Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handeln mellan EU och USA: EU-kommissionen rekommenderar att den långvariga WTO-tvisten ska lösas

Bryssel den 3 september 2018

Kommissionen rekommenderar rådet att inleda förhandlingar med USA för att lösa en långvarig WTO-tvist om USA:s export av nötkött.

Kommissionen beslutade i dag att be rådet om ett mandat att inleda förhandlingar med USA om en översyn av kvoten för EU:s import av hormonfritt nötkött.

EU-kommissionen är fast besluten att infria det gemensamma uttalande av den 25 juli som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump enades om för att inleda en ny fas i handelsförbindelserna mellan EU och USA. Utöver att genomföra de särskilda inslagen i det gemensamma uttalandet, bör båda parter också arbeta vidare med andra olösta handelsfrågor.

– Genom att begära detta mandat av rådet genomför nu kommissionen det åtagande som gjordes tidigare i år för att försöka bemöta vissa av USA:s farhågor gällande kvotens funktion, genom en ömsesidigt tillfredsställande lösning som är helt i överensstämmelse med WTO:s regler, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Genom att ta detta steg bidrar vi också till att minska spänningarna över Atlanten, i linje med den överenskommelse som nåddes av ordförande Jean-Claude Juncker i juli. I och med detta förslag till rådet vill jag försäkra de europeiska producenterna om att den befintliga kvoten för nötkött enligt samförståndsavtalet kommer att ligga kvar på samma nivå. Och jag vill också försäkra konsumenterna om att denna kvot endast kommer att omfatta produkter som uppfyller EU:s höga krav på livsmedelssäkerhet och hälsa, i detta fall enbart icke-hormonbehandlat nötkött.

I sitt förslag till rådet föreslår kommissionen att USA ska tilldelas en del av den befintliga kvoten som också är tillgänglig för exportörer i andra länder.*

År 2009 ingick EU och USA ett samförståndsavtal (ändrat 2014) med en tillfällig lösning på en långvarig WTO-tvist om användningen av vissa tillväxtbefrämjande hormoner vid produktion av nötkött. Enligt avtalet ska en produktionskvot på 45 000 ton icke-hormonbehandlat nötkött till EU vara öppen för kvalificerade leverantörer, däribland USA.

Översynen av samförståndsavtalet begärdes av den föregående amerikanska regeringen 2016, och de båda parterna har sedan dess regelbundet diskuterat USA:s frågor kring genomförandet av samförståndsavtalet. Förhandlingsmandatet syftar till att bemöta dessa farhågor och hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning i enlighet med WTO:s regler.

Bakgrund

I sitt gemensamma uttalande av den 25 juli enades kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump om att inleda en ny fas i handelsförbindelserna mellan EU och USA genom en rad åtgärder. Kommissionen har aktivt följt upp och genomfört de olika delarna av detta uttalande, särskilt ökad handel med sojabönor och flytande naturgas (LNG).

Läs mer

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött av hög kvalitet från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner

 

*Uppdaterat den 11 oktober 2018 kl. 17.10.

IP/18/5481

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar