Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s medborgarinitiativ: Kommissionen registrerar initiativ om stopp för djur i bur

Bryssel den 5 september 2018

EU-kommissionen beslutade i dag att registrera medborgarinitiativet ”End the Cage Age”.

Initiativets mål är att sätta stopp för ”den ovärdiga behandlingen av lantbruksdjur” som hålls i burar.Organisatörerna uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning som förbjuder användning av burar för värphöns, kaniner, unghöns, slaktkycklingföräldrar, avelshöns, vaktlar, ankor och gäss, grisningsboxar för suggor samt suggboxar och individuella kalvboxar när detta inte redan är förbjudet.

Beslutet att registrera initiativet innebär bara att de rättsliga kraven är uppfyllda. Kommissionen har ännu inte granskat innehållet i sak.

Initiativet registreras formellt den 11 september 2018. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder ska kommissionen inom tre månader besluta om man ska gå vidare med initiativet eller inte och motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får heller inte vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

End the cage Age – hela initiativförslaget (informationen läggs ut den 11 september)

Andra medborgarinitiativ som du kan skriva på

EU:s medborgarinitiativ – webbplats

Förordningen om medborgarinitiativet

Forum för EU:s medborgarinitiativ

 

 

IP/18/5521

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar