Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Euroopan komissio rekisteröi tuotantoeläinten häkkikasvatusta vastustavan kansalaisaloitteen

Bryssel 5. syyskuuta 2018

Euroopan komissio on tänään päättänyt rekisteröidä End the Cage Age -kansalaisaloitteen, jolla pyritään kieltämään eläinten häkkikasvatus maatiloilla.

Kansalaisaloitteen järjestäjien mukaan tavoitteena on lopettaa häkeissä pidettyjen ”tuotantoeläinten epäinhimillinen kohtelu”. Aloitteessa komissiota pyydetään esittämään lainsäädäntöä, jossa kielletään seuraavat kasvatuskäytännöt: häkkien käyttö munintakanojen, nuorikkokanojen, siitosbroilereiden, siitoskanojen, viiriäisten, ankkojen, hanhien ja kaniinien kasvatuksessa, porsitushäkkien käyttö emakkojen kasvatuksessa sekä emakkokarsinoiden ja vasikoiden yksittäiskarsinoiden käyttö, joka on jo nyt osittain kielletty.

Komission tekemällä kansalaisaloitteen rekisteröintipäätöksellä vahvistetaan vain se, että aloite-ehdotus on oikeudellisesti hyväksyttävä. Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut ehdotuksen sisältöä.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 11. syyskuuta 2018, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. Jos aloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava aloitteeseen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet tehdä tällä välineellä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista.

Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään tekemään säädösehdotus jollakin sellaisista aloista, joilla sillä on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä. Kun kansalaisaloite on virallisesti rekisteröity, sille on vielä kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU:n jäsenmaita, jotta se pääsee komission käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää kansalaisaloiteasetuksessa säädetyt ehdot: aloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoja

End the Cage Age -kansalaisaloitteen koko teksti (11.9.2018 alkaen)

Muut eurooppalaiset kansalaisaloitteet, joille kerätään allekirjoituksia

Euroopan komission kansalaisaloitesivusto

Asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

EU:n kansalaisaloitefoorumi

 

 

IP/18/5521

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar