Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief “haal de dieren uit hun kooi”

Brussel, 5 september 2018

Het college van commissarissen heeft vandaag groen licht gegeven voor de registratie van het Europees burgerinitiatief „haal de dieren uit hun kooi”.

De doelstelling van het voorgestelde burgerinitiatief is een einde te maken aan de “onmenselijke behandeling van boerderijdieren die in kooien worden gehouden”.De organisatoren vragen de Commissie om wetgeving voor te stellen die het gebruik verbiedt van: kooien voor legkippen, konijnen, jonge hennen, ouderdieren van kuikens, kwartels, eenden en ganzen; kraamkisten voor zeugen; zeug- en individuele kalverboxen — voor zover die nog niet verboden zijn.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

De registratie van dit initiatief vindt plaats op 11 september 2018. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in de praktijk omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument mee de Europese agenda bepalen.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief betrekking moet hebben op thema's waarvoor de Commissie bevoegd is om wetgevingsvoorstellen in te dienen, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet duidelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief „haal de dieren uit hun kooi” (beschikbaar vanaf 11 september)

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website van het Europese burgerinitiatief

Verordening over het Europese burgerinitiatief

Forum voor het Europees burgerinitiatief

 

 

IP/18/5521

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar