Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand: Kommissionsformand Juncker holder i næste uge sin årlige tale

Bruxelles, den 7. september 2018

Onsdag den 12. september vil Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker holde sin fjerde tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

banner

 

 

Dette års tale finder sted før valget til Europa-Parlamentet i 2019 og i forbindelse med den løbende debat om fremtiden for EU og dens 27 medlemsstater. I sidste års tale skitserede kommissionsformanden sin vision for, hvordan Den Europæiske Union kan udvikle sig frem til 2025, og fremlagde en køreplan for en "mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union". Talen blev ledsaget af konkrete initiativer for handel, investeringsscreening, cybersikkerhed, erhvervsliv og data. På den baggrund mødtes nationale ledere i Tallinn, Estland og blev enige om ledernes dagsorden, som er en liste over de mest presserende spørgsmål og udfordringer, hvortil der skal findes løsninger forud for valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. De nationale ledere forventes på et topmøde i Sibiu, Rumænien den 9. maj 2019 at markere højdepunktet for denne proces med et fornyet tilsagn til et EU, som skaber resultater på de områder, som virkelig betyder noget for borgerne.

Dette års tale vil igen blive ledsaget af nye forslag, så der omgående sættes handling bag ordene. Formanden vil fremsætte forslag, som vil kunne skabe positive resultater for borgerne inden topmødet i Sibiu og bane vejen for en omfattende debat forud for valget til Europa-Parlamentet.

Baggrund

Med talen om Unionens tilstand markeres begyndelsen på dialogen med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på forberedelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogram. Talen om Unionens tilstand er forankret i Lissabontraktaten og fastsat i rammeaftalen fra 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, som pålægger formanden og førstenæstformanden at sende en hensigtserklæring til formanden for Europa-Parlamentet og formandskabet for Rådet med detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer. Talen om Unionens tilstand efterfølges af en debat i plenarforsamlingen med medlemmerne af Europa-Parlamentet. Den første tale om Unionens tilstand fandt sted i 2010 efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

Kommissionsformand Junckers forberedelser til talen om Unionens tilstand begynder i juli. Der samles input fra overalt i Kommissionen – Kommissærerne, kabinetterne, generaldirektørerne og EU-ambassadørerne. Jean-Claude Juncker afholder derefter et todages seminar med kommissærkollegiet i slutningen af august for at drøfte udfordringerne og prioriteterne for det kommende år. Ved udarbejdelsen af talen foretager Juncker også en bred høring uden for institutionen af ledere i og uden for Europa, Formandskonferencen og politiske grupper i Europa-Parlamentet samt ambassadører ved EU og faste repræsentanter samt ledende europæiske tænketanke.

Yderligere oplysninger

Kommissionsformand Junckers tidligere taler om Unionens tilstand

 

IP/18/5502

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar