Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Unió helyzete: Juncker elnök a jövő héten mondja el 2018. évi beszédét

Brüsszel, 2018. szeptember 7.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szeptember 12-én, szerdán Strasbourgban, az Európai Parlamentben negyedik alkalommal mond beszédet az Unió helyzetéről.

banner

 

Az idei beszédre a 2019. évi parlamenti választásokat megelőzően és a 27 tagú Európai Unió jövőjéről zajló vita jegyében kerül sor. Tavalyi beszédében Juncker elnök felvázolta elképzeléseit arról, hogyan alakulhat az Európai Unió 2025-ig, és előterjesztette az „Ütemterv egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására” című dokumentumot. A beszédet konkrét kereskedelmi, befektetésátvilágítási, kiberbiztonsági, ipari és adatvédelmi kezdeményezések kísérték. Ezután a tagállami vezetők az észtországi Tallinnban találkoztak, és megállapodtak egy úgynevezett vezetői ütemtervről – azon legsürgetőbb kérdések és kihívások listájáról, amelyekre még a 2019. májusi európai parlamenti választások előtt megoldást kell találni. E folyamat csúcspontját képviseli majd az a 2019. május 9-én a romániai Nagyszebenben tartandó csúcstalálkozó, amelyen a tagállami vezetők várhatóan ismételten kötelezettséget vállalnak egy olyan EU kiépítésére, amely az emberek számára igazán fontos kérdésekre keres megoldást.

Az idei beszédhez szintén társulnak olyan új javaslatok, amelyek azonnal tettekre váltják az elhangzott szavakat. Az elnök a nagyszebeni csúcstalálkozóig további javaslatokat fog előterjeszteni, amelyek kedvező eredményeket tudnak felmutatni a polgárok számára, és széles körű vitát készíthetnek elő az európai választásokat megelőzően.

Háttér-információk

Az Unió helyzetéről szóló beszéd annak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatandó párbeszédnek a kezdetét jelenti, amelynek célja a Bizottság éves munkaprogramjának előkészítése. Az Unió helyzetéről szóló, a Lisszaboni Szerződéssel intézményesült beszédről az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi keretmegállapodás rendelkezik, amely előírja, hogy az elnök és az első alelnök szándéknyilatkozatban fordul az Európai Parlament elnökéhez és a Tanács elnökségéhez, részletesen kifejtve, milyen jogalkotási és egyéb intézkedéseket kíván az Európai Bizottság meghozni. Az Unió helyzetéről szóló beszédet az európai parlamenti képviselőkkel folytatott plenáris vita követi. Az Unió helyzetéről szóló beszédre első alkalommal 2010-ben, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően került sor.

Az Unió helyzetéről szóló beszéd előkészítését Juncker elnök júliusban kezdi meg. Ennek során összegyűjtik a Bizottság különböző munkatársainak – a biztosoknak, a kabinettagoknak, a főigazgatóknak és az uniós nagyköveteknek – az észrevételeit. Ezután Juncker elnök augusztus végén kétnapos szemináriumot tart a biztosi testület részvételével, amelyen megvitatják a következő év kihívásait és prioritásait. A beszéd megfogalmazása során Juncker elnök az intézményen kívül is széles körű konzultációt folytat: egyeztet számos európai és Európán kívüli vezetővel, az Elnökök Értekezletének tagjaival és az Európai Parlament politikai csoportjaival, az EU mellé rendelt nagykövetekkel és állandó képviselőkkel, valamint a vezető európai szellemi műhelyek képviselőivel.

További információk

Juncker elnök korábbi beszédei az Unió helyzetéről

 

IP/18/5502

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar