Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila vuonna 2018: puheenjohtaja Juncker puhuu aiheesta ensi viikolla

Bryssel 7. syyskuuta 2018

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää neljännen unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 12. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.

banner

 

Tämän vuoden puhe edeltää vuoden 2019 EU-vaaleja ja osuu ajankohtaan, jolloin käydään keskustelua 27 jäsenvaltiota käsittävän Euroopan unionin tulevaisuudesta. Viime vuoden puheessaan puheenjohtaja Juncker toi esiin näkemyksensä siitä, kuinka Euroopan unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä. Hän esitteli myös etenemissuunnitelman kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia. Puheen yhteydessä esiteltiin konkreettisia aloitteita, jotka liittyivät kauppapolitiikkaan, ulkomaisten investointien seurantaan, kyberturvallisuuteen, teollisuuteen ja tietosuojaan. Tältä pohjalta jäsenvaltioiden johtajat tapasivat Tallinnassa Virossa ja sopivat ns. EU-johtajien asialistasta. Se sisältää kaikkein polttavimmat kysymykset ja haasteet, joihin olisi löydettävä ratkaisu ennen toukokuussa 2019 pidettäviä EU-vaaleja. EU-johtajien odotetaan sinetöivän tämän prosessin Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta 2019 järjestettävässä huippukokouksessa. Heidän on tarkoitus vahvistaa sitoutumisensa EU:hun, joka keskittyy toiminnassaan kansalaisia tosiasiallisesti koskettaviin asioihin.

Myös tämänvuotisen puheen yhteydessä esitetään uusia ehdotuksia, ja tarkoituksena on ryhtyä saman tien sanoista tekoihin. Puheenjohtaja esittää ehdotuksia, joilla voidaan saada aikaan myönteisiä tuloksia kansalaisten hyväksi Sibiun huippukokoukseen mennessä. Samalla luodaan edellytyksiä EU-vaaleja edeltävälle laajalle keskustelulle.

Tausta

Unionin tilaa koskevasta puheesta alkaa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävä vuoropuhelu komission seuraavan vuoden työohjelman valmistelemiseksi. Unionin tilaa käsittelevä puhe nojaa Lissabonin sopimukseen, ja siitä määrätään Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista vuonna 2010 tehdyssä puitesopimuksessa. Puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan on puitesopimuksen mukaan selostettava Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajavaltiolle osoittamassaan kirjeessä yksityiskohtaisesti toimet, jotka Euroopan komissio aikoo toteuttaa lainsäädännön ja muiden aloitteiden avulla. Puhetta seuraa täysistuntokeskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Ensimmäinen unionin tilaa käsittelevä puhe pidettiin vuonna 2010 Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa käsittelevää puhetta aletaan valmistella heinäkuussa. Aineistoa puheeseen kerätään eri puolilta komissiota: komissaareilta, kabineteista, pääjohtajilta ja EU:n edustustoista. Tämän jälkeen puheenjohtaja Juncker järjestää elokuun lopussa kahden päivän seminaarin komission jäsenten kanssa keskustellaakseen seuraavan vuoden haasteista ja painopisteistä. Valmistellessaan puhettaan puheenjohtaja Juncker keskustelee laajasti myös komission ulkopuolisten tahojen kanssa. Hän kuulee johtajia Euroopasta ja sen ulkopuolelta, Euroopan parlamentin puheenjohtajakokousta ja poliittisia ryhmiä, EU-suurlähettiläitä ja pysyviä edustajia sekä Euroopan johtavia ajatushautomoita.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Junckerin edellinen unionin tilaa käsittelevä puhe

 

IP/18/5502

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar