Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā: Komisijas priekšsēdētājs Junkers nākamnedēļ uzstāsies ar savu 2018. gada runu

Briselē, 2018. gada 7. septembrī

Trešdien, 12. septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers Eiropas Parlamentā Strasbūrā uzstāsies ar savu ceturto runu par stāvokli Savienībā.

banner

 

Šā gada runa ir 2019. gada Eiropas vēlēšanu priekšvēstnesis un tiks teikta saistībā ar notiekošo diskusiju par Eiropas Savienības nākotni 27 valstu sastāvā. Pagājušā gada runā Komisijas priekšsēdētājs Junkers izklāstīja savu redzējumu par to, kā Eiropas Savienība varētu attīstīties pēc 2025. gada, un nāca klajā ar Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedi. Runu papildināja konkrētas iniciatīvas tirdzniecības, ieguldījumu izvērtēšanas, kiberdrošības, rūpniecības un datu jomās. Pamatojoties uz šo, valstu vadītāji tikās Tallinā, Igaunijā, un vienojās par Vadītāju programmu – sarakstu ar vissteidzamākajiem jautājumiem un problēmām, kam jārod risinājumi līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā. 2019. gada 9. maijā samitā Sibiu, Rumānijā, paredzēts, ka valstu vadītāji atzīmēs šā procesa kulmināciju ar atjaunotu apņemšanos panākt tādu ES, kas risina cilvēkiem patiešām svarīgus jautājumus.

Šā gada runu atkal papildinās jauni priekšlikumi, vārdus nekavējoties pārvēršot darbos. Komisijas priekšsēdētājs izvirzīs priekšlikumus, kas līdz Sibiu samita brīdim var dot iedzīvotājiem pozitīvus rezultātus, un nodrošinās iespējas plašai diskusijai, gatavojoties Eiropas vēlēšanām.

Konteksts

Ar runu par stāvokli Savienībā tiek uzsākts dialogs ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai sagatavotu Komisijas gada darba programmu. Runa par stāvokli Savienībā, kas sakņojas Lisabonas līgumā, ir noteikta 2010. gada Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām, kurš paredz to, ka priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un Padomes prezidentūrai nosūta nodomu vēstuli, kurā sīki izklāstītas Eiropas Komisijas darbības, ko tā ar tiesību aktu un citu iniciatīvu starpniecību ir iecerējusi veikt. Runai par stāvokli Savienībā seko plenārsēdes debates ar Eiropas Parlamenta deputātiem. Pirmā runa par stāvokli Savienībā tika teikta 2010. gadā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Komisijas priekšsēdētāja Junkera sagatavošanās runai par stāvokli Savienībā sākas jūlijā. Tiek apkopots ieguldījums no visas Komisijas – komisāriem, komisāru kabinetiem, ģenerāldirektoriem un ES vēstniekiem. Priekšsēdētājs Ž. K. Junkers pēc tam augusta beigās rīko divu dienu semināru ar Komisāru kolēģiju, lai apspriestu problēmas un prioritātes nākamajam gadam. Gatavojot runas uzmetumu, Komisijas priekšsēdētājs Junkers arī padziļināti konsultējas ārpus Komisijas, apspriežoties ar vadītājiem visā Eiropā un ārpus tās, ar Priekšsēdētāju konferenci un politiskajām grupām Eiropas Parlamentā, kā arī ar vēstniekiem ES un pastāvīgajiem pārstāvjiem un vadošajām Eiropas domnīcām.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšsēdētāja Junkera iepriekšējās runas par stāvokli Savienībā

 

IP/18/5502

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar