Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska državljanska pobuda: Komisija potrdila prijavo pobude „Končajmo dobo kletk“

Bruselj, 5. septembra 2018

Kolegij komisarjev se je danes odločil potrditi prijavo evropske državljanske pobude z naslovom Končajmo dobo kletk ( End the Cage Age).

Navedeni cilji predlagane državljanske pobude so odpraviti „nehumano ravnanje z rejnimi živalmi“, zaprtimi v kletkah.Organizatorji Komisijo pozivajo, naj predlaga zakonodajo, ki bo prepovedovala kletke za kokoši nesnice, kunce, mlade kokoši, plemenske brojlerje, plemenske kokoši, prepelice, race in gosi, prasitvene bokse za svinje, bokse za svinje in individualne bokse za teleta, kjer še niso prepovedani.

Odločitev Komisije, da potrdi prijavo pobude, se nanaša le na pravno dopustnost predloga. Komisija v tej fazi vsebine ni analizirala.

Prijava te pobude bo potrjena 11. septembra 2018, ko bodo organizatorji lahko začeli enoletni postopek zbiranja podpisov v podporo pobudi. Če bo pobuda v enem letu zbrala milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, se bo Komisija morala na pobudo odzvati v treh mesecih. Komisija se lahko odloči, ali bo zahtevo upoštevala ali ne, v obeh primerih pa bo morala svojo odločitev obrazložiti.

Ozadje

Evropske državljanske pobude so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo. Na podlagi določb Pogodbe se je aprila 2012 začela uporabljati uredba o evropski državljanski pobudi, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije.

Če formalno prijavljeno evropsko državljansko pobudo podpre skupaj vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na svojih področjih pristojnosti.

V skladu z uredbo o evropski državljanski pobudi so pogoji za dopustnost naslednji: predlagani ukrep ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov, predlagana pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije.

Več informacij

Celotno besedilo predlagane evropske državljanske pobude „Končajmo dobo kletk“ (delujoče od 11. septembra)

Druge evropske državljanske pobude, za katere se trenutno zbirajo podpisi

Spletišče evropske državljanske pobude

Uredba o evropski državljanski pobudi

Forum evropske državljanske pobude

 

 

IP/18/5521

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar