě s řadou klíčových zúčastněných stran, včetně online platforem, členských států a Europolu, aby se omezilo šíření teroristického obsahu online. V březnu Komise doporučila obchodním společnostem a členským státům přijmout řadu opatření za účelem dalšího zintenzivnění tohoto úsilí. I když tato práce přinesla pozitivní výsledky, celkový pokrok nebyl uspokojivý.

Nová pravidla navrhovaná Komisí pomohou zajistit, aby byl teroristický obsah z internetu rychle odstraněn. Nová pravidla obsahují tyto hlavní prvky:

  • pravidlo jedné hodiny: teroristický obsah je nejškodlivější v prvních hodinách, kdy se objeví na internetu, a to z důvodu rychlosti, s jakou se šíří. Proto Komise u obsahu, který má být odstraněn na příkaz příslušných vnitrostátních orgánů, navrhuje právně závaznou lhůtu jedné hodiny;
  • jasnou definici teroristického obsahu jako materiálu, který podněcuje k páchání teroristických trestných činů nebo je obhajuje, podporuje činnosti teroristické skupiny nebo poskytuje návod k technikám páchání teroristických trestných činů;
  • povinnost řádné péče pro všechny platformy, aby se zajistilo, že nejsou zneužívány k šíření teroristického obsahu online. Poskytovatelé služeb budou rovněž muset v závislosti na míře rizika, že bude teroristický obsah šířen prostřednictvím jejich platforem, přijmout proaktivní opatření, například používání nových nástrojů, aby lépe ochránili své platformy a své uživatele před zneužitím ze strany teroristů;
  • intenzivnější spolupráci: návrh stanoví rámec pro posílenou spolupráci mezi poskytovateli hostingových služeb, členskými státy a Europolem. Pro usnadnění kroků navazujících na příkazy a žádosti o odstranění budou muset poskytovatelé služeb a členské státy určit kontaktní místa dosažitelná nepřetržitě;
  • silné záruky: poskytovatelé obsahu budou moci využít účinných mechanismů pro vyřizování stížností, které budou muset všichni poskytovatelé služeb zavést. Pokud byl obsah odstraněn neoprávněně, bude ho muset poskytovatel služeb co nejdříve obnovit. Vnitrostátní orgány rovněž poskytnou účinné opravné prostředky a platformy a poskytovatelé obsahu budou mít právo příkaz k odstranění napadnout. U platforem, které využívají automatizované detekční nástroje, by měl být zaveden lidský dohled a ověřování, aby se zabránilo chybnému odstraňování;
  • větší transparentnost a odpovědnost: transparentnost a přehled zaručí roční zprávy o transparentnosti, které budou požadovány od poskytovatelů služeb a členských států a které vysvětlí způsob boje proti teroristickému obsahu, a pravidelné podávání zpráv o přijatých proaktivních opatřeních;
  • silné a odrazující finanční sankce: členské státy budou muset zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení příkazů k odstranění teroristického obsahu online. V případě systematického neodstraňování takového obsahu po vydání příkazů k odstranění by mohly poskytovateli služeb hrozit finanční sankce až do výše 4 % jeho celkového obratu za poslední hospodářský rok.

Souvislosti

Ve svém sdělení ze září 2017 se Evropská komise zavázala, že bude sledovat pokrok v boji proti nezákonnému obsahu na internetu a posoudí, zda je zapotřebí dalších opatření, aby se zajistilo rychlé odhalování a odstraňování nezákonného obsahu na internetu, včetně možných legislativních opatření na doplnění stávajícího regulačního rámce.

V návaznosti na to Komise v březnu 2018 doporučila obchodním společnostem a členským státům přijmout soubor operativních opatření za účelem dalšího zintenzivnění tohoto úsilí. Doporučení se týkala všech forem nezákonného obsahu, přičemž zvláštní důraz byl kladen na teroristickou propagandu.

Pro účely boje proti jiným formám nedovoleného obsahu, jako jsou nezákonné nenávistné projevy na internetu, podepsaly hlavní společnosti v oblasti IT (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) kodex chování. Společnosti se zavázaly, že v případě potřeby rychle posoudí a odstraní nezákonný xenofobní a rasistický obsah (většina v rámci 24 hodin), pomohou uživatelům oznamovat nezákonné nenávistné projevy a zlepší podporu občanské společnosti a koordinaci s vnitrostátními orgány.

V červnu 2018 vedoucí představitelé EU uvítali v závěrech Evropské rady záměr Komise předložit legislativní návrh v zájmu zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, jenž podněcuje k nenávisti a k páchání teroristických činů.

Další informace

Internetová stránka o stavu Unie v roce 2018

Komise podniká kroky k odstranění teroristického obsahu z internetu – otázky a odpovědi

Informační přehled: Evropa, která chrání: Boj proti teroristickému obsahu na internetu

Právní dokument: Nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online

Přehledy, právní dokumenty a další užitečné dokumenty jsou k dispozici zde

Tisková zpráva: Evropa, která chrání – Komise stupňuje reakci EU na nezákonný obsah na internetu (březen 2018)

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise zvyšuje úsilí v boji proti nezákonnému obsahu na internetu (září 2017)

 

 

 

 

IP/18/5561

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar