Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза през 2018: Комисията предлага нови правила за премахване на терористично съдържание от интернет

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Европейската комисия предлага нови правила за премахване на терористично съдържание от интернет.

банерНа 12 септември 2018 г. по повод на своята реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците с основание очакват Съюзът да осигури тяхната безопасност. Ето защо Комисията предлага днес нови правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час — критичният период, през който се нанасят най-големите щети.“

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер обяви новите правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час. Новите правила се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург, на която се очаква лидерите на ЕС да обсъдят сигурността. Всички интернет платформи, които желаят да предлагат услугите си в Европейския съюз, ще трябва да се съобразяват с ясни правила за предотвратяване на злоупотреби с техните услуги с цел разпространение на терористично съдържание. Освен това ще бъдат въведени надеждни предпазни механизми за закрила на свободата на словото в интернет, с които ще се гарантира, че се премахва единствено терористично съдържание.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Терористичната пропаганда няма място в нашите общества нито в мрежата, нито извън нея. Вече постигнахме важен напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволното сътрудничество в рамките на интернет форума на ЕС. Трябва обаче да сме още по-бързи и ефективни, за да запазим преднината си навсякъде в ЕС. Много от неотдавнашните нападения в ЕС показаха как терористите злоупотребяват с интернет, за да разпространяват своите послания. Днес ние казваме „Стига!“ на тези злоупотреби с интернет.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, подчерта: „На никого не би се разминало безнаказано раздаването на брошури, които подбуждат към тероризъм, по улиците на нашите градове. Това не трябва да бъде възможно и по интернет. Макар че отбелязахме напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволни усилия, този напредък не е достатъчен. Трябва да възпрепятстваме самото му качване, а когато все пак такова съдържание се появи, да гарантираме, че то се премахва възможно най-бързо — преди да е нанесло тежки щети.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви: „Настоящият регламент отговаря на тревогите на гражданите. Предлагаме специални правила за терористичното съдържание, което е особено вредно за нашата сигурност и за доверието в цифровите технологии. Това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. ЕС продължава да работи за изграждането на по-безопасна, ориентирана към хората интернет среда, основана на нашите ценности.“

Терористично съдържание продължава да се намира и да се разпространява онлайн, което представлява значителен риск за европейското общество. Само през януари 2018 г. в мрежата са били разпространени близо 700 нови пропагандни материала на Даеш.

Комисията вече работи на доброволни начала с редица ключови заинтересовани страни, включително онлайн платформи, държави членки и Европол, в рамките на интернет форума на ЕС с цел ограничаване на наличието на терористично съдържание онлайн. През март 2018 г. Комисията препоръча редица действия, които да бъдат предприети от дружествата и държавите членки за допълнително ускоряване на тази работа. Макар че тези усилия дадоха положителни резултати, цялостният напредък все още не е достатъчен.

Новите правила, предложени от Комисията, ще помогнат да се гарантира бързото премахване на терористично съдържание онлайн. Основните елементи на новите правила са:

  • едночасовото правило: терористичното съдържание е най-вредно в първите часове след появяването си онлайн поради бързината, с която се разпространява. Ето защо Комисията предлага правно обвързващ едночасов срок за премахване на съдържанието, след като националните компетентни органи издадат заповед за премахване;
  • ясно определение за терористичното съдържание като материал, който подбужда към или пропагандира извършването на терористични престъпления, популяризира дейностите на терористична група или предоставя инструкции относно техниките за извършване на терористични престъпления;
  • въвеждане на задължение за всички платформи да гарантират, че не се извършват злоупотреби с тях с цел разпространение на терористично съдържание онлайн. В зависимост от риска от разпространение на терористично съдържание чрез техните платформи от доставчиците на услуги ще се изисква да предприемат проактивни мерки — като използването на нови инструменти — за по-добра защита на своите платформи и техните ползватели от терористични злоупотреби;
  • засилено сътрудничество: с предложението се установява рамка за засилено сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, държавите членки и Европол. От доставчиците на услуги и държавите членки ще се изисква да определят звена за контакт, които да са на разположение денонощно, за да улесняват проследяването на заповедите за премахване и сигналите за незаконно съдържание в интернет.
  • надеждни предпазни механизми: доставчиците на съдържание ще могат да разчитат на ефективни механизми за подаване на жалби, които всички доставчици на услуги ще трябва да въведат. Когато дадено съдържание е било премахнато неоснователно, доставчикът на услугата ще трябва да го възстанови възможно най-бързо. Освен това националните органи ще предоставят ефективни средства за правна защита, като платформите и доставчиците на съдържание ще имат правото да оспорват заповедите за премахване. За платформите, които използват автоматизирани инструменти за откриване на терористично съдържание, следва да има надзор и проверка от човек, за да се предотвратяват премахванията по погрешка;
  • повишаване на прозрачността и отчетността: прозрачността и надзорът ще бъдат гарантирани с годишни доклади за прозрачността, които доставчиците на услуги и държавите членки ще трябва да представят, за да покажат как се справят с терористичното съдържание, както и с редовно докладване за проактивните мерки;
  • строги и възпиращи финансови санкции: държавите членки ще трябва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазването на заповеди за премахване на терористично съдържание онлайн. В случай на системни пропуски в премахването на такова съдържание вследствие на заповед за премахване, на доставчика на услуги може да бъде наложена финансова санкция в размер до 4 % от неговия общ оборот за последната финансова година;

Контекст

В своето съобщение от септември 2017 г. Европейската комисия се ангажира да следи напредъка в борбата с незаконното съдържание онлайн и да прецени дали са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира бързото откриване и премахване на незаконно съдържание онлайн, включително евентуални законодателни мерки за допълване на съществуващата нормативна уредба.

В резултат на това през март 2018 г. Комисията препоръча набор от оперативни мерки, които да бъдат предприети от дружествата и държавите членки за допълнително ускоряване на работата. Препоръките са насочени към всички форми на незаконно съдържание със специален акцент върху терористичната пропаганда.

За да се борят с други форми на незаконно съдържание, като например незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, основните ИТ дружества (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Google+, Snapchat, Instagram и Dailymotion) подписаха Кодекса за поведение. Дружествата поеха задължението да оценяват и, ако е необходимо, да премахват бързо незаконното ксенофобско и расистко съдържание (по-голямата част в рамките на 24 часа), да оказват помощ на потребителите да сигнализират за незаконни изказвания, подбуждащи към омраза, и да подобрят подкрепата си за гражданското общество и координацията с националните органи.

През юни 2018 г. лидерите на ЕС приветстваха в заключенията на Европейския съвет намерението на Комисията да представи законодателно предложение за подобряване на откриването и премахването на съдържание, което подбужда към омраза и към извършване на терористични актове.

За повече информация

Уебстраница, посветена на Речта за състоянието на Съюза (2018 г.)

Комисията предприема действия за премахването на терористично съдържание от интернет — въпроси и отговори

Информационен документ: Европа, която закриля: борба с терористичното съдържание онлайн

Правен документ: Регламент за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

Информационни, правни и други полезни документи са достъпни тук

Съобщение за медиите: Европа, която защитава: Комисията засилва енергичния отпор на ЕС срещу незаконното онлайн съдържание (март 2018 г.)

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията увеличава усилията си за борба с незаконното съдържание онлайн (септември 2017 г.)

 

 

 

 

IP/18/5561

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar