Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu “Krātiņu laikmeta beigas”

Briselē, 2018. gada 5. septembrī

Komisāru kolēģija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kuras nosaukums ir “Krātiņu laikmeta beigas”.

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas noteiktie mērķi ir apturēt necilvēcīgu apiešanos ar lauksaimniecības dzīvniekiem, kas tiek turēti sprostos.Tās organizētāji lūdz, lai Komisija ierosina tiesību aktus, kas aizliedz izmantot: dējējvistām, trušiem, jaunvistām, vaislas broileriem, vaislas dējējputniem, paipalām, pīlēm un zosīm — būrus; sivēnmātēm — atnešanās sprostus; sivēnmātēm un teļiem — individuālos aizgaldus (gadījumos, kad tie nav jau aizliegti).

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc būtības.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 11. septembrī, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies pēc pieprasījuma vai nē, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildu informācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “End the cage age” teksts (pieejams, sākot no 11. septembra)

Citas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik notiek parakstu vākšana

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

 

 

IP/18/5521

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar