Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreerib algatuse „Lõpp puurielule“

Brüssel, 5. september 2018

Volinike kolleegium otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puurielule“.

Kavandatud kodanikualgatuse eesmärk on lõpetada puuris peetavate „põllumajandusloomade ebainimlik kohtlemine“. Korraldajad palusid komisjonil teha seadusandlik ettepanek, millega keelataks kasutada: munakanade, küülikute, noorkanade, aretusbroilerite, aretusmunakanade, vuttide, partide ja hanede puure; emiste poegimislatreid; emiste individuaalsulge ja vasikate üksikaedikuid (riikides, kus need ei ole veel keelatud).

Komisjoni otsus algatus registreerida puudutab üksnes ettepaneku õiguslikku vastuvõetavust. Komisjon ei ole selles etapis algatuse sisu analüüsinud.

Algatus registreeritakse 11. septembril 2018. Algatuse korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatus peaks aasta jooksul koguma miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama oma edasise tegevuse üle kolme kuu jooksul. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse tegemise võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillist kohaldatava kodanikualgatuse määrusega, millega rakendatakse aluslepingu sätteid, said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusvaldkonda.

Vastuvõetavuse tingimused on ette nähtud Euroopa kodanikualgatuse määruses. Nende kohaselt peab olema täidetud järgmine: kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama õigusakti ettepaneku; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puurielule“ terviktekst (link toimib 11. septembrist)

Muud Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Euroopa kodanikualgatuse määrus

Euroopa kodanikualgatuse foorum

 

 

IP/18/5521

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar