Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen nästa vecka

Bryssel den 7 september 2018

Onsdagen den 12 september kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att hålla sitt fjärde tal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet i Strasbourg.

banner

 

Årets tal hålls inför valet till Europaparlamentet 2019 och i samband med den pågående debatten om EU:s framtid med 27 medlemsländer. I förra årets tal beskrev ordförande Jean-Claude Juncker sin vision om hur EU skulle kunna utvecklas fram till 2025 och lade fram en färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Talet åtföljdes av konkreta initiativ om handel, granskning av investeringar, cybersäkerhet, industri och data. Därefter träffades EU-ländernas ledare i Estlands huvudstad Tallinn och enades om en ledaragenda – en lista med de mest brådskande frågorna och utmaningarna som måste lösas inför valet till Europaparlamentet i maj 2019. Vid ett toppmöte i den rumänska staden Sibiu den 9 maj 2019 förväntas EU-ländernas ledare att nå kulmen på här processen med ett förnyat åtagande om att uppnå resultat i de frågor som betyder mest för människor.

Även i år kommer talet att åtföljas av nya förslag – ett direkt steg från ord till handling. Ordföranden kommer senast vid toppmötet i Sibiu att lägga fram förslag som kan ge positiva resultat för medborgarna och bana väg för en bred debatt inför valet till Europaparlamentet.

Bakgrund

Talet om tillståndet i unionen inleder en dialog med Europaparlamentet och rådet inför utarbetandet av kommissionens årliga arbetsprogram. Talet om tillståndet i unionen har sin grund i Lissabonfördraget och i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen från 2010. Enligt ramavtalet ska ordföranden och förste vice ordföranden även sända en avsiktsförklaring till Europaparlamentets talman och till rådets ordförandeskap och i denna redogöra för de åtgärder som kommissionen tänker vidta i form av lagstiftning och andra initiativ. Talet följs av en debatt i Europaparlamentet. Det första talet om tillståndet i unionen hölls 2010 efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft.

Ordförande Jean-Claude Junckers förberedelser inför talet om tillståndet i unionen inleds i juli. Synpunkter samlas in från hela kommissionen – kommissionsledamöterna, kabinetten, generaldirektörerna och EU-ambassadörerna. Jean-Claude Juncker håller sedan ett tvådagarsseminarium med kommissionärskollegiet i slutet av augusti för att diskutera utmaningar och prioriteringar för det kommande året. Vid utarbetandet av talet rådgör ordföranden också i stor utsträckning med parter utanför institutionen, för samtal med ledare i och utanför Europa, talmanskonferensen, de politiska grupperna i Europaparlamentet, ambassadörerna vid EU:s delegationer, ständiga representanterna och ledande europeiska tankesmedjor.

Läs mer

Jean-Claude Junckers tidigare tal om tillståndet i unionen

 

IP/18/5502

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar