Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Orędzie o stanie Unii: w przyszłym tygodniu przewodniczący Juncker wygłosi swoje coroczne przemówienie

Bruksela, 7 września 2018 r.

W środę 12 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi swoje czwarte orędzie o stanie Unii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

banner

 

Kontekstem tegorocznego orędzia są wybory europejskie w 2019 r. oraz trwająca debata o przyszłości Unii Europejskiej liczącej 27 członków. W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję ewolucji Unii Europejskiej do 2025 r. i zaprezentował plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Do przemówienia dołączono konkretne inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu i danych. Na tej podstawie przywódcy krajowi uzgodnili w Tallinie, w Estonii, Agendę przywódców – listę najbardziej naglących kwestii i wyzwań wymagających rozwiązania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Na dzień 9 maja 2019 r., podczas szczytu w Sybinie, w Rumunii, planowany jest moment kulminacyjny tego procesu, kiedy to przywódcy państw członkowskich odnowią swoje zobowiązania na rzecz UE w kwestiach, które są naprawdę ważne dla obywateli.

W tegorocznym przemówieniu również zapowiedziane zostaną nowe wnioski legislacyjne, przekładające słowa na konkretne działania. Przewodniczący przedstawi inicjatywy, które mogą przynieść korzyści obywatelom jeszcze przed szczytem w Sybinie, i które utorują drogę dla szeroko zakrojonej debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Kontekst

Orędzie o stanie Unii stanowi początek dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą w celu przygotowania rocznego programu prac Komisji. Orędzie o stanie Unii, osadzone w traktacie lizbońskim, jest przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, zgodnie z którym przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji przesyłają list intencyjny przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady, w którym szczegółowo przedstawiają działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć. Po orędziu o stanie Unii następuje debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze orędzie zostało wygłoszone w 2010 r. po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

Przygotowania do przemówienia przewodniczącego Junckera rozpoczynają się w lipcu. Gromadzone są dane z całej Komisji – od komisarzy, gabinetów, dyrekcji generalnych i ambasadorów UE. Następnie pod koniec sierpnia przewodniczący Juncker wraz z kolegium komisarzy bierze udział w dwudniowym seminarium, gdzie omawiają oni wyzwania i priorytety na nadchodzący rok. Podczas przygotowywania przemówienia przewodniczący Juncker prowadzi szeroko zakrojone konsultacje również poza Komisją, rozmawiając z przywódcami z całej Europy i spoza jej granic, z Konferencją Przewodniczących i grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim, jak również z ambasadorami i stałymi przedstawicielami UE oraz głównymi europejskimi ośrodkami analitycznymi.

Dalsze informacje:

Poprzednie orędzia o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Junckera

 

IP/18/5502

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar