Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord: president Juncker peab järgmisel nädalal oma 2018. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

Brüssel, 7. september 2018

Kolmapäeval, 12. septembril 2018 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Strasbourgis oma neljanda kõne olukorrast Euroopa Liidus.

banner

 

Selle aasta kõne toimub 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel ja ajal, mil on käimas arutelu 27 liikmesriigist koosneva Euroopa Liidu tuleviku üle. Möödunud aasta kõnes kirjeldas president Juncker oma nägemust sellest, kuidas Euroopa Liit võiks areneda 2025. aastani, ning esitas tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks. Kõnega kaasnesid konkreetsed algatused kaubanduse, investeeringute eelkontrolli, küberturvalisuse, tööstuse ja andmete vallas. Seejärel kohtusid liikmesriikide juhid Tallinnas ja leppisid kõnele tuginedes kokku juhtide tegevuskavas, mis sisaldab loetelu kõige pakilisematest probleemidest ja väljakutsetest, millele tuleks leida lahendused enne 2019. aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. 9. mail 2019 Sibius (Rumeenia) toimuval tippkohtumisel peaksid riigijuhid selle protsessi haripunktina taas kinnitama oma tahet kujundada EL, mis tegeleb inimeste jaoks tõeliselt oluliste küsimustega.

Ka selle aasta kõnele on lisatud uued ettepanekud, millega liigutakse viivitamata sõnadelt tegudele. President esitab ettepanekud, mis mõjutavad kodanike elu positiivselt juba Sibiu tippkohtumise ajaks, ja loob soodsa põhja laiaulatuslikeks aruteludeks Euroopa valimiste eel.

Taustteave

Kõnega olukorrast Euroopa Liidus algatatakse dialoog Euroopa Parlamendi ja nõukoguga komisjoni järgmise aasta tööprogrammi ettevalmistamiseks. Lissaboni lepingule tuginev kõne olukorrast Euroopa Liidus on ette nähtud 2010. aastal sõlmitud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppega, milles on sätestatud, et Euroopa Komisjoni president ja esimene asepresident saadavad Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujariigile kavatsusavalduse, kus kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb õigusaktide või muude algatuste abil võtta. Kõnele järgneb Euroopa Parlamendi täiskogu arutelu. Esimene kõne olukorrast Euroopa Liidus peeti 2010. aastal pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

President Junckeri ettevalmistused kõne ettekandmiseks algavad juulikuus. Teavet kogutakse kogu komisjonist – volinikelt, kabinettidest, peadirektoritelt ja ELi saadikutelt kolmandates riikides. Seejärel korraldab president Juncker augusti lõpus volinike kolleegiumiga kahepäevase seminari, kus arutatakse tuleva aasta väljakutsete ja prioriteetide üle. Kõne kirjutamise käigus peab president Juncker nõu ka paljude isikutega väljaspool oma institutsiooni. Ta suhtleb riigijuhtidega Euroopas ja mujal, esimeeste konverentsi ja Euroopa Parlamendi fraktsioonidega, ELi saadikute ja alaliste esindajate ning Euroopa juhtivate mõttekodadega.

Lisateave

President Junckeri eelmised kõned olukorrast Euroopa Liidus

 

IP/18/5502

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar