Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie: předseda Juncker přednese svůj projev za rok 2018 již příští týden

Brusel 7. září 2018

Ve středu 12. září předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednese v Evropském parlamentu ve Štrasburku svůj čtvrtý projev o stavu Unie.

banner

 

Letošní projev přichází před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a uprostřed diskuse o budoucnosti Evropské unie s 27 členy. V loňském projevu předseda Juncker nastínil svou vizi možného vývoje Evropské unie do roku 2025 a předložil plán na vybudování „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“. Projev doprovázely konkrétní iniciativy v oblasti obchodu, prověřování investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu a ochrany údajů. Na tomto základě se čelní představitelé jednotlivých států sešli na zasedání v estonském Tallinu a dohodli se na agendě lídrů – seznamu nejnaléhavějších problémů a výzev, k nimž je třeba nalézt řešení ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. Předpokládá se, že vedoucí představitelé členských států tento proces završí dne 9. května 2019 na summitu v rumunském Sibiu obnovením závazku k vytváření takové EU, která přináší výsledky v oblastech, jež jsou pro občany skutečně důležité.

Letošní projev opět doprovodí nové návrhy, které mají slova okamžitě proměnit v činy. Předseda představí návrhy, které mohou mít pro občany pozitivní přínos v období do vrcholné schůzky v Sibiu a připravit půdu pro širokou diskusi před evropskými volbami.

Souvislosti

Projev o stavu Unie zahajuje dialog s Evropským parlamentem a Radou, který vyústí ve vypracování ročního pracovního programu Komise. Tento projev je zakotven v Lisabonské smlouvě a stanoven v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010. Podle této dohody musí předseda a první místopředseda zaslat předsedovi Evropského parlamentu a předsednictví Rady prohlášení o záměru, v němž jsou podrobně popsána opatření, jež hodlá Evropská komise přijmout formou právních předpisů a jiných iniciativ. Na projev o stavu Unie navazuje rozprava s poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. První projev o stavu Unie byl přednesen v roce 2010 po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Přípravy předsedy Junckera na projev o stavu Unie začínají v červenci. Podněty se přijímají od celé Komise – komisařů, kabinetů, generálních ředitelů a velvyslanců EU. Předseda Juncker pak koncem srpna pořádá dvoudenní seminář se sborem komisařů, na němž se projednávají výzvy a priority pro nadcházející rok. Při přípravě projevu předseda Juncker rovněž vede rozsáhlé konzultace mimo svou instituci, hovoří s vedoucími představiteli z celé Evropy i mimo ni, Konferencí předsedů a politickými skupinami v Evropském parlamentu, jakož i s velvyslanci při EU, stálými zástupci a předními evropskými skupinami odborníků.

Další informace

Předchozí projevy předsedy Junckera o stavu Unie

 

IP/18/5502

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar