Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos piliečių iniciatyva. Komisija registruoja iniciatyvą „Baikime narvų amžių“.

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 5 d.

Šiandien Komisijos narių kolegija nusprendė užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą pavadinimu „Baikime narvų amžių“.

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslas – nutraukti „nehumanišką elgesį su ūkiniais gyvūnais“, laikomais narvuose.Organizatoriai prašo Komisijos pasiūlyti teisės aktų, kuriais būtų uždrausta naudoti: narvus vištoms dedeklėms, triušiams, vištaitėms, veisliniams broileriams, veislinėms dedeklėms, putpelėms, antims ir žąsims laikyti; paršiavimuisi skirtas dėžes paršavedėms; gardus paršavedėms ir atskirus gardus veršeliams, kur jie dar neuždrausti.

Komisijos sprendimas užregistruoti iniciatyvą susijęs tik su teisiniu pasiūlymo priimtinumu. Kol kas Komisija jos turinio neišanalizavo.

Iniciatyva bus užregistruota 2018 m. rugsėjo 11 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus surinktas vienas milijonas pritarimo pareiškimų, Komisija turės sureaguoti per tris mėnesius. Komisija gali nuspręsti imtis tolesnių veiksmų arba jų nesiimti ir abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui.

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių, kurie yra bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių, gali prašyti Europos Komisijos pateikti teisės aktų pasiūlymų tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Reglamente dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytos tokios priimtinumo sąlygos: pasiūlyta piliečių iniciatyva nėra akivaizdžiai nepatekanti į Komisijos įgaliojimų pateikti teisės akto pasiūlymą sritį; ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti; ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta ir ji akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms.

Daugiau informacijos

Visas pasiūlytos Europos piliečių iniciatyvos „Baikime narvų amžių“ tekstas (aktyvus nuo rugsėjo 11 d.)

Kitos Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos

Europos piliečių iniciatyvos forumas

 

 

IP/18/5521

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar