Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia înregistrează inițiativa intitulată „End the Cage Age”

Bruxelles, 5 septembrie 2018

Astăzi, colegiul comisarilor a hotărât să înregistreze inițiativa cetățenească europeană intitulată „End the Cage Age”.

Obiectivele declarate ale propunerii de inițiativă cetățenească vizează încetarea „tratamentului inuman aplicat animalelor de fermă” ținute în cuști.Organizatorii solicită Comisiei să propună legi prin care să interzică utilizarea de: cuști pentru găini ouătoare, iepuri, puicuțe, pui de carne pentru reproducere, găini ouătoare pentru reproducere, prepelițe, rațe și gâște; boxe de fătare pentru scroafe; boxe pentru scroafe și boxe individuale pentru viței, dacă acestea nu sunt deja interzise.

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă.

Înregistrarea inițiativei va avea loc la 11 septembrie 2018 și este punctul de plecare al unui proces cu durata de un an, în care organizatorii vor strânge semnături în sprijinul inițiativei propuse. Dacă, după un an, inițiativa va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat.

Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă posibilitatea unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind inițiativa cetățenească, sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Pentru informații suplimentare

Textul integral al propunerii de inițiativă cetățenească europeană intitulată „End the Cage Age” (acesta poate fi accesat începând cu 11 septembrie)

Alte inițiative cetățenești europene pentru care în prezent se strâng semnături

Site-ul web al inițiativei cetățenești europene

Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană

Forumul inițiativei cetățenești europene

 

 

IP/18/5521

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar